avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

26
05 2020
144

Forma TRN 21, propusă pentru consultări publice

Proiectul formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale – Forma TRN21 este elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia este propus de autoritatea fiscal pentru consultări publice.

Punerea în aplicare a noului formular este preconizată din 1 ianuarie 2021, data din care urmează a fi abrogate Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 aprilie 2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15”.
Detalii
26
05 2020
1214

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2019 vor fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 mai, a fost publicată Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, precum și Decretul de promulgare al Legii.

Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie.
Detalii
26
05 2020
353

Cererile de subvenționare a plăților salariale pot fi depuse până la 30 noiembrie 2020

În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, prin Legea nr.69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative publicată astăzi, 26 mai 2020, în MO, a fost extins mecanismul de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.

În esență, mecanismul este similar celui stabilit prin Dispoziția nr. 16 a CSE din 10 aprilie 2020, cu anumite precizări noi. Amintim că, mecanismul de subvenționare este stabilit de Ordinul nr. 58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor.
Detalii
26
05 2020
206

Удаленная работа будет прописана в Трудовом кодексе

Парламент утвердил законопроект об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты. Документом вносятся поправки в законодательные акты с целью организации в этот период труда, предоставления социальных гарантий, упрощения процедур госзакупок, предоставления степени ограничения возможности и т.д.

Одна из поправок предусматривает введение в Трудовой кодекс новой главы – «Удаленная работа», в которой прописаны особенности и принципы организации этой формы работы, требования к организации охраны здоровья и безопасности труда работников, условия прекращения индивидуального трудового договора (ИТД) об удаленной работе и т.д.
Detalii
26
05 2020
81

Ocuparea forţei de muncă: acțiuni pentru anul curent

Autoritățile vor depune efort pentru sporirea gradului de implicare a întreprinderilor mici și mijlocii în lanțul valoric, implementarea noilor instrumente de susținere a femeilor în afaceri din domeniul agricol, precum și pentru promovarea învățământului dual. Acțiunile sunt incluse în Planul naţional de acţiuni pe anul curent pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021.

În Monitorul Oficial din 22 mai curent a fost publicată Hotărârea nr. 290 a Guvernului RM din 13 mai 2020 cu privire la aprobarea documentului ce conține circa 70 de acțiuni ce urmează a fi implementate în limitele mijloacelor financiare alocate.
Detalii
26
05 2020
72

Recuperarea bunurilor infracționale, altfel

Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În cazul depozitelor bancare, acestea se vor transfera la expirarea termenului de depozit, acțiunea fiind dispusă prin act judecătoresc. Totodată, banca comercială licențiată va informa ARBI despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale.


Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
Detalii
26
05 2020
122

Facilități fiscale pentru proiecte în derulare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte.

Potrivit proiectului, lista proiectelor se va completa cu alte 37 de proiecte, printre care:
• Evaluarea impactului socio-economic al COVID-19 și măsurile urgente de răspuns (implementat de PNUD)
• Contribuție pentru susținerea Republicii Moldova în combaterea pandemiei COVID-19 (implementat de PNUD)
Detalii
26
05 2020
207

Пособия и надбавки для специалистов, вовлеченных в борьбу с COVID-19

В период чрезвычайного положения в области общественного здоровья (16 мая – 30 июня 2020 г.), инфицированным COVID-19 сотрудникам Национального агентства общественного здоровья, медицинских учреждений/ подразделений Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национальной пенитенциарной администрации, публичных медико-санитарных госпитальных учреждений, неотложной догоспитальной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, а также работникам других бюджетных органов/учреждений и публичных медико-санитарных учреждений, которые при исполнении служебных обязанностей заразились COVID-19, из интервенционного фонда правительства будет выплачиваться единовременное пособие в размере 16 тыс. леев. Этот доход освобожден от подоходного налога, взносов обязательного госсоцстрахования и взносов обязательного медстрахования.
Detalii
26
05 2020
115

Cifra de afaceri în trimestrul I

În primul trimestru al anului curent, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 9,9% faţă de perioada similară din 2019. Totodată, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei aceasta s-a micșorat cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerț a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0% comparativ cu luna martie 2019, iar pentru servicii cifra s-a diminuat cu 21,2% faţă de luna februarie 2020 şi cu 20,0% comparativ cu luna martie 2019.
Detalii
25
05 2020
480

Еще одно пособие по безработице

Владельцы патентов на торговлю или оказание услуг на рынках или в торговых центрах, которые на период чрезвычайного положения прекратили свою деятельность решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, получат единовременное пособие по безработице.

Согласно законопроекту об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, который принял парламент Молдовы, в период чрезвычайного положения в здравоохранении (с 16 мая по 30 июня) обладателям предпринимательских патентов и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью в соответствии с гл. 102 и 103 Раздела II Налогового кодекса, будет предоставлено единовременное пособие по безработице в размере 2775 леев при условии, что в апреле они не получили застрахованного дохода.
Detalii