avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

28
03 2020
83

Moldova trece la ora de vară

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 martie, Republica Moldova va trece la ora de vară. Ceasurile vor fi schimbate cu o oră înainte: ora 2:00 va deveni ora 3:00.

Trecerea va fi efectuată în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele-membre ale Uniunii Europene.

Totodată, amintim că, în luna martie 2019, deputaţii europeni au adoptat decizia de renunțare la schimbarea orei în Uniunea Europeană începând cu anul 2021. Astfel, fiecare stat membru al UE va putea alege dacă să rămână la ora permanentă de vară sau la cea ora standard de iarnă.
27
03 2020
143

Alege cariera IT la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) îndeamnă tinerii specialiști IT și viitorii absolvenți ai facultăților de profil ale instituțiilor superioare din țară să-și înceapă cariera IT în echipa CTIF, care administrează și dezvoltă cele mai mari și complexe sisteme informaționale din sectorul finanțe publice ce aparțin Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, au menirea să asigure furnizarea neîntreruptă și calitativă a serviciilor electronice pentru autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și pentru cetățeni.

Doritorii de a începe o carieră IT la CTIF vor fi antrenați nu numai în realizarea unor sarcini complexe și inovatoare, dar își vor putea dezvolta mai rapid competențele necesare prin instruire individuală și vor putea avansa
Detalii
27
03 2020
243

Conceptul tehnic al SIA „Registrul mandatelor de executare”, publicat

În MO al RM de astăzi, 27 martie 2020, a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.187 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (RME).
Amintim că, la 1 aprilie 2019, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, în sarcina Serviciului Fiscal de Stat a fost stabilită executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Procedura de executare a acestor creanțe se inițiază la prezentarea SFS a unui mandat de executare de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării și în baza acestui mandat autoritatea fiscală inițiază executarea silită a creanțelor în conformitate cu regulile stabilite de Codul fiscal.
Detalii
27
03 2020
359

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor

Executivul a aprobat în ședința din 25 martie curent proiectul hotărârii de Guvern ce prevede actualizarea coeficienților cumulativi de indexare a pensiilor, precum și specificarea coeficienților de valorizare a venitului asigurat pentru anul 2019. Aceștia se vor aplica la calculul pensiilor începând cu 1 aprilie 2020.

Astfel, coeficientul de valorizare a venitului asigurat în anul 2019 constituie 1,0%. Menționăm că, în conformitate cu art.8 din Legea privind sistemul public de pensii, valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei.
Detalii
27
03 2020
561

Контрольная закупка и содержание чека ККО

До 1 июня 2020 г. в Молдове будет действовать мораторий на различного рода проверки, в том числе приостановлен налоговый контроль. В то же время, при наличии информации о нарушении прав потребителей, компетентные органы могут провести проверку предприятия.

Как показывает практика, одними из самых распространенных нарушений, за которые налагаются штрафы, являются нарушения правил использования контрольно-кассового оборудования (ККО).
Detalii
27
03 2020
869

Comisia pentru Situații Excepționale: noi rigori și derogări

Zilele de 30 martie — 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială și autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale. Această perioadă va fi recuperată ulterior, în modul stabilit de Guvern.


Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova introduce noi măsuri pentru ținerea sub control a situației epidemiologice din țară. În ședința de ieri, 26 martie, a fost aprobată Dispoziția nr.6, prin care sunt instituite noi rigori, dar și derogări de la dispozițiile anterioare.
Detalii
27
03 2020
227

CNPF va reglementa activitatea agențiilor de rating de credit

Guvernul a susținut proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), ce reglementează activitatea agențiilor de rating de credit pe piața de capital. Documentul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care, după intrarea modificărilor în vigoare, va înregistra și supraveghea agențiile ale căror ratinguri de credit vor fi utilizate în contextul legislației privind piața financiară nebancară.

Conform proiectului, agenție de rating de credit va fi persoana juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit, înregistrată în modul stabilit de CNPF.
Detalii
27
03 2020
204

Учетно-налоговые аспекты списания просроченных товаров

Просроченный товар может создать больше проблем чем обычный товар, на который нет спроса. В материале, подготовленном автором журнала «monitorul.FISC.md» Натальей Златиной, и который будет опубликован в апрельском выпуске, изложен не только порядок документального оформления изъятия из оборота указанных запасов, правила их бухгалтерского и налогового списания, но и некоторые аспекты правового регулирования списания продовольственных запасов/товаров с истекшим сроком годности.
Detalii
27
03 2020
110

Programul guvernamental „Prima Casă” are 4205 beneficiari

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4205 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci constituie 2,1 miliarde lei, iar valoarea garanțiilor active este de 1,052 miliarde lei.

Din 4205 beneficiari 2954 sunt familii, iar 1251 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 606 persoane beneficiază de compensații de la bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1537 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 311 – în cadrul programului Prima Casă 4.
Detalii