avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

26
02 2021
5264

CNESP: angajatorii vor dispune un regim special de muncă

Instituțiile publice și cele private vor asigura un regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar, pentru ceilalți se va dispune munca la distanță. Prevederea este obligatorie pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. Comisia natională extraordinară de sănătate publică, prin Hotărârea nr.47 adoptată astăzi, 26 februarie, a instituit un regim special de activitate la nivel national în perioada 1-15 martie.
 
Alte măsuri propuse pentru dimininuarea numărului de cazuri de îmbolnăvire de Covid19 sunt:
 
26
02 2021
78

Nr.1- nu rata reducerile din luna martie!

Succesul în afaceri, recunoștința și loialitatea clienților presupune pregătire, disciplină, dăruire și multă muncă.


Nr1 este rețeaua de supermarketuri, care deja de mai mulți ani, a reușit să se impună pe piața autohtonă, prin sortimentul vast, calitatea înaltă a produselor, precum și prin deservirea impecabilă.


Depunem efort zi de zi pentru ca să satisfacem solicitările celor peste 50 mii de cumpărători care ne vizitează zilnic magazinele. În acest context, vă prezentăm noul Catalog de promoții, disponibil în perioada 1-15 martie curent, în care sunt selectate cele mai bune produse.


Detalii
26
02 2021
292

Încă cinci întreprinderi vor fi scutite de TVA cu drept de deducere

Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare care prestează servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, este completată cu încă cinci întreprinderi.
 
În Monitorul Oficial din 26 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 21 din 16 februarie 2021 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010.
 
Lista a fost completată în temeiul art. 104 lit.g) din CF ce prevede că se scutesc de dreptul de deducere serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova agenților economici care plasează mărfurile sub regimul vamal de perfecţionare activă, în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. Tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
 
De aceste facilități vor beneficia în total 1055 de întreprinderi din industria ușoară.
26
02 2021
120

Санкции за запрещенную экономическую деятельность

В повестку дня заседания госсекретарей включен проект постановления правительства о внесении изменений в Закон о предпринимательстве и предприятиях и Кодекс о правонарушениях.
 
Так, из ст. 10 Закона  №845/1992 предлагается исключено положение, согласно которому «за осуществление деятельности без лицензии или осуществление деятельности, запрещенной на территории Молдовы, а также разрешенной исключительно государственным предприятиям, Государственная налоговая служба, Агентство государственных услуг или другой уполномоченный выдавать лицензии орган налагают штраф в размере полученного в результате такой деятельности валового дохода от реализации».

Detalii
26
02 2021
76

SI RRSIS: evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat

Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborat proiectul hotărârii cu privire aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (SI RRSIS) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul a fost inclus pentru examinare în agenda ședinței secretarilor generali din 25 februarie curent.
 
Potrivit notei proiectului, prin instituirea acestui sistem Guvernul va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice un mecanism eficient de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat, ceea ce va contribui la facilitarea reutilizării soluțiilor tehnice existente și interoperabilității acestora.
Detalii
26
02 2021
155

Măsuri de susținere a mediului de afaceri: subvenționarea creării locurilor de muncă

Persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale – rezidenți ai RM vor primi subvenții din bugetul de stat ca urmare a angajării a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate și a persoanele cu dizabilități.
 
Proiectul Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă elaborat de Ministerul Finanțelor a fost inclus pe ordinea de zi
Detalii
26
02 2021
134

Aprobarea Cadastrului funciar

Ca rezultat al modificărilor suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi de folosinţă, forme de proprietate, deţinători, inclusiv ale autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada 1 ianuarie 2020-1 ianuarie 2021  au fost luate la evidenţă terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, plantarea şi defrişarea plantaţiilor perene, perdelelor forestiere de protecţie, edificarea/ casarea sistemelor de irigare şi desecare. Astfel, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru propune aprobarea Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie curent cu suprafaţa totală de 3384,7 mii ha, inclusiv terenuri irigate – 217,94 mii ha, terenuri desecate – 58,20 mii ha.

Detalii
26
02 2021
257

ОМС неработающего пенсионера, сдавшего в 2021 г. автомобиль в аренду

В январе 2021 г. неработающий пенсионер сдал в аренду свой автомобиль. Как должно быть осуществлено  обязательное медицинское страхование данного лица до сдачи в аренду транспортного средства и после этого? Имеет ли он право и далее быть застрахован Правительством за счет средств государственного бюджета?
 
До сдачи в аренду своего автомобиля указанный в вопросе неработающий пенсионер был застрахован Правительством за счет государственного бюджета.
Detalii
25
02 2021
179

Эффективное расследование правонарушений: виновный понесет наказание

Отсутствие доступной информации о ценах на услуги может послужить основанием для крупного штрафа. Инспекторы Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком (Агентство) провели контроль работы фитнесс клуба, который попал в поле зрения проверяющих после жалобы одного из клиентов: ребенок получил в бассейне клуба серьезную травму. Отец несовершеннолетнего потребовал, чтобы фитнесс-клуб вернул деньги за абонемент, и обратился с жалобой в Агентство.
 
Инспекторы Агенства установили, что услуги предоставляются с нарушениями.
Detalii