avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

15
08 2022
268

Modificări operate la formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21

La 12 august curent, în Monitorul Oficial al RM nr.257-263, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 86 din 10.08.2022 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020”. Ordinul în cauză a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost operate unele modificări în actele legislative ce vizează regimul fiscal al veniturilor obținute de către persoanele fizice care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) (Monitorul Oficial al RM  nr. 208-216 din 15.07.2022).


Detalii

12
08 2022
2959

Modificări în formularul IPC21

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 august, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.86 din 10 august 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.

În continuare publicăm documentul integral.


În temeiul pct.9 subpct.11) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801), precum și al art.VI alin.(2) din Legea nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.208-216, art.381),


Detalii

08
08 2022
5126

Noi modificări în clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de vineri, 5 august curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 83 din 29 iulie 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

În continuare publicăm versiunea integrală a documentului.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

ORDON:


Detalii

05
08 2022
414

În Registrul unic al echipamentelor de casă și de control a fost inclus un nou model de ECC

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 august, a fost publicată Decizia Servicului Fiscal de Stat nr. 11 din 29 iulie 2022 privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control.

În continuare publică documentul integral.

În temeiul pct. 23 din Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, cât și în urma examinării cererii nr. 217 din
Detalii

05
08 2022
120

Convenția colectivă (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 august, a fost publicată Convenția colectivă (nivel național) nr. 20 din 29 iulie 2022 cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social.

În continuare publicăm versiunea integrală a documentului.

Guvernul Republicii Moldova, Sindicatele, reprezentate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și
Detalii

01
08 2022
200

(ro/ru) SIA MEV, modificarea cerințelor tehnice față de ECC și de certificare a acestora

Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control a publicat în MO vineri, 29 iulie, Decizia nr. Nr. 26-11/1-19/02-2022, prin care au fost aprobate modificări ce țin de cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, certificarea acestora, schimbul de date cu SIA MEV etc. Pentru facilitarea examinarea de către persoanele interesate a intervențiilor în normele stabilite, publicăm documentul integral.
 
Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia decide:
 
1. Se aprobă:


Detalii

25
07 2022
82

Modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN și a mijloacelor extrabugetare

În Monitorul Oficial nr. 221-229 din 22 iulie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 8 iulie 2022 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015.


Detalii

11
07 2022
2616

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 30 iunie 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

Vă oferim varianta integrală a Ordinului publicat.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii

08
07 2022
4512

Obligația aplicării ștampilei pe documentele contabile, exclusă din mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 iulie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 24 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare oferim varianta integrală a Ordinului nr. 76/2022.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), cu modificările ulterioare, şi în scopul excluderii prevederilor privind obligația aplicării ștampilei pe documentele
Detalii

01
07 2022
1460

Au fost operate modificări în mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 iulie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 65 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 65.

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială) precum și în legătură cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.325-333, art.494),


Detalii