Вопросы и ответы

Venitul din chirie/locațiune primit de la o persoană juridică sau de la o persoană fizică care desfășoară activitate de întreprinzător se declară în CET18?

Se declară sau nu în declarația CET18? Aceste venituri NU urmează a fi reflectate în declarația CET18, deoarece din aceste venituri plătitorul urmează să rețină final impozitul pe venit la momentul efectuării plății.

 

Conform art. 901 alin. (3) din CF, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Totodată, menționăm faptul că în conformitate cu alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului indicat scuteşte persoana fizică de la includerea venitului prenotat în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

 

Vezi aici dacă veniturile din locațiunea unui bun mobil achitate de o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător se declară în CET18?

 

De asemenea, recomandăm să consultați și articolul „Veniturile persoanelor fizice - regimul fiscal și obligativitatea de declarare până la 30 aprilie 2024”.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

566 просмотры

Дата публикации:

08 Апрель /2024 13:26

Catalogul tematic

Подоходный налог | Физическое лицо | Налоговые новости

Ключевые слова

CET18 | activitate antreprenoriala | persoana fizică | chirie | locatiune | surse de venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon