avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

18
10 2019
84

Изменения в бюджетной классификации

Сегодня, 18 октября, в «Monitorul oficial» опубликован приказ Министерства финансов об изменении бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина №28 от 24 декабря 2015 г.

В частности, в приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» внесен новый код:

70273 Проект «Деятельность USAID – Лидер – Устойчивое развитие региона».

Приказ вступил в силу 26 сентября 2019 г.
18
10 2019
88

Facilități fiscale și vamale pentru construcția complexului sportiv

Mărfurile și serviciile importate/livrate pentru construcția unui complex sportiv din UAT Găgăuzia vor fi obiect al scutirii de unele taxe. În Monitorul Oficial din 18 octombrie curent a fost publicată Legea nr.131 din 4 octombrie 2019 privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat.

Facilitățile sunt acordate prin derogare de la prevederile Codului Vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi ale Legii cu privire la tariful vamal.
Detalii
18
10 2019
70

Autonomie financiară lărgită pentru Curtea de Conturi

Curtea de Conturi se va putea adresa Parlamentului în cazul în care resursele financiare oferite sunt insuficiente pentru îndeplinirea mandatului. În Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 135 din 20 septembrie 2019 pentru modificarea art. 4 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Astfel, art.4, ce reglementează bugetul Curții de Conturi, va prevedea că autoritatea are buget propriu, care se administrează independent în conformitate cu prevederile legale. Astfel, va fi asigurată o autonomie financiară lărgită a instituției supreme de audit public extern, după cum prevăd și practicile europene.
Detalii
18
10 2019
79

Rolul auditului intern în băncile centrale este discutat la Chișinău de reprezentanți din 15 țări francofone

Cea de-a XII-a ediție a Conferinței responsabililor de audit intern de la băncile centrale ale țărilor francofone a reunit la Chișinău reprezentanți din 15 state din Europa, Africa, America Centrală, America de Nord și Asia. Evenimentul se desfășoară în perioada 17-18 octombrie 2019, iar gazda oficială este Banca Națională a Moldovei (BNM).

Cristina Harea, viceguvernator al BNM, a menționat în deschiderea forumului: „Independența unei bănci centrale este condiția primară a eficacității acesteia pentru atingerea obiectivelor de bază în materie de politică monetară, supraveghere bancară și stabilitate financiară. Dar nu putem susține principiul independenței unei bănci centrale fără să oferim asigurări publicului în ceea ce privește capacitatea băncii centrale de a implementa un control intern eficient, un audit intern responsabil și o transparență ireproșabilă a conturilor și deciziilor sale”.

La rândul său, Serge Casseri, prim-consilier al Ambasadei Franței în Republica Moldova, a declarat că francofonia în Republica Moldova nu se limitează la cadrul școlar, universitar sau cultural. „Această conferință arată că francofonia, de asemenea, este viabilă pe scena economică și financiară, susținută, în special, prin acțiunile Camerei de comerț și industrie Franța-Moldova, prin întreprinderile francofone prezente în Moldova”.

În continuare, Vadim Enicov, membru al Consiliului de supraveghere al BNM, a consemnat că o bancă centrală stabilă înseamnă o bancă integră, care poate să-și protejeze valorile etice și principiile de activitate și care propagă încredere pentru întreg sistemul bancar. „Gestionarea adecvată a riscurilor este accesibilă doar unui audit independent și eficient. Auditorul trebuie să aibă o gândire neîncorsetată, fără idei preconcepute”, a precizat oficialul.

În cadrul conferinței, participanții discută aspecte ale auditului intern în băncile centrale din perspectiva provocărilor existente, în special, rolul auditului intern în lupta anticorupție și cultivarea climatului de integritate instituțională, interacțiunea dintre auditul intern și cel extern, pun în discuție subiecte privind gestiunea procesului de audit și a riscurilor operaționale ca elemente ale guvernanței corporative.

La fel, experții împărtășesc practici și recomandări în materie de control intern cu referire la noile modele de guvernanță în băncile centrale, precum și la supravegherea publică independentă prin intermediul Consiliului de supraveghere și Comitetului de audit. De asemenea, sunt abordate tehnicile avansate de audit digital și analize de tip Big Data.

Prima conferință de acest gen și-a ținut lucrările în Franța în anul 2008. Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei în 1995.

Detalii
18
10 2019
84

Изменения в Классификаторе экономических кодов

Минфин внес ряд изменений и дополнений в Приказ №205 от 21 декабря 2018 г. «0 порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства Финансов в 2018 году», чтобы отразить все предпринятые изменения, внесенные в бюджетную классификацию.

Так, Классификатор экономических кодов поступлений государственного бюджета (приложение №1 к приказу) дополнен позицией 143118Штрафы, налагаемые Генеральным инспекторатом карабинеров.

Этот же код внесен в раздел «Основные изменения в администрировании доходов бюджетов, составляющих национальный публичный бюджет в 2019 году».
Detalii
18
10 2019
77

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, modificări la Ordinul SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Acestea sunt operate în scopul aducerii prevederilor Ordinului în concordanță cu redacția în vigoare a Codului fiscal (CF).

Astfel, în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public național la bază vor fi puse prevederile art. 133 alin.(2) pct.35) din CF, anterior fiind indicate lit. c), m1) alin.1 ale aceluiași articol, care a fost modificat prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016.
Detalii
18
10 2019
127

Auditul asigurătorilor poate fi efectuat de 12 entități

La situația din 16 octombrie curent, doar 12 entități de audit sunt eligibile să efectueze auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) din Republica Moldova, potrivit Listei publicate pe pagina oficială Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor), entitatea de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor criterii:

— să nu fie persoană afiliată asigurătorului
Detalii
18
10 2019
98

Organizațiile necomerciale din Republica Moldova

În Registrul de stat al unităților de drept ținut de Agenția Servicii Publice sunt incluse 13364 de organizații necomerciale. Astfel, în perioada 6 septembrie 2019 – 15 octombrie 2019 au fost create 93 de organizații noi. Totodată, la începutul anului curent (în luna februarie), erau înregistrate 12 338 organizații necomerciale.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii