avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

20
02 2019
682

Пособие по временной нетрудоспособности при отсутствии основы для его начисления

Физическое лицо пришло к нам на предприятие без подтверждения трудового стажа. Был заключен индивидуальный трудовой договор на неопределенный срок. Через 9 месяцев сотрудник заболел и принес для оплаты листок о медицинском отпуске. В то же время, трех месяцев из необходимого периода расчета у него не достает. Причем мотивом отсутствия застрахованного дохода является не предусмотренные законодательством медицинский отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, безработица с правом на пособие по безработице. Означает ли это, что за указанные три месяца в расчет следует включать нулевой доход?
Detalii
20
02 2019
71

Dezvoltarea zonelor rurale : acreditare și certificare

Până în anul 2021, fermierii, producătorii agricoli, procesatorii, organismele de certificare și instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE.

Ieri, 19 februarie 2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat un memorandum de cooperare cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”. Valoarea totală a proiectului constituie circa 9 mil. euro.
Detalii
20
02 2019
135

“START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat programul național cu finanțare din bugetul de stat “Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă” pentru menținerea tinerilor în țară, dar și motivarea acestora pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat, preponderent în zonele rurale.

Tinerii reprezintă un sfert din populația țării și constituie o componentă strategică a unei dezvoltări durabile, prin ofertarea forței de muncă și a creării familiilor. Statisticile ultimilor ani denotă o descreștere a ponderii persoanelor tinere ocupate, iar șomajul în rândul acestora este de proporții mari comparativ cu alte grupe de vârstă sau media la nivel de țară.
Detalii
20
02 2019
358

Дарение доли в уставном капитале ООО

Сделки с капиталом обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) (продажа, дарение) удостоверяются нотариально и подлежат регистрации в Агентстве публичных услуг. В ходе модернизации Гражданского кодекса (ГК) законодатель исключил из текста ГК специфические нормы, регламентирующие работу ООО. Статьи, определявшие порядок отчуждения долей в капитале, с 1 марта 2019 г. утрачивают силу.

Особенности отчуждения долей записаны в профильном законодательстве в Законе №135 об обществах с ограниченной ответственностью от 14 июня 2007 г. (далее – Закон №135).
Detalii
20
02 2019
1905

IPC18 va fi completată cu formularul IRM19

Începând cu 12 februarie 2019, entitățile, care în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru luna de gestiune.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificării și completării Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului.
Detalii
20
02 2019
76

În luna ianuarie 2019, au fost plasați în câmpul muncii 772 șomeri

Pe parcursul lunii ianuarie 2019, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au înregistrat 3314 șomeri, dintre care 1404 femei. În total, la data de 1 ianuarie, în baza de date a ANOFM erau la evidență 18696 persoane fără un loc de muncă. Totodată, de la începutul anului 2019 au fost înregistrate 2469 locuri vacante.

Datele sunt indicate în Raportul statistic privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru luna ianuarie 2019.
Detalii
19
02 2019
1224

SFS solicită informația privind împrumuturile doar pentru rezidenții cetățeni ai RM

În urma publicării informațiilor ce țin de necesitatea prezentării informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă), unii contribuabili solicită concretizarea informației.

Comunicăm că informațiile despre împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate.
Detalii
19
02 2019
86

Curtea de Conturi: auditul acordării pensiilor angajaților din structurile de forță

Acordarea pensiei pentru limită de vârstă se efectuează potrivit normelor legale, însă există unele neconformități ce influențează cuantumul pensiei spre diminuare, se menționează în Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea Raportului a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 februarie curent.

Misiunea de audit a verificat conformitatea documentării, calculării și reexaminării unor categorii de pensii (pentru limită de vârstă, anticipate pentru limită de vârstă, pentru funcționari publici, pentru vechimea în muncă a foștilor angajați ai instituțiilor de forță) prin evaluarea și testarea procedurilor de control intern ale instituțiilor implicate.
Detalii
19
02 2019
120

Поставщики небанковских платежных услуг смогут предоставлять кредиты

Нацбанк Молдовы проводит публичные консультации по проекту Положения о кредитной деятельности поставщиков небанковских платежных услуг.

Документ был разработан в связи с внесенными в законодательство изменениями, согласно которым сфера деятельности платежных обществ, поставщиков почтовых услуг и компаний-эмитентов электронных денег (в целом – поставщики небанковских платежных услуг) была расширена: теперь им разрешено выдавать кредиты пользователям.
Detalii