avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
01 2020
1070

Обратное налогообложение в декларации по НДС

Государственная налоговая служба Приказом №01 от 3 января текущего года внесла изменения в Приказ ГГНИ №1164 от 25 октября 2012 г. об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС.

Поправки инициированы в связи с дополнением ч (1) ст. 95 Налогового кодекса подп. f ) и e). В частности, в категорию субъектов обложения налогом на добавленную стоимость включено приобретение собственности субъектов налогообложения, находящихся в процессе несостоятельности в соответствии с положениями Закона о несостоятельности № 149/2012, а также приобретение заложенного имущества, имущества, обремененного ипотекой, имущества, на которое наложен арест. Кроме того, бланк декларации изменен с учетом введения с 2020 г. принципов обратного налогообложения.
Detalii
17
01 2020
224

Executarea creanțelor bănești se efectuează în baza unui nou Regulament

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 09 din 10 ianuarie 2020 cu privire la abrogarea Ordinului nr.163 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești.

Abrogarea a fost necesară în contextul aplicării, începând cu 13 decembrie 2019, a Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 618 din 11 decembrie 2019.
Detalii
17
01 2020
114

Activitatea organelor de constatare/investigare a infracțiunilor economice va fi reorganizată

În scopul identificării unui echilibru în respectarea intereselor legale ale statului și ale mediului de afaceri, Guvernul a dispus crearea Grupului de lucru pentru reorganizarea și eficientizarea activității organelor privind constatarea/investigarea infracțiunilor economice.

Conform Dispoziției Prim-ministrului publicate astăzi, 17 ianuarie 2020, în „Monitorul oficial”, în componența Grupului de lucru vor intra Serghei Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al Finanțelor, care va deține și calitatea de președinte al Grupului, Pavel Voicu, ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Eșanu, consilier în domeniul dreptului în Cabinetul Prim-ministrului, și Victoria Belous, șef al Direcției expertiză juridică, Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
17
01 2020
165

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О применении НДС при приобретении
имущества предприятий, находящихся
в процессе несостоятельностиВ связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №171 от 19 декабря 2019 г., в силе с 1 января 2020, Государственная налоговая служба доводит до сведения следующее.

Согласно лит. е) ст. 94 Налогового кодекса, юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и приобретающие на территории Республики Молдова имущество предприятий, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, находящихся в процессе несостоятельности в соответствии с положениями Закона о несостоятельности № 149/2012, являются субъектами налогообложения НДС.
Detalii
17
01 2020
167

Новое в процессе погашения налогового обязательства путем компенсации

В случае, когда возмещение переплат и сумм, подлежащих возмещению согласно налоговому законодательству, не осуществлено в течение 45 дней со дня получения заявления Государственной налоговой службой или в иной срок, предусмотренный налоговым законодательством, налогоплательщику выплачивается процент на эти суммы, равный базисной ставке (округленной до следующего полного процента), установленной Национальным банком Молдовы в ноябре года, предшествующего отчетному налоговому году, применяемой к краткосрочным операциям денежной политики, увеличенной на пять пунктов, разделенной на количество дней в году и округленной в соответствии с математическими правилами до 4 знаков после запятой. На период приостановления течения срока в соответствии с частью (1) проценты не начисляются1.
Detalii
17
01 2020
1040

Analiza politicii fiscale și vamale, în prima ediție a revistei din acest an

Permiterea spre deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei al căror termen de prescripție a expirat, deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru orice plăți efectuate în folosul angajatului, extinderea, cu un an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri, implementarea declarației pe termen lung a furnizorului și alte măsuri noi de ordin fiscal vor fi implementate în anul curent.
Detalii
17
01 2020
113

Garanțiile financiare oferite prin FGC a Programului PARE 1+1 sunt excluse din ajutorul de stat

Măsura de sprijin ce constă în emiterea garanțiilor financiare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), în baza Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” nu mai este aplicabilă și nu constituie ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASER-94 din 12.12.2019. Măsura de sprijin a fost raportată de către ODIMM, valorarea acesteia pentru anul 2014 a fost de 2250 mii lei.

Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul I ale acestora, care doresc să investească mijloacele bănești obținute peste hotarele Republicii Moldova în inițierea sau extinderea unei afaceri.
Detalii
17
01 2020
1901

Top salarii în Republica Moldova

Cel mai mare salariu oferit de angajatorii din țară pentru o funcție vacantă este de 50 mii lei, conform Topului celor mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la situația din 15 ianuarie 2020.

Un asemenea salariu este oferit de ÎCS DRA Draxelmaier Automotive SRL pentru funcția de șef departament. De asemenea, salariul de 50 mii lei este propus și de Vinăria Hâncești pentru poziția de agent vânzări.
Detalii
17
01 2020
178

Auditul statutar obligatoriu: activitatea rezidenților parcului IT

În cadrul verificării activității rezidenților parcului IT auditorul verifică 5 indicatori stabiliți în baza Deciziei Administrației parcului TI ”MOLDOVA IT PARK” nr. 1 din 18 decembrie 2018. În cadrul seminarului ”Auditul statutar obligatoriu” din 15 ianuarie 2020 organizat de ATA Consult a fost discutat și subiectul ce ține de particularitățile auditului activității rezidenților parcului IT.

Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului.
Detalii
17
01 2020
51

Trei puncte de trecere pentru vămuirea mărfurilor ce vor rămâne în stânga Nistrului

Perioada în care agenții economici și instituțiile publice din raioanele de est pot traversa punctele de trecere a frontierei pentru efectuarea procedurilor de vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export și fără aplicarea măsurilor de politică economică și prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale va fi extinsă.

În cadrul ședinței Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Detalii