Новости

„Valoare pentru bani” – obiectivul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice

Dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice capabil să furnizeze „valoare pentru bani” în utilizarea fondurilor publice este obiectivul general al elaborării Programului național în domeniu pentru anii 2023-2026 (Program), proiectul documentului fiind înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.

 

Programul urmează să asigure o abordare sistemică bazată pe un cadrul logic de intervenție bine definit în dezvoltarea sistemului de achiziții publice. În special, documentul se axează pe dezvoltarea unor elemente ale sistemului, recomandate și de Consiliul OCDE pentru achizițiile publice.

 

Astfel, accentul va fi pus pe transparența informațiilor la toate etapele în procesul de achiziție publică pentru toți participanții și părțile interesate; asigurarea elaborării și implementării mecanismelor de integritate specifice procesului; asigurarea accesului la achiziții pentru toți potențialii participanți, indiferent de mărimea acestora; optimizarea cadrului instituțional, instrumentelor și procedurilor pentru a elimina dublările și a maximiza „valoare pentru bani” etc.

 

În opinia autorilor proiectului, în perspectivă implementarea sarcinilor propuse va asigura  sporirea eficienței sistemului de achiziții publice, asigurarea transparenței la toate etapele ciclului de achiziții, dezvoltarea și consolidarea capacităților personalului responsabil în domeniu și asigurarea performanței la toate etapele.

 

Costurile aferente realizării Programului urmează a fi specificate în Planul de acțiuni privind implementarea acestuia în conformitate cu prevederile Cadrului bugetar pe termen mediu, iar cheltuielile care vor exceda CBTM vor fi incluse la momentul aprobării Programului.

 

Conform datelor Agenției Achizițiilor Publice, acestea reprezintă o cotă parte semnificativă din PIB. Astfel, în anul 2020 ponderea lor a constituit 4,38%. Totodată, estimările reflectă doar tranzacțiile realizate exclusiv prin sistemul MTender. Curtea de Conturi estimează însă că, în același an, valoarea achizițiilor de valoare mică (care nu erau incluse în MTender) a fost comparabilă cu achizițiile publice înregistrate în MTender. Ținând cont de aceste estimări, ponderea achizițiilor publice în PIB este de circa 9-10%. Astfel, prin volumul lor, achizițiile publice sunt importante pentru rezolvarea multor provocări legate de politicile publice, cum ar fi creșterea economică și crearea locurilor de muncă, modernizarea administrației publice etc.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

536 просмотры

Дата публикации:

31 Январь /2023 07:57

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon