avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
08 2018
258

Alimentația elevilor, conform unei instrucțiuni noi

La recepționarea produselor alimentare în instituțiile de învățământ se va verifică starea intactă a fiecărui ambalaj, corespunderea denumirii produsului de pe ambalaj cu produsul livrat, termenul de valabilitate, cantitatea, calitatea conform indicatorilor organoleptici și corespunderea lor cu actele de însoțire, precum și certificatele de inofensivitate, de calitate, de conformitate şi sanitar-veterinare, facturile fiscale cu ștampilă umedă.
Detalii
17
08 2018
69

Растет объем операций с использованием банковских карт

Сумма операций, осуществленных в Молдове во втором квартале 2018 г. с использованием банковских карт, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 17,4% или 1,9 млрд леев, превысив к началу июля 12,8 млрд леев.
Detalii
17
08 2018
52

Растет объем импорта нефтепродуктов

Молдова импортировала в первом полугодии более 371,9 тыс. т нефтепродуктов – на 13,2 тыс. т или 3,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), этому способствовал рост закупок дизтоплива — с 248 тыс. до 257,5 тыс. т, бензина — с 77,1,3 тыс. т до 80,1 тыс. т и сжиженного газа — с 33,5 тыс. т до 34,2 тыс. т.
Detalii
17
08 2018
76

Numărul turiştilor cazaţi la structurile de primire turistică, în creștere

În primul semestru al anului 2018, în structurile de primire turistică colective din țara noastră au fost cazați 71,3 mii de turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică.

Potrivit BNS, ponderi mai însemnate în numărul total de turiști străini cazați la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiștilor din România (28,2%), Ucraina (12,6%), Federația Rusă (8,3%), Statele Unite ale Americii (5,5%), Germania și Italia (câte 4,4%), Turcia (3,8%), Polonia (3,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,8%), Israel (2,4%), Franța (1,7%), Bulgaria (1,4%), Austria (1,3%), Belarus și Olanda (câte 1,1%), China (1,0%), Spania, Suedia și Elveția (câte 0,9%).
Detalii
17
08 2018
77

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2018

În 7 luni ale anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11562,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 59,8%.

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7448,5 mil. lei sau 58,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Fată de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 896,9 mil. lei sau cu 13,7%.
Detalii
17
08 2018
61

В РМ зарегистрировано 11,3 тыс. предприятий с иностранным капиталом

Количество зарегистрированных в Молдове предприятий с участием иностранного капитала на 1 августа 2018 г. достигло 11 302. Соответствующие данные обнародовало Агентство публичных услуг. Самое большое количество предприятий с участием иностранного капитала приходится на Румынию – 1746, что составляет 15,4% от общего числа зарегистрированных в РМ компаний с иностранным капиталом.
Detalii
16
08 2018
120

Mecanismul de înregistrare a prețului de producător la medicamente, modificat

În cazul în care lipsesc cel puțin trei prețuri de producător în țările de referință, prețul de producător la medicamente se compară cu media prețurilor din două țări de referință, iar în absența acestora, cu prețul de producător pentru aceleași medicamente dintr-o singură țară de referință.

Regulamentul cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor la medicamente a fost modificat, Hotărârea cu privire la modificarea acestuia fiind publicată în Monitorul Oficial din săptămâna trecută.
Detalii
16
08 2018
83

Молдавский лей укрепил позиции

В I полугодии 2018 г. национальная валюта укрепилась на 1,5% по отношению к доллару США (официальный курс в этот период снизился с 17,1 лея до 16,84 лея за один доллар), а по отношению к евро – на 4,3% (с 20,41 до 19,53 лея за один евро). Как отмечается в информации Минэкономики и инфраструктуры, главными факторами укрепления молдавского лея с начала года стал массивный приток иностранной валюты, благодаря экспорту, денежным переводам и инвестициям, а также колебания доллара США на международных валютных рынках и монетарная политика Нацбанка.
Detalii