avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
01 2017
579

Cu privire la modificarea procedurii de contestare a actelor (deciziilor/hotărârilor) organelor fiscale după reorganizarea acestora de la 1 aprilie 2017 în Serviciul Fiscal de Stat

Cum se va modifica procedura de contestare a actelor (deciziilor/hotărârilor) organelor fiscale după reorganizarea acestora de la 1 aprilie 2017 în Serviciul Fiscal de Stat? Cum va fi influențată procedura de contestare de reorganizarea instanțelor de judecătă care a demarat de la 1 ianuarie 2017?
Detalii
06
01 2017
974

Politica fiscală și vamală pentru anul 2017: proces și conținut

,,Cel mai dezastruos lucru ce-l poţi face unui om de afaceri în America
este să-l ţii în incertitudine şi să-l pui să ,,ghicească” cum va fi politica fiscală”
Lyndon Baines Johnson, al 36-lea Preşedinte al SUAO politică fiscală şi vamală eficientă presupune atingerea obiectivelor legate de obţinerea veniturilor necesare finanţării cheltuielilor publice, redistribuirea veniturilor populaţiei, precum şi asigurarea unui suport pentru creşterea economică, accentul fiind pus în funcție de situaţia economică a ţării şi de politicile statului la etapa respectivă.
Detalii
27
12 2016
136

Порядок закупки услуг имущественного найма у физических лиц и сопряженных с ними расходов

В случае хозяйственных операций, касающихся получения услуг лизинга (имущественный наем), а также рефактурирования расходов, сопряженных с услугами имущественного найма, полученными от физических лиц (граждан)
Detalii
27
12 2016
217

Порядок приобретения сельскохозяйственной продукции от физических лиц

Учитывая то, что с началом сезона сбора урожая сельскохозяйственной продукции граждане продают ее излишки хозяйствующим субъектам, обращаем внимание на то, что при приобретении сельскохозяйственной продукции у физических лиц–граждан они обязаны использовать в финансово-бухгалтерской деятельности типовую форму первичного документа строгой отчетности – акт закупки товаров, введенную п. 8 Приложения № 1 к указанному выше Постановлению.
Detalii
26
12 2016
328

Некоторые аспекты Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г

Санкции, предусмотренные п. 5) и 51) ст. 273 Кодекса о правонарушениях, применяются ко всем категориям продуктов или только в отношении скоропортящихся продовольственных товаров?
Detalii
22
12 2016
418

Nulitatea rezultatelor controlului și a sancțiunilor aplicate în temeiul acestora (art. 31 din Lege)

Rezultatele controlului se consideră nule şi nu pot servi drept temei pentru executarea prescripției privind înlăturarea încălcărilor şi/sau pentru aplicarea sancțiunilor respective în cazul în care controlul a fost efectuat de organul de control şi/sau de colaboratorii acestuia cu încălcarea prevederilor Legii.
Detalii
19
12 2016
656

Modificările operate în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016, în vigoare din 19 iulie 2016

Care sunt principalele forme de desfăşurare a comerțului?

Activitatea de comerț este o activitate de întreprinzător inițiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.
Detalii