Новости

Specialiștii în domeniul achizițiilor publice/sectoriale vor fi certificați

Ministerul Finanțelor a elaborat Regulamentul privind certificarea specialiștilor în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, proiectul căruia a fost inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe ale secretarilor generali de stat. Regulamentul va reglementa procesul de organizare și evaluare a pregătirii profesionale a persoanelor din cadrul autorităților/entităților contractante și furnizorilor de servicii de achiziții, responsabile de organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziții publice/sectoriale și atribuirea contractelor de achiziții publice/sectoriale.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, Regulamentul va stabili modalitatea de organizare a Programului de instruire, cerințele de admitere la Program, modul de organizare a activității Comisiei de certificare, de admitere și de desfășurare a examenului pentru obținerea certificatului, precum și condițiile de adoptare a deciziei privind eliberarea, suspendarea și retragerea certificatului de calificare profesională în domeniul achizițiilor publice/sectoriale.

 

Ministerul Finanțelor, întru realizarea prevederilor din Regulament, va institui și aproba componența nominală a Comisiei de certificare; autoriza centre de instruire acreditate pentru a desfășura cursurile de instruire, în baza criteriilor aprobate; coordona curriculum elaborat de către centrele de instruire; organiza și desfășura examenul de certificare; elibera și retrage certificatele, la decizia Comisiei; va ține Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul achizițiilor publice/sectorial.

 

La rândul său, Agenția Achiziții Publice, va fi responsabilă de aprobarea Programului de instruire a specialiștilor certificați, care va fi organizat în trei trepte, fiecare corespunzând unui grad diferit de competență profesională necesar pentru îndeplinirea responsabilităților asociate funcției (publice) ocupate, și anume:

  • nivelul de bază - satisface necesarul minim de competență profesională pentru actorii implicați în domeniul achizițiilor, inclusiv conducătorul și contabilul șef a autorității/entității contractante care urmează să treacă nivelul de bază în termen de 30 de zile lucrătoare de la data în care au fost numiți în funcție sau de la data intrării în vigoare a Regulamentului;
  • nivelul intermediar - satisface necesarul de competență profesională pentru membrii grupurilor de specialiști în cadrul autorităților/entităților contractante, responsabili de orice decizie și măsură luată cu privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor care urmează să treacă nivelul de bază și cel intermediar în termen de 40 de zile lucrătoare de la data în care au fost numiți în funcție sau de la data intrării în vigoare actului normativ;
  • nivelul avansat - satisface necesarul de competență profesională pentru specialiștii certificați în domeniul achizițiilor publice/sectoriale.

 

Proiectul prevede intrarea în vigoare a Regulamentului peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării și aprobării proiectului.

 

Tatiana Smeșnaia

511 просмотры

Дата публикации:

17 Январь /2024 08:03

Catalogul tematic

Государственная закупка

Ключевые слова

achiziții sectoriale | achizitii publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon