avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

18
10 2017
59

Preţurile la producţia industrială, în creştere

În luna septembrie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de august curent cu 0,1%, faţă de septembrie 2016 – cu 3,9% și față de decembrie 2016 – cu 2,3%.

Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în industria extractivă în luna septembrie 2017 preţurile față de august curent s-au diminuat cu 0,4%, iar faţă de septembrie 2016 s-au majorat cu 3,6% și față de decembrie 2016 − cu 3,2%.
Detalii
16
10 2017
103

Потери доходов рабочей силы

Работники получают меньшую долю общих доходов

Доля доходов, получаемых рабочей силой, — часть национального дохода, выплачиваемого работникам в виде заработной платы и пособий, — сокращается во всем мире. В то же время растущая доля дохода приходится на накопление капитала. Поскольку собственность на капитал сосредоточена в руках самых богатых домашних хозяйств, повышение доли капитала в доходах, как правило, приводит к увеличению неравенства в доходах.
Detalii
13
10 2017
72

Volumul producției industriale s-a majorat

Volumul producției industriale a crescut în Moldova în ianuarie-august 2017 cu 1,4% față de aceeași perioadă din 2016.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în august 2017, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,4%. În această perioadă, volumul producției industriale în industria extractivă s-a redus cu 1,9%, iar în industria de prelucrare – a crescut cu 1,7%.
Detalii
10
10 2017
92

Объем импорта в Молдову в январе-августе 2017 г.

Импорт в Молдову в январе-августе 2017 г., в сравнении с тем же периодом 2016 г., увеличился на 18,7%, составив $3 млрд 008 млн. По данным Национального бюро статистики, объем импорта в РМ продукции из стран Евросоюза за 8 мес. 2017 г. вырос на 18,7% — до $1 млрд 498,6 млн, из стран СНГ — увеличился на 17,4% — до $742,1 млн, из других государств — повысился на 20% — до $767,3 млн.
Detalii
09
10 2017
83

Încasările vamale la bugetul de stat

În perioada 2-8 octombrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 391,2 mil. lei, fiind perfectate per total 11 314 declarații vamale. Această sumă este cu 67,2 mil. lei mai mică decât rezultatul înregistrat la finele săptămânii anterioare.
Detalii
06
10 2017
77

Moldova poate majora exportul în UE cu 15-20%

Astfel a apreciat potențialul exportatorilor moldoveni vicepremierul, ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, la deschiderea ProExport Forum, organizat în cadrul Moldova Business Week. El a atras atenția că, în prezent, exporturile în UE dețin o cotă de 65% în volumul total al exporturilor Moldovei.
Detalii
03
10 2017
86

Импорт в Молдову энергоресурсов в январе-июле 2017 г.

Объем импорта в Молдову энергоресурсов в январе-июле 2017 г. увеличился на 22,7% и достигли $400,7 млн. По данным Национального бюро статистики, в частности, за 7 месяцев текущего года, в сравнении с тем же периодом предыдущего года, импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении вырос на 27,9% — до $239,1 млн, а импорт природного и сжиженного газа — уменьшился на 17,5% — до $111,4 млн.
Detalii
02
10 2017
87

Veniturile încasate la buget de către Serviciul Vamal

În perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 458,4 mil. lei, fiind perfectate per total 11 904 de declarații vamale. Referitor la suma colectărilor pentru luna septembrie curent, aceasta constituie 1 mld. 942 mil. lei, fiind astfel înregistrată o majorare cu 283,1 mil. lei.

Detalii
29
09 2017
91

ВВП Молдовы вырос

Оперативные данные о динамике макроэкономических показателей свидетельствуют об экономическом росте в Молдове, заявляет Национальный Банк Молдовы.

Нацбанк напомнил, что, согласно данным Национального бюро статистики, во II квартале 2017 г. валовой внутренний продукт страны составил 34 млрд 251 млн леев в текущих рыночных ценах и вырос в реальном выражении на 2,5%, по сравнению со II кварталом 2016 г.

В то же время, как отмечают в НБМ, несмотря на то, что оперативные данные о динамике макроэкономических показателей отражают рост, экономическая активность в стране будет ниже ее равновесного уровня, что создаст дезинфляционное давление.