avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
02 2018
3431

Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18

Prin ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 236 A din 13.12.2017, în scopul structurării informaţiei declarate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (IPC 18), a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare — Clasificator), publicat în Monitorul Oficial nr. 441- 450 din 22.12.2017.

Spre deosebire de Clasificatorul utilizat la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, Forma REV 5, Clasificatorul elaborat în scopul completării IPC 18 include doar acele categorii care la etapa actuală urmează a fi utilizate de către angajatori în procesul de completare a IPC 18. Propunem în continuare o descriere a categoriilor, modul de declarare a cărora în IPC 18 necesită unele explicaţii suplimentare sau diferă de utilizarea acestora la completarea declaraţiei REV 5.
Detalii
17
02 2018
9412

IPC18: Tabelul 2, Modificarea relaţiilor de muncă

Începând cu data de 01.01.2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l), vor fi parte integrantă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formular tipizat IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017.
Detalii
17
02 2018
2761

IPC18: Particularități de completare a tabelului nr.1

În tabelul nr.1 din Darea de seamă (Forma IPC18) se declară suma venitului achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice pentru serviciile prestate sau lucrările executate şi, respectiv, suma impozitului reţinut din acesta (impozitul pe venit din salarii, impozitul pe venit reţinut la sursa de plată), precum şi primele de asigurare obligatorii de aistență medicală calculate de angajator şi reţinute de la angajat.
Detalii
17
02 2018
9950

IPC 18: Unele aspecte ce ţin de completarea tabelului nr. 3

Începând cu 01.02.2018, angajatorii vor fi obligaţi să prezinte datele care se conţineau în declaraţiiie persoanelor asigurate Forma REV 5 şi declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale Forma BASS, către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (în continuare darea de seamă IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.
Detalii
16
02 2018
264

Пособие по материнству лиц, работающих по ИТД и одновременно осуществляющих предпринимательскую деятельность

Две работницы, работающие по индивидуальному трудовому договору (ИТД), заключенному на неопределенный срок, в ближайшее время должны уйти в декретный отпуск. В то же время, одна из них является обладателем предпринимательского патента (ПП), приобретенного на два года, а вторая — учредителем индивидуального предприятия (ИП). Так как они были застрахованы по месту работы, фиксированные суммы взносов ОГСС и ОМС ими не уплачиваются. Соответственно, они застрахованы только по месту работы. Во время декретного отпуска они работать на основании ИТД не будут, однако планируют продолжать предпринимательскую деятельность. Будут ли они иметь право на пособия по материнству в этом случае? А если работницы были бы работающими по ИТД пайщиками ООО, или акционерами АО ?
Detalii
16
02 2018
1637

Factura fiscală: instrucţiunea de competare, modificată

În Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie, este publicat Ordinul nr.39 al ministrului Finanţelor din 5 februarie 2018 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. Oferim documentul în versiunea originală.

ORDIN cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017
Detalii
16
02 2018
332

И снова о патентах на розничную торговлю

Группа депутатов предлагает разрешить до конца 2022 г. предпринимательскую деятельность на основе патентов для некоторых видов торговли. Речь идет о розничной торговле с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин, а также реализации пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации. Соответствующая законодательная инициатива зарегистрирована на этой неделе в парламенте.

Осуществление указанных видов деятельности, согласно действующей редакции Закона о предпринимательском патенте, разрешена только до 31 декабря 2018 г. и только патентообладателям, обладающим по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Detalii
16
02 2018
258

Сроки регистрации НКО сократятся вдвое

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий Агентства публичных услуг, деятельность которого должна упростить доступ физических и юридических лиц к государственным услугам, был рассмотрен на вчерашнем заседании парламента. Еще при учреждении агентства говорилось, что новая структура, созданная при Правительстве, будет перенимать функции других ведомств, в том числе по регистрации и ведению учета различных субъектов, независимо от статуса, формы организации и задач. В результате поглощения агентством в прошлом году Регистрационной палаты, к нему перешли также функции по регистрации и учету экономических субъектов.
Detalii
16
02 2018
61

Asigurarea drepturilor clienților companiilor fiduciare

Ieri Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce are drept scop protejarea drepturilor clienților a trei companii fiduciare care au pierdut registrele clienților, prin restituirea investițiilor, în urma unei proceduri de vânzare a valorilor mobiliare și a părților societăților aflate în administrare fiduciară.

Astfel, proiectul descrie procedura de compensare a clienților respectivi, care, potrivit Vicepreședintelui Consiliului de Administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Nina Dosca, este un mecanism similar celui utilizat în cazul fondurilor de investiții de privatizare
Detalii
16
02 2018
112

Aspectele fiscale a activităţii parcului IT

În cadrul seminarului organizat de ACAP în parteneriat cu Mazars și Tx&A Co SRL, au fost abordate principalele modificări legislative ale anului 2018 și cum entitățile să facă față acestor provocări. Unul din subiectele discutate a fost Legea cu privire la parcurile IT.

În mod special, auditorul din cadrul ATA Consult SRL, Vladimir Melnic, s-a referit la aspectele neacoperite de lege ce țin de regimul fiscal facilitar al rezidenților parcurilor IT.

În viziunea speaker-ului, cu toate că deja a fost lansat și primul parc IT – Moldova IT Parc, există aspecte care necesită îmbunătățire pentru ca mecanismul impozitul unic de 7% să funcționeze eficient.
Detalii