avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

20
06 2017
215

ORDIN сu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (Nr. 40 din 21 februarie 2017)

În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
15
06 2017
93

ORDIN SFS NR. 157 din 13.06.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale (continuare)

14
06 2017
59

ORDIN SFS NR. 157 din 13.06.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

09
06 2017
3786

Reforma în domeniul contabilității și raportării financiare. Realizări și planuri de viitor

Perfecționarea contabilității și raportării financiare în Republica Moldova a fost și este o preocupare permanentă a Ministerului Finanțelor. În acest scop ministerul promovează continuu reforme în acest domeniu atât de important pentru economia țării. În șirul acțiunilor întreprinse în vederea implementării standardelor europene și celor mai bune practici internaționale se înscriu și activitățile Ministerului Finanțelor de promovare a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare desfășurate în ultimii ani.
Detalii