avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

19
02 2020
65

Servicii noi pentru contribuabili lansate în anul 2019

Pe parcursul anului precedent, Serviciul Fiscal de Stat a lansat noi sisteme informaționale destinate contribuabililor și autorităților publice. Potrivit Raportului de activitate al SFS pentru anul 2019, a fost lansat în exploatare experimentală SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – versiunea 2.0”, fiind desemnate 11 primării participante la această etapa. Implementarea sistemului va asigura optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare.
Detalii
19
02 2020
61

Indemnizațiile în cazul unui accident de muncă ar putea fi majorate

Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională ar putea fi ajustată la prevederile Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Astfel, toate indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, indiferent de tipul acestora, se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificări la Legea asigurării pentru accidentele de muncă și boli profesionale.
Detalii
19
02 2020
66

Видеодоказательства и их рассмотрение в суде

Суды рассматривают доказательства сторон спора и ни одно из доказательств не должно обладать преимуществом или большей силой по отношению к остальным. В подтверждение фактов, на которые ссылаются стороны, подаются документы, допрашиваются свидетели, представляются фото- и видеодоказательства.

По спорам финансового характера, осуществлению выплат, долгам основным доказательством, все же, будет письменный документ. Тем более, что в ряде случаев закон ограничивает доказывание с помощью свидетелей.
Detalii
19
02 2020
95

Costul patentei de întreprinzător în cazul procurării acesteia de o persoană asigurată la BASS și AOAM

Persoana angajată în câmpul muncii, la moment, se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Respectiv, aceasta are statut de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomitent, ea dorește să activeze, în perioada concediului de îngrijire a copilului, în bază patentei de întreprinzător. Este obligată această persoana să achite, la procurarea patentei, sumele fixe ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
19
02 2020
40

Когда гудвилл превращается в отрицательную величину…

При подготовке консолидированного баланса на отчетную дату после получения контроля над дочерним предприятием, возникает необходимость исключения статей, отражающих взаимные внутригрупповые операции. Это позволяет избежать повторного счета и искусственного завышения величины капитала и финансовых результатов.

Какие именно группы подлежат исключению при составлении финансовых отчетов в соответствии с НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов», что предпринять, когда гудвилл превращается в отрицательную величину и другие аспекты можно узнать из статьи, опубликованной в последнем номере журнала «monitorul fiscal FISC.md», которая сегодня стала доступной и подписчикам электронной версии нашего издания.
Detalii
18
02 2020
498

IVAO15 va fi substituită de SIMM20

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20), care va substitui forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională”.

Amintim că, conform modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.171/2019, sintagma „din activitatea operațională” a fost exclusă (art.544 alin.1 și 21 și Capitolul 71 al Titlului II) sau substituită cu alte noțiuni, cum ar fi „venitul determinat conform contabilității financiare” (art.542 alin.1) și „obiect al impunerii” (art.544 alin.1).
Detalii
18
02 2020
174

CNAS îndeamnă beneficiarii să-și ridice indemnizațiile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în mărime de circa 382,7 mil. lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Astfel, pentru plata indemnizaţiei de maternitate au fost transferate 52,8 mil. lei pentru 1972 beneficiari, iar pentru cea paternală — 1,8 mil. lei (368 beneficiari). Indemnizaţia unică la naşterea copilului va fi achitată în sumă de 24,6 mil. lei (3072 persoane), iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani va fi plătită la 47248 persoane în sumă de 89,2 mil. lei.
Detalii
18
02 2020
166

О порядке назначения и выплаты женщине, обладательнице предпринимательского патента, пособия по материнству

Обладательница предпринимательского патента в скором времени должна уйти в медицинский отпуск в связи с беременностью и родами. Имеет ли право данное лицо на пособие по материнству как застрахованное лицо, если она уплатила годовую фиксированную сумму взносов ОГСС? Если имеет, то каков порядок назначения данного пособия? Должно ли быть назначено и выплачено пособие по уходу за ребенком в данном случае?
Detalii
18
02 2020
77

Societatea pe acțiuni „Aeroporturile Moldovei”?

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și Î.S. „Moldaeroservice” pot fi absorbite prin fuziune de către Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”, care va fi reorganizat în S.A. „Aeroporturile Moldovei”. Agenția Proprietății Publice a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.

Prin acest proiect autoritățile intenționează crearea unui agent economic puternic, cu potențial investițional. Totodată, documentul este elaborat în scopul neadmiterii prejudicierii intereselor statului prin prisma pierderii bunurilor cu valoare semnificativă, precum și pentru eficientizarea activității întreprinderilor menționate și reducerea cheltuielilor administrative.
Detalii