avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

19
08 2022
92

Освобождение от НДС с правом вычета для девяти предприятий

Министерство экономики дополнило Перечень экономических агентов-предприятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Молдовы заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, освобожденных от НДС с правом вычета. Соответствующий приказ опубликован в Monitorul Оficial 19 августа.


Detalii

19
08 2022
916

CNAS: despre detașarea salariaților

Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește anumite aspecte legate de domeniul asigurărilor sociale în cazul detașării personalului.

Astfel, în cazul detaşării salariatului care urmează să-și desfășoare activitatea la un angajator într-un alt stat sau în cazul unei persoane care practică activitate independentă și urmează să o desfășoare într-un alt stat, intervine excepția de la regula generală, care prevede că salariatul/persoana să nu fie supusă la două legislaţii de securitate socială în acelaşi timp.


Detalii

19
08 2022
64

Готовятся поправки в бюджет госсоцстрахования

Доходы и расходы бюджета государственного соцстрахования на 2022 г. планируется увеличить на 1,1 млрд леев (+3,5%) – с 33 млрд 042,3 млн леев до 34 млрд 197,9 млн леев. Соответствующий проект поправок в Закон о БГСС разработало Министерство труда и социальной защиты.

Корректировка потребовалась в связи с внесенными в нормативные акты изменениями и дополнениями, которые существенно влияют на бюджет госсоцстрахования.


Detalii

19
08 2022
35

В Молдове создадут Национальный офис туризма и творческих индустрий

При Министерстве культуры планируется создать отдельное публичное учреждение, ответственное за развитие сферы туризма и продвижение креативных индустрий, при этом сфера туризма будет исключена из компетенций Агентства по инвестициям и передана Национальному офису туризма и творческих индустрий. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественные консультации.  


Detalii

19
08 2022
56

Prețurile producătorului la industrie în luna iulie

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în luna precedentă prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iunie curent cu 0,6%, față de iulie 2021 – cu 29,3% și față de decembrie 2021 – cu 17,7%.

Astfel, în industria extractivă în luna iulie 2022 prețurile producătorului s-au majorat față de iunie curent cu 7,1% și cu 38,9% în comparație cu luna iulie anul trecut, iar în industria prelucrătoare prețurile producătorului au crescut  față de iunie curent cu 0,5% și față de iulie 2021 – cu 22,9%.


Detalii

18
08 2022
46

В госрезерв закупят более 40 тыс. тонн пшеницы нового урожая

С 18 августа по 12 сентября Агентство материальных резервов при Министерстве внутренних дел проводит открытый тендер по закупке продовольственной пшеницы местного производства урожая 2022 года. Общий бюджет закупки по этому тендеру составляет 201,6 млн леев.


Detalii
18
08 2022
69

Creșterea competivității și internaționalizarea IMM-urilor: un nou apel de granturi

Astăzi, 18 august, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  (ODA) a lansat un nou Apel de granturi în cadrul Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și internaționalizarea acestora.

Programul este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova. Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.


Detalii

18
08 2022
118

Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea procesului de elaborare al proiectului hotărârii de Guvern privind Comisia Națională pentru Monopol Fiscal

Ministerul Economiei anunță despre inițierea procesului de elaborare al proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Comisia Națională pentru Monopol Fiscal.

 

Documentul va fi elaborat în scopul asigurării implementării art.367 și 368 din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi ( modificări adoptate la data de 28.07.2022 de către Parlament, în partea ce ține de atribuirea statutului de monopol fiscal întreprinderilor sau grupului de întreprinderi de către Guvern).

 

Recomandările/propunerile părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate până la data de 25 august curent, la adresa:  diana.rusu@me.gov.md.

 

Despre atribuțiile Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal citiți aici

18
08 2022
97

Suport pentru punerea în aplicare a infrastructurii de comerț electronic în RM: rezultatele studiului au fost publicate

Consiliul Economic a făcut public studiul și recomandările privind dezvoltarea infrastructurii de comerț electronic în Republica Moldova, elaborat cu suportul Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare. Potrivit studiului, companiile FinTech nu sunt încă suficient de prezente pe piața Republicii Moldova. Astfel, avem o piață necompetitivă, iar companiile internaționale de tehnologie financiară nu se grăbesc să vină în Moldova cu serviciile sale financiare.


Detalii

18
08 2022
62

Импорт в Молдову увеличился на 33%

В I полугодии 2022 года Молдова импортировала товаров на сумму $4 млрд 347 млн, что на 33,1% превышает аналогичные показатели прошлого года.  Почти 18% импортных поставок пришлись на июнь – $764,8 млн, что на 29,7% больше, чем в июне прошлого года, но на 1% меньше, чем в мае этого года.

По данным Национального бюро статистики, объем импорта в Молдову продукции из стран ЕС за в январе-июне 2022 г. вырос на 29% - до $1 млрд 997,4 млн, из стран СНГ – увеличился на 55% - до $1 млрд 151,3 млн, а из других государств - повысился на 22,9% - до $1 млрд 198,3 млн.


Detalii