avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

22
01 2020
1372

Deținerea funcției casierului de către administratorul întreprinderii

Poate administratorul deține și funcția casierului cu drept de semnare a dispozițiilor de plată și dispozițiilor de încasări ale numerarului în casieria entității?


Conform pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova,
Detalii
22
01 2020
484

Об обязанности установления POS-терминалов и ответственности за несоблюдение этого требования

Согласно п. 1 ст. 71 Закона № 845/1992 о предпринимательстве и предприятиях, с 1 июля 2012 г. хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и микрофинансовых организаций), объем продаж которых от оптовой и/или розничной торговли и/или от оказания услуг превышает 2 млн леев в течение предшествующего календарного года обязаны, до 1 июля следующего года, установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях (кроме сетей мелкорозничной торговли), в которых объем продаж в тот же период превысил 500 тыс. леев.
Detalii
21
01 2020
181

Ordinul nr. 23 din 17.01.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

20
01 2020
803

Noul regim fiscal pentru persoanele fizice care colectează produse agricole și/sau obiecte ale regnului vegetal și le comercializează agenților economici

Prin prisma Legii nr.171/2019 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020, începând cu 1 ianuarie 2020, se implementează un nou regim fiscal aplicat asupra activității de achiziție a produselor din fitotehnie, horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Utilizarea regimului fiscal respectiv va acorda persoanelor fizice posibilitatea legalizării activități de achiziționare/ comercializare a producției agricole.

În acest sens, Legea prenotată reglementează completarea Titlului II al Codului fiscal cu capitolul 103„Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal” (în continuare — produse din fitotehnie) ce va stabili sfera de aplicare, subiectul regimului, obiectul regimului, metodele de evidenţă, regimul fiscal aplicat, precum și procedura de înregistrare și evidență a titularilor regimului dat.
Detalii
20
01 2020
560

Mecanismul impozitării tichetelor de masă

Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă, în vigoare până la 1 ianuarie 2020, valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor reprezintă un venit din care nu se calculau contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu, cu excepţia cazului în care valoarea nominală depăşea limita stabilită la art.4 alin.(1) (45 lei per zi).

Prin Legea nr.122/2019 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în anexa nr.3 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi din tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii a fost abrogat pct. 39) — cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă. Prevederile menţionate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Detalii
31
12 2019
1644

Anularea obligaţiunii de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic

În Monitorul Oficial nr. 393-399 (7316-7322) din 27 decembrie 2019 a fost publicată Legea privind modificarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, prin care s-au operat mai multe modificări la Codul fiscal.

Una din modificările aprobate vizează abrogarea, din 1 ianuarie 2020, a prevederilor art. 1181 şi a alin. (41) art. 260 din CF, care reglementau procedura de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale şi sancţiunea pentru neexecutarea acestei obligaţii.

Detalii