avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

22
08 2017
544

De mâine vom solicita prestarea a 465 servicii de la Agenţia Servicii Publice

Prestarea serviciilor, care anterior au fost în competenţa Î.S. „CRIS „Registru”, Camerei de Licențiere, Camerei Înregistrării de Stat, Serviciului Stare Civilă şi Î.S. „Cadastru” începând cu 23 august curent vor fi oferite de Agenția Servicii Publice (ASP), comunică instituţia.

În scopul asigurării continuităţii prestării a serviciilor publice, în temeiul Legii nr. 80 din 05.05.17 şi Hotărârii Guvernului nr.314 din 22.05.2017, vor fi aplicate temporar nomenclatoarele serviciilor și tarifele în vigoare ale instituţiilor reorganizate.
Detalii
22
08 2017
47

Бюджет 2016: структура доходов

Согласно Приказу № 115 от 7 августа 2017 г. Министерства финансов об опубликовании Отчета об исполнении государственного бюджета за 2016 г., в МО 18 августа текущего года был опубликован указанный в приказе документ.

В отчете указано, что общая сумма доходов в национальный публичный бюджет за прошлый год составила 29 231,0 млн леев, степень выполнения по сравнению с намеченным планом составила 100,9%, а по сравнению с поступлениями в 2015 году увеличилась на 9,8%.
Detalii
22
08 2017
900

„Prezentarea situațiilor financiare” – un nou SNC

Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou — „Prezentarea situațiilor financiare”.

Un proiect ce prevede completarea şi modificarea SNC cu prevederi ce reies din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare.
Detalii
22
08 2017
66

Avans pentru modernizarea serviciilor guvernamentale

Republica Moldova va primi un avans de peste $1,75 mil. pentru pregătirea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, potrivit unui acord semnat cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care face parte din grupul Băncii Mondiale. Legea privind ratificarea de către Parlamentul RM a Acordului de avans, precum și decretul Președintelui de promulgare a Legii nominalizate sunt publicate în MO din 18 august 2017.
Detalii
22
08 2017
114

Стимулирующие выплаты для госслужащих

Законом № 153 от 14 июля 2017 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты изменены положения законодательства, касающиеся оплаты труда работников бюджетной сферы, а также внесены уточнения и дополнения в ряд законов.

Так, в Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере № 355/2005 (МО, 2006 г., № 35–38, ст. 148, далее – Закон №355), ст. 8 дополнена ч. (22), которая предусматривает, что лица, занимающие ответственные государственные должности, и персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности в составе Правительства, Госканцелярии, министерств, других подчиненных Правительству центральных административных органов, имеют право на стимулирующие выплаты за счет средств, ежегодно выделяемых на эти цели.
Detalii
22
08 2017
71

Ajutorul de stat: cheltuieli bugetare sau renunţ la venituri?

Politica statului în domeniul acordării ajutorului de stat din Republica Moldova va fi reorientată spre obținerea unui mediu concurențial loial și asigurarea creşterii PIB-ului. Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 a fost publicat în ediția MO din 18 august curent.

Potrivit documentului, ajutoarele de stat sub formă de scutiri fiscale sunt considerate nocive pentru mediul concurențial și, prin urmare, ponderea acestora în valoarea ajutorului de stat urmează a fi redusă până la nivelul mediu înregistrat în cadrul Uniunii Europene.
Detalii
22
08 2017
253

Penalizări pentru virarea cu întârziere a defalcărilor la elaborarea documentelor normative în construcții

Conform art. 37 alin. (2) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (MO, 1996, nr.25, art.259), investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5% din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sunt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect.
Detalii
22
08 2017
59

О социальном страховании адвоката, работающего по индивидуальному трудовому договору

Адвокат, работающий в адвокатском бюро на основании лицензии, заключил с фирмой «К» индивидуальный трудовой договор с целью оказания данной фирме юридических консультаций, за что ему ежемесячно начисляется заработная плата в размере 1400 леев. Означает ли это, что данный адвокат не обязан уплачивать фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС? За уплату годовой фиксированной суммы взносов социального страхования в размере 7512 леев данному адвокату полагалась минимальная пенсия и пособие на погребение. При социальном страховании по месту работы, исчисленные за год взносы социального страхования данного адвоката составят всего 4872 лея (в том числе взносы работодателя – 3864 лея и индивидуальные взносы адвоката – 1008 леев). Означает ли это, что при уплате меньшей суммы взносов по месту работы для страхования данного адвоката (4872 лея вместо 7512 леев), он будет иметь право на все виды социальных пособий, а не только на минимальную пенсию и пособие на погребение? В настоящее время данный адвокат принес листок о временной нетрудоспособности и мы сомневаемся, следует ли его оплатить?
Detalii
21
08 2017
173

Componenţa comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice

Decizia Executivului privind constituirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcției publice de conducere la nivel superior de secretar general al Guvernului,precum și componența ei nominală a fost publicată în MO din 18 august.

Prin aceiași decizie va fi constituită şi cea de a doua comisie, care avea drept obiectiv organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative .
Detalii