avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

22
05 2019
81

Componența Consiliului consultativ pentru IMM va fi extinsă

Serviciul Fiscal de Stat va fi inclus în componența Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificări la Hotărârea nr. 93/2017. Potrivit proiectului, componența Consiliului va fi extinsă până la 45 de persoane comparativ cu 31 care activează în Consiliu la momentul actual.

Astfel, în componența acestuia vor mai fi incluși reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Biroului Național de Statistică, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Consiliului Concurenței, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Institutului Național de
Detalii
22
05 2019
59

Как возросла чистая прибыль молдавских банков

Национальный банк Молдовы сообщает, что чистая прибыль коммерческих банков страны в январе-апреле 2019 г. достигла 746,2 млн леев, увеличившись на 34,3% в сравнении с тем же периодом 2018 г., когда она составляла 555,4 млн леев. При этом, прибыль за четыре месяца текущего года получили все 11 банков.

В январе-апреле 2019 г. самую большую чистую прибыль получили:
«Moldova-Agroindbank» – 245,4 млн леев (в январе-апреле 2018 г. – 215,8 млн леев)
«Moldinconbank» – 216,6 млн (годом ранее – 206,05 млн леев)
«Victoriabanc» – 103,2 млн леев (по сравнению с 93,7 млн за тот же период 2018 г.).
Detalii
22
05 2019
147

Munca la negru și salariile în plic, în atenția Consiliului Economic

Analiza fenomenului ocupării informale și a salariilor în plic, a activităților necesare pentru diminuarea acestuia au fost puse în discuție în ședința din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Conform datelor prezentate la eveniment de către reprezentații Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2018 au fost constatate 193 de cazuri de utilizare a muncii la negru sau de achitare a salariilor în plic, în care au fost aplicate amenzi în valoare de 42,5 mil. lei, dintre acestea fiind achitate peste 15,6 mil. lei. Tot atunci participanții la ședință au decis să acumuleze mai multă informație și date relevante pentru examinarea problemei și oferirea unei soluții pentru diminuarea fenomenului ce afectează atât bugetul național cât și dreptul persoanelor fizice la un venit legal și de asigurare socială și medicală.
Detalii
22
05 2019
108

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, propus spre consultare

Cerințele de organizare a comerțului ambulant mobil, comerțul cu ridicata, activitatea piețelor comerciale, desfășurarea teraselor de vară, activitatea gheretelor, comercializarea producției alcoolice, activitățile de jocuri cu noroc și câștiguri în bani, cerințele privind regimul de lucru al comercianților etc. sunt obiectul proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, propus spre consultare publică de primăria Chișinău.

Astfel, piețele comerciale trebuie să asigure ordinea în incinta pieţei, pe teritoriul parcării și pe perimetrul de 50 metri de la piaţă, prin personal specializat angajat sau firmă de specialitate contractată. Totodată, acestea trebuie să dispună de o platformă de acumulare a deșeurilor menajere solide, conectată la sistemul de apeduct și canalizare, iar marcarea teritoriului pieței să fie vizibilă.
Detalii
22
05 2019
447

Informația utilă nu are termen de valabilitate

Începând cu 1 ianuarie 2019, amortizarea mijloacelor fixe se calculează în mod obligatoriu după metoda liniară. Modul de trecere de la metoda valorii rămase la metoda nouă este reglementată de prevederile art. 261 din Codul fiscal. Deoarece în adresa publicației au parvenit mai multe întrebări ce țin de aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării, vă reamintim că, în ediția din februarie a revistei Monitorul fiscal a fost publicat articolul intitulat „Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения”, autorul căruia este inspectorul principal din Direcția asistență contribuabili de SFS, Galina Șpac. Reiterăm că toate publicațiile din revista noastră reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
21
05 2019
205

Restituirea TVA și a accizelor în trimestrul I

În trimestrul I din anul curent, pentru livrările pentru care, conform legislației fiscale, este prevăzută restituirea TVA, din bugetul de stat au fost restituite 518,18 mil. lei, potrivit datelor statistice privind sumele TVA restituite din buget în trimestrul I anul 2019.

Suma este mai mica comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent, când din buget au fost restituite 658,7 mil. lei la 476 contribuabili.
Detalii
21
05 2019
78

Producția industrială în luna martie a crescut cu 0,9%

În luna martie 2019, producția industrială, seria brută, s-a majorat cu 0,9% comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent ca urmare a creșterii volumului producției în industria extractivă de 2,6 ori și în industria prelucrătoare – cu 4,1%, anunță Biroul Național de Statistică.

Totodată, în primele trei luni ale anului curent, producția industrială serie brută a fost mai mare cu 1,5% comparativ cu aceiași perioadă din 2018, care de asemenea este condiționată de sporul în industria extractivă cu 80,2% și a celei prelucrătoare – cu 1,7%. La producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a înregistrat o descreștere cu 2,1%.
Detalii
21
05 2019
124

Depozitarul Central Unic, lansat

Astăzi, 21 mai, a fost lansat Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU), care timp de doi ani s-a aflat într-un proces de constituire, fiind dezvoltat cu ajutorul unui grup de experți specializați în serviciile financiare pe piețe de capital din întreaga lume. Acesta a fost lansat cu suportul USAID și a Corpului de Voluntariat pentru Servicii Financiare.

Noul mecanism de evidență și decontare, oferit de DCU, va asigura un nivel înalt de transparență, siguranță și eficiență la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare. Modelul de activitate al Depozitarului central unic este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare, iar legislația națională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.
Detalii
21
05 2019
226

Готовность «Arena Chișinău» составляет 65%

Министерство экономики и инфраструктуры сообщает, что на строительной площадке «Arena Chișinău», открытие которой запланировано на 14 октября текущего года, объем выполненных работ составляет порядка 65%. Капитальные сооружения готовы на 90%, а отделочные работы — на 18%. При этом, на строительстве комплекса работают 70 рабочих. Информация было предоставлена в ходе встречи министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича с Зринко Грегуреком, вице-президентом Всемирного совета по мотоспорту (WMSC).

В августе 2018 г. в Кишиневе был подписан контракт между государственным и частными партнерами о реализации этого проекта – турецкой компанией «Summa Turizm Yatirimciliği Anonim Şirketi», которая была единственным участником конкурса по отбору частного партнера
Detalii
21
05 2019
233

Beneficiari ai programului „Prima Casă” vor fi și angajații instituțiilor publice la autogestiune

Compensațiile din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” se vor acorda și angajaților autorităților/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale celui național și instituțiilor publice la autogestiune.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 567 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
Detalii