avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

23
04 2018
35

Industria din stânga Nistrului s-a dublat

În trimestrul I al anului curent, întreprinderile industriale din regiunea Transnistreană au produs mărfuri şi servicii în valoare de 3,283 mld. ruble, ceea ce de 2,1 ori depăşeşte volumul producerii din aceeaşi perioadă a anul trecut, estimate în preţuri curente.

Conform datelor oferite de Serviciului de Statistică al regiunii, în preţuri comparabile, volumul producţiei a crescut cu circa 39%, până la 2,714 mld. ruble, echivalentul a $206,1 mil. dolari SUA sau cu 52,2%.
Detalii
12
04 2018
81

Мартовская инфляция в Молдове

Инфляция в Молдове в марте 2018 г. составила 0,1%, в целом с начала года – 0,3%, а за последние 12 мес. (с марта 2017 г. по март 2018 г.) – 4,7%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, отметив, что инфляция в марте прошлого года составила 0,4%, в январе-марте 2017 г. – 2,8%, а годовая инфляция в период с марта 2016 г. по март 2017 г. — 5,1%.

Рост потребительских цен в марте 2018 г. был обусловлен подорожанием продовольственных товаров на 0,6%, в то время как непродовольственные товары подешевели на 0,3%, а тарифы на предоставляемые населению услуги сократились на 0,1%.
Detalii
11
04 2018
92

Нацбанк: рост задолженности Молдовы перед двусторонними кредиторами

Общий долг Молдовы перед двусторонними кредиторами в 2017 г. вырос на $104,5 млн, (41,7%), составив $354,86 млн. По данным Национального банка Молдовы, рост общей задолженности нашей страны в прошлом году перед двусторонними кредиторами был обусловлен преимущественно получением новых кредитов от Румынии, которая является сейчас крупнейшим двусторонним кредитором нашей страны с долей 48,3% от общего объема.
Detalii
04
04 2018
282

Minimul de existenţă în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2072,6 lei sau cu 11,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1861,6 lei şi cu 17,1% mai mult comparativ cu mediul rural – 1770,5 lei.
Detalii
02
04 2018
74

Доходы, обеспеченные ТС, несколько снизились

Таможенная служба сообщает, что обеспечила с 26 марта по 1 апреля 2018 г. поступление в государственный бюджет доходов на 413,2 млн леев, что на 17 млн меньше прошлой недели. Всего было оформлено 10937 таможенных деклараций.

За указанный период было пресечено 210 попыток нарушения таможенного законодательства Республики Молдова, которые расследуются специализированными подразделениями Таможенной Службы.
Detalii
29
03 2018
91

Situaţia financiară a ÎS Energocom

Profitul net al Întreprinderii de Stat Energocom în anul 2017 s-a redus de 3,4 ori şi a constituit 5,89 mil. lei faţă de 20,07 mil. lei în 2016.

Potrivit raportului financiar anual al întreprinderii, volumul vânzărilor companiei de anul trecut a scăzut cu 13,9% — de la 3,48 mld. lei, până la 2,99 mld. lei, iar costul vânzărilor — cu 14% (de la 3,46 mld. lei, până la 2,98 mld. lei.
Detalii
26
03 2018
115

ТС пресекает все больше попыток нарушения законодательства

Согласно еженедельному отчету, Таможенная служба обеспечила с 19 по 25 марта 2018 г. поступление в государственный бюджет доходов на 430,3 млн леев, что на 37 млн больше прошлой недели. Всего было оформлено 8946 таможенных деклараций.

За указанный период было пресечено 122 попытки нарушения таможенного законодательства Республики Молдова, которые расследуются специализированными подразделениями Таможенной Службы.
Detalii
22
03 2018
123

Rata dobânzii la depozite a scăzut

Rata medie ponderată la depozitele la termen atrase în luna februarie 2018 în moneda naţională a constituit 4,54% şi s-a diminuat cu 0,63 % faţă de luna ianuarie.

Conform datelor oferite de Banca Naţională a Moldovei, depunerile pe termen de la 1 până la 3 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 3,95 la sută, au fost cele mai atractive în luna februarie şi constituie 47,30% din totalul depozitelor la termen în moneda naţională.

Detalii
20
03 2018
115

Долги Молдовы перед двусторонними кредиторами возросли на $104 мил

Согласно данным Минфина, рост общей задолженности нашей страны в прошлом году перед двусторонними кредиторами был обусловлен преимущественно получением новых кредитов от Румынии, которая является сейчас крупнейшим двусторонним кредитором нашей страны с долей 48,3% от общего объема.

В 2017 г. двусторонний долг Молдовы перед Румынией вырос в 2,6 раза – с $65,41 млн на конец 2016 г. до $171,4 млн на конец 2017 г. в результате получения от Румынии в феврале и сентябре 2017 г. второго и третьего траншей льготного кредита для поддержки дефицита госбюджета Молдовы в сумме 50 млн и 40 млн евро из общего займа в 150 млн евро.
Detalii
19
03 2018
97

Incasările la BPN asigurate de Serviciul Vamal

În perioada 12 – 18 martie 2018, veniturile incasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 393,3 mil. lei, depăşind cu 89 mil. lei incasările săptămânii precedente. Per total au fost perfectate 10 363 de declarații vamale.

Pe parcursul săptămânii trecute, au fost depistate 120 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun.
Detalii