Новости

Stagiile plătite în sectorul public. Regulamentul de organizare

La 1 iulie curent a intrat în vigoare Legea nr. 123/2023 cu privire la stagiile plătite în serviciul public. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor plătite în serviciul public, ce stabilește modul de planificare, organizare și desfășurare a stagiilor plătite în cadrul autorităților publice; condițiile, criteriile de eligibilitate și procedura de selectare a stagiarilor, precum și modalitatea de monitorizare și evaluare a activității stagiarului.

 

Reamintim, stagiile au ca scop facilitarea cunoașterii de către stagiari a specificului activității în domeniul serviciului public prin acumularea unor experiențe practice, menite să dezvolte abilitățile și deprinderile profesionale stagiile plătite este un instrument de atragere a tinerilor specialiști în autoritățile publice centrale, care doresc să dezvolte carieră în serviciul public.

 

 

Conform documentului, umărul de locuri disponibile pentru fiecare autoritate-gazdă și pentru fiecare stagiu se va stabili anual în funcție de necesitățile autorităților-gazdă, raportat la numărul total de funcții publice din efectivul-limită a acesteia. Din numărul total de locuri pentru stagii, 10% sunt prevăzute pentru persoanele cu dizabilități, iar în cazul în care cota de 10% alocată pentru persoanele cu dizabilități nu a fost suplinită, locurile rămase vacante se realocă pentru ceilalți participanți la concurs.

 

 

Recrutarea și selecția stagiarilor se organizează de două ori pe an, în lunile mai-iunie și octombrie-noiembrie. Sunt eligibile pentru participare la concurs, persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, dar nu mai mult de 29 ani, dețin cetățenia Republicii Moldova,  nu au fost încadrate în serviciul public, inclusiv în calitate de funcționar public debutant, nu sunt active pe piața muncii, nu au fost angajați în autoritățile-gazdă și nu au antecedente penale.

 

Pentru a participa la programul stagiilor plătite, solicitanții vor depune un dosar de concurs, ce conține: formularul de participare, copia buletinului de identitate și copiile diplomelor/certificatelor de studii/alte acte de studii obținute în Republica Moldova precum și în străinătate sau după caz, documentul care atestă faptul că este înmatriculat la o instituție de învățământ din RM / străinătate, precum și alte documente relevante privind activitatea non-formală (voluntariat), dacă le deține.

 

 

Stagiile plătite în serviciul public se realizează în cadrul Secretariatului Parlamentului, Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora și autorităților administrative centrale subordonate Guvernului.

 

Proiectul Regulamentului mai stabilește formularul de aplicare la stagiu, modelul-tip al contractului de stagiu, a raportului privind activitatea realizată de către stagiar, raportului de evaluare a stagiului de către mentor, precum și a modelului certificatului de finalizare a stagiilor plătite în serviciul public.

 

Finanțarea stagiilor, inclusiv plata bursei de stagiu se asigură din contul bugetului de stat și/sau din surse externe, oferite de partenerii de dezvoltare în baza acordurilor de colaborare între părți. Totodată, se menționează că pentru stagiile planificate în anul 2023, conform modificărilor operate la Legea bugetului de stat pentru anul 2023, stagiarii care participă la stagiile în serviciul public, vor beneficia de bursa lunară de 3000 lei.  

 

Pentru anii următori, autoritățile-gazdă vor estima numărul de locuri disponibile pentru fiecare autoritate-gazdă și pentru fiecare stagiu se va stabili anual în funcție de necesitățile autorităților-gazdă, raportat la numărul total de funcții publice din efectivul-limită a acesteia și vor planifica anual în bugetul autorității publice costurile pentru organizarea și desfășurarea stagiilor.

 

Оплачиваемые стажировки в госсекторе для молодежи

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

360 просмотры

Дата публикации:

27 Июль /2023 10:16

Тематика:

Новости

Ключевые слова

sectorul bugetar | stagii de practică pentru studenți

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon