06
10 2015
1863

Trei întreprinderi de stat vor fi lichidate

Trei întreprinderi de stat care se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare vor fi lichidate ca entități și vor fuziona cu o altă instituție, pentru a economisi resursele statului. Potrivit unui proiect de hotărâre, care a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 7 octombrie, ÎS „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”, ÎS „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” şi ÎS „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere” vor fi absorbite de întreprinderea de stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”. Cele patru instituții vor forma o nouă întreprindere care se va numi „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului". Autorii proiectului motivează că, după reorganizare, cheltuielile administrative ale întreprinderilor date se vor reduce cu aproximativ 700-750 de mii lei pe an. În prezent, fiecare întreprindere supusă reorganizării dispune de câte un laborator, în care activează de la șapte până la 30 de persoane și fiecare întreprindere dispune de consiliu de administraţie format din cinci persoane şi un administrator, cu un aparat administrativ şi o contabilitate, de la trei până la zece persoane. După reorganizare, va fi doar o întreprindere, în componenţa căreia vor fi incluse toate laboratoarele, dar va exista un singur consiliu de administraţie şi un administrator, cu un aparat administrativ şi o contabilitate, format din patru-cinci persoane. Personalul laboratoarelor supuse reorganizării va fi reangajat conform prevederilor Codului Muncii, se spune în nota informativă a proiectului. După reorganizare, vor avea de câștigat și agenții economici care nu vor mai fi nevoiți să alerge la diverse instituții de la diverse adrese pentru a perfecta acte. În prezent, laboratoarele ÎS „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” se află într-o clădire de pe str. Cosmonauţilor, iar ÎS „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealieire” își desfășoară activitatea într-un imobil situat pe bulevardul Ştefan cel Mare și Sfânt. După reorganizare, laboratoarele vor fi reamplasate în clădirea de pe strada M. Manole unde activează laboratoarele Centrului de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei şi Centrului de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer. În imobil există suficiente spații neutilizate.

via | ziarulnational.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.