avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

20
10 2018
65

Fructe și legume: echivalarea cerințelor de comercalizare cu cele europene

În cadrul ședinței plenare din 18 octombrie, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Documentul reglementează modul de organizare și desfășurare a controlului asupra determinării calității pentru aceste produse.

Astfel, controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului comercial până la consumatorul final și se va aplica persoanelor fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic. Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va monitoriza și stabili un sistem de control.
Detalii
20
10 2018
488

Контрольная закупка и электронная память ККМ

Налоговые инспекторы решили провести проверку применения контрольно-кассовой машины (ККМ) в летнем кафе. В результате контрольной закупки инспекторы установили, что кассир кафе производит продажу товара без использования ККМ.

Нарушение было зафиксировано в протоколе, который был направлен в Государственную налоговую службу для принятия решения по факту нарушения. ГНС приняла решение оштрафовать налогоплательщика за неиспользование ККМ на 5 тыс. леев, на основании ст. 254 ч. 2 НК. Предприятие оспорило наложение штрафа в судебном порядке. В суде ГНС отказалась признать претензии налогоплательщика.
Detalii
20
10 2018
80

FAOAM 2019: perspectiva de creștere a veniturilor

Atât veniturile, cât şi cheltuielile Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) în anul 2019 ar putea contitui peste 7,326 mld. lei, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul legii FAOAM pentru anul 2019 a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului de administrație al CNAM.

Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă ar putea fi păstrată la nivelul ultimilor ani şi va constitui 4 056 lei. De asemenea, va fi menţinută reducerea cu 50% a primei în sumă fixă pentru majoritatea categoriilor de plătitori şi cu 75% pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul achitării până pe 1 aprilie 2019.
Detalii
19
10 2018
38

СЭЗ: инвестиции и рабочие места

На конец сентября 2018 г.объем инвестиций в свободные экономические зоны Молдовы составил $391,4 млн, что на 15,1% большев сравнении с сентябрем 2017 г. Данные были озвучены на заседании в министерстве экономики и инфраструктуры, на котором администраторы СЭЗ представили предварительные итоги деятельности за 9 месяцев текущего года и планы на последний квартал года.

Наибольший объем инвестиций привлекла Бельцкая СЭЗ — $175,4 млн, далее следуют «Ungheni-Business» – $75,5 млн, «Expo-Business-Chișinău» — $72,1 млн, СЭЗ «Taraclia» — $24,6 млн, «Valkaneş» — $19,7 млн, «Tvardiţa» — $17,1 млн, «Otaci-Business» – $6,8 млн.
Detalii
19
10 2018
36

Moldova are Reprezentanța Permanentă pe lângă Organizația Mondială a Turismului

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică că, la 16 octombrie 2018, a fost instituită Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Organizația Mondială a Turismului (OMT), în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Spania. În calitate de reprezentant permanent a fost acreditată cumulativ Violeta Agrici, Ambasador al Republicii Moldova în țara gazdă.

Instituirea Reprezentanței Permanente va contribui la dezvoltarea turismului sustenabil și va fortifica poziția Republicii Moldova în cadrul OMT, promovând țara noastră ca destinație turistică și este un obiectiv strategic al Republicii Moldova.
Detalii
19
10 2018
552

Изменения и дополнения в Закон о государственной системе соцстрахования

В четверг, 17 октября, парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект внесения изменений в Закон nr.489/1999 о государственной системе социального страхования. Он был разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты с целью исключить из Закона положения, которые носят постоянный характер и предусмотрены в ежегодно принимаемых актах.

В то же время, в документ введены недавние изменения в действующее законодательство – Закон nr.191 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 27 июля 2018 г. и Закон nr.178 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 26 июля текущего года.
Detalii
19
10 2018
129

Veniturile ANTA pentru anul 2018: 54 758, 1 mii lei

Veniturile ANTA pentru anul 2018 vor constitui 54 758, 1 mii lei. În ședința Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat bugetul Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto” pentru anul curent.

După cum a informat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, veniturile Agenției se formează din mijloacele acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, precum și de la plățile prevăzute pentru certificatele de competență profesională, certificatele și cartelele tahografice, ecusoanele și alte planchete pentru revizia tehnică a transportului rutier.
Detalii
19
10 2018
527

Propunerile Guvernului pentru modificarea Codului fiscal

Astăzi,19 octombrie 2018, a fost publicat Avizul Executivului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1018 din 17 octombrie 2018. Oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a lua cunoștință de acest document.

”Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.346 din 12 octombrie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia cu următoarele propuneri.
Detalii
19
10 2018
255

Частные медучреждения смогут легально предоставлять платные немедицинские услуги

Правительство одобрило Положение о немедицинских услугах, предоставляемых частными медико-санитарными учреждениями пациентам системы обязательного медицинского страхования. Этим документом вводится термин «немедицинские платные услуги» в медучреждениях, оговаривается перечень таких услуг и правила их предоставления.

Немедицинские платные услугиэто предоставляемый по просьбе пациента в частном медико-санитарном учреждении спектр услуг, который может обеспечить повышенный уровень комфорта и предоставляются на основании типового контракта между пациентом и частным медучреждением, который заключается на добровольной основе.
Detalii