avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

26
07 2021
140

Lanțul alimentar scurt. Lista produselor ce vor fi prezente pe raft, publicată

Hotărârea Guvernului nr.113 din 14 iulie curent cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt a fost publicată în MO din 19 iulie 2019.
 
Produsele incluse în Listă sunt divizate în 14 categorii și 129 poziții: legume în stare proaspătă; fructe în stare proaspătă; legume, fructe conservate; băcănie; paste; produse de brutărie, patiserie și cofetărie; alte produse (borș acru, bastonașe de porumb, semințe de floarea soarelui și dovleac); băuturi nealcoolice (sucuri, nectar); produse alcoolice; preparate congelate (colțunași, pelmeni, aluat); lapte și produse lactate; carne, produse din carne și mezeluri;
Detalii
26
07 2021
136

Поденщики. Правовая база выполнения неквалифицированных работ

Как регламентируются права и обязанности бенефициара неквалифицированных работ? В чем состоит специфика оплаты труда поденщика? Каковы особенности обязательного государственного социального и медицинского страхования поденщика, учитывая, что поденщик и работодатель, в виде исключения из общих норм трудового права, не заключают ИТД в письменной форме?
 
При оформлении трудовой деятельности лиц, выполняющих неквалифицированные работы в сельском хозяйстве, у работодателей все еще возникает множество вопросов в связи с правомерностью использования труда поденщиков.
 


Detalii

26
07 2021
72

Manageri ca în Germania

Pregătirea unei noi generații de manageri care ar putea aduce o contribuție considerabilă la modernizarea economiei Republicii Moldova, prin aplicarea la întreprinderi a noilor metode manageriale europene, precum și favorizarea intensificării relațiilor moldo-germane sunt scopurile Declarației comune de intenție între Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor din Republica Moldova.
 
MEI anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire
Detalii
26
07 2021
95

Concurs de granturi pentru asociațiile de business

La 30 august curent expiră termenul de aplicare la concursul de granturi pentru asociațiile de business din Republica Moldova, oferite în cadrul proiectului EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC), comunică Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în calitate de membru al Consorțiilor Vitivinicol și Agricultură Organică. Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică durabilă și crearea de locuri de muncă în țările Parteneriatului Estic, ajutând IMM-urile din sectoarele sectoarele turism, textile, industrii creative și vinuri să crească prin promovarea comerțului, încurajarea investițiilor interne și a relațiilor comerciale cu companiile din UE.
 
26
07 2021
75

ANTA обновило бланк констатации правонарушения

Национальное агентство автотранспорта Молдовы (ANTA) утвердило новый бланк Решения о рассмотрении правонарушения на основании личной констатации констатирующего субъекта, используемого сотрудниками ведомства, наделенными правом контроля. Согласно приказу, опубликованному в «Monitorul Oficial» 23 июля, рабочей группе по госзакупкам предстоит провести процедуры госзакупок услуг по печати новых бланков решения.
 
Как и ранее, в бланке решения указывается дата, время и место составления решения и вносятся данные констатирующего субъекта, который представляет ANTA. В решении заполняются данные лица, совершившего правонарушение (физического или юридического лица). 


Detalii

23
07 2021
672

Mențiunea „Taxare inversă” va fi indicată în factura fiscală

Astăzi, 19 iulie 2021, intră în vigoare prevederile Ordinului nr.96 al Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.
 
 Documentul publicat în „Monitorul Oficial” stabilește că, în cazul tranzacțiilor efectuate în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.e) (procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012
Detalii
23
07 2021
206

Все 11 банков Молдовы зарегистрировали прибыль

Чистая прибыль коммерческих банков Молдовы в I полугодии 2021 г. достигла 941,7 млн леев, увеличившись почти на 34% в сравнении с тем же периодом 2020 г. (702,8 млн леев), но сократившись на 18,2% по сравнению с данными за январь-июнь 2019 г. (1,15 млрд леев). Стоит отметить, что в I полугодии текущего года зарегистрировали прибыль все банки страны, при этом только у двух финансовых учреждений зарегистрировано снижение чистой прибыли в сравнении с I полугодием прошлого года.
 


Detalii

23
07 2021
296

Cine poate beneficia de bilet de tratament sanatorial peste rând

De bilet de tratament sanatorial peste rând, indiferent dacă anterior au beneficiat de acesta în modul stabilit, pot beneficia persoanele care au pneumofibroze, drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.190/2010 (prin care a fost aprobat Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor) și Hotărârea Guvernului nr.290/2010 (potrivit Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial),
Detalii
23
07 2021
153

GAL. Reglementarea procedurii de înregistrare

Comisia de examinare a condițiilor de înregistrare a Grupurilor de acțiune locală (GAL) va fi formată din 7 membri: trei reprezentanţi ai organului central de specialitate, un reprezentant al Agenției Servicii Publice, un reprezentant al Rețelei Naționale LEADER din RM, un reprezentant al Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale, precum și un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, prevede proiectul Regulamentului privind procedura de examinare a condițiilor de înregistrare a GAL, propus pentru consultări publice.
 
Documentul este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, care și va institui Comisia în scopul examinării actelor de constituire și a strategiei de dezvoltare locală ale GAL-ului.


Detalii

23
07 2021
167

Categoriile de plătitori ai PAM pot fi extinse

Lista categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) ar putea fi extinsă. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce poate aduce atingere la partu legi (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj; Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova; Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și Legea nr.1593/2002).


Detalii