avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

13
11 2020
1420

Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și control a publicat Decizia nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020.

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia DECIDE:


1. Se aprobă Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie.


2. Înregistrarea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control se va efectua în conformitate cu cerințele aprobate începând cu data de 1 ianuarie 2021.


Detalii
10
11 2020
112

Amânarea/eșalonarea stingerii obligației fiscale în cazul taxei aeroportuare calculate către Fondul de susținere a populației

Începând cu 1 iulie 2020, urmare a modificărilor și completărilor operate prin Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, în art. 4 din Legea nr. 827 Fondului de susținere a populației au fost stabilite următoarele:

  • Subiect al taxei aeroportuare este persoana juridică care administrează activele aflate în gestiunea economică a ÎS ,,Aeroportul Internațional Chișinău”;
  • Obiect al impunerii la taxa aeroportuară constituie suma acumulată lunar din tariful pentru modernizarea aeroportului;

  • Detalii
09
11 2020
587

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, modificată

În Monitorul Oficial din 6 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr.542 din 23 octombrie 2020 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. Acesta conține modificări la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În scopul asigurării executării conforme a prevederilor art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal și în temeiul prevederilor art. 136 pct.9) din Codul fiscal,


ORDON:


Detalii
09
11 2020
170

Ordinul SFS nr.546 din 06.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

06
11 2020
257

Ordin privind modificarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial de astăzi, 6 noiembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 139 din 29 octombrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
04
11 2020
295

Modificări în clasificația bugetară

Ieri, 3 noiembrie, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 134 din 26 octombrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare. 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:

Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se modifică după cum urmează:
1. În Anexa nr. 7 „Clasificația programelor – A.Programe și subprograme”:
1.1. Codurile 07 și 0702 se modifică și se expun în următoarea redacție:
„07 Control al integrității 0702 Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor”.


Detalii
02
11 2020
538

Termenul de prezentare a rapoartelor financiare pentru 9 luni ale anului 2020

În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 130 din 16.10.2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397- XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,


Detalii