avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

17
01 2020
43

Trei puncte de trecere pentru vămuirea mărfurilor ce vor rămâne în stânga Nistrului

Perioada în care agenții economici și instituțiile publice din raioanele de est pot traversa punctele de trecere a frontierei pentru efectuarea procedurilor de vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export și fără aplicarea măsurilor de politică economică și prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale va fi extinsă.

În cadrul ședinței Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Detalii
17
01 2020
212

Молдова все же станет стройплощадкой

Госадминистрация дорог Молдовы проведет 14 тендеров на ремонт и модернизацию дорог национального и международного значения общей стоимостью 4,37 млрд леев.

Как сообщило ведомство, в 2020 г. будут проведены следующие тендеры:
• ремонт и расширение дороги M5 граница с Украиной-Крива-Бельцы-Кишинев-Тирасполь-граница с Украиной (0-133 км). Стоимость работ без учета НДС составит 2,05 млрд леев;

• ремонт R13 Бельцы-Флорешты-R14 км (0-39,83 км). Стоимость – 586,6 млн леев;

• восстановление и модернизация дороги M2 объездная дорога в мун. Кишинев, участок 2 (км 86+280- 94+480). Стоимость – 512,5 млн леев;
Detalii
16
01 2020
205

Что будет опубликовано завтра в «МО»

В пятницу, 17 января 2020 г., выйдет № 7-13 «Официального монитора Республики Молдова».


В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:

• Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки путем обмена мнениями ко второму Дополнительному финансовому соглашению между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития для реализации Проекта „Конкурентоспособное сельское хозяйство” (кредит № 5858-MD) (№ 1425-VIII от 27 декабря 2019 г.)
Detalii
16
01 2020
110

CTIF va diversifica serviciile oferite autorităților și instituțiilor publice

În decursul anului curent, Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (CTIF) va extinde serviciile de implementare și mentenanță a sistemelor informaționale de evidență contabilă pe platforma 1C, va aplica noi practici de instruire și de acordare la distanță a serviciilor de suport și consultanță în ținerea evidenței contabile pentru autoritățile și instituțiile publice, precum și în utilizarea de către acestea a sistemelor nominalizate. În perspectivă, CTIF va oferi, de asemenea, servicii de suport și consultanță utilizatorilor sistemului informatic de achiziții publice MTender.

Aceste obiective au fost stabilite în ședința Direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice a CTIF privind bilanțul activității în anul 2019 și prioritățile acesteia pentru anul 2020 convocată de directorul interimar al CTIF, Vitalie Coceban.
Detalii
16
01 2020
141

Новые возможности электронного таможенного оформления экспорта

Правительство на заседании 15 января внесло изменения в постановление № 904/2013, которые коснулись, в частности, Положения об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров. Как отметил министр финансов Сергей Пушкуца, внесенные поправки позволяют расширить электронное декларирование товаров в режиме реэкспорта. Также регламентирована процедура таможенного электронного оформления товаров, экспортируемых:
посредством международных почтовых отправлений
• консолидировано, посредством совместных перевозок в одном транспортном средстве товаров, экспортируемых разными отправителями/экспедиторами
• экономическими субъектами из левобережных районов страны.

Detalii
16
01 2020
95

Piața de capital: retragerea licenței

Dacă licența de desfășurare a activității pe piața de capital a fost retrasă în baza deciziei Comisiei Naţionale a Pieței Financiare, în baza hotărârii definitive și irevocabile a instanţei de judecată sau, în cazul băncilor comerciale, în baza deciziei Băncii Naționale, persoana nu mai are dreptul să solicite o altă licență sau autorizație pentru desfășurarea activității pe piața de capital.

Prevederea se conține într-un proiect de lege ce stipulează modificarea Legii privind piața de capital.
Detalii
16
01 2020
117

Circa 130 de subiecte enunțate de comunitatea de afaceri au ajuns în vizorul ministerelor

Ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale vor crea grupuri de lucru specializate, în cadrul cărora urmează să fie discutate cele 130 de probleme invocate de reprezentanții comunității de afaceri în cadrul ultimelor trei întrevederi ale Șefului Executivului cu businessul – evenimentul ”Dialog Pro-Business” din 17 decembrie 2019, ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru din 4 decembrie 2019 și ședința de lucru a Prim-ministrului cu membrii Asociației Businessului European și ai Camerei Americane de Comerț din Moldova din 18 decembrie 2019.
Detalii
16
01 2020
258

Auditul statutar obligatoriu: cerințe, subiecți și raportare

Potrivit art. 32 din Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare, situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor sunt supuse auditului obligatoriu.

Cele mai importante aspecte ale auditului statutar obligatoriu au fost discutate în cadrul unui seminar organizat de ATA Consult cu scopul popularizării auditului în mediul contabil. Cei circa 50 de participanți au avut ocazia să afle despre subiecții obligați să efectueze auditul, raportul auditorului, procedurile de verificare efectuate de auditor, inclusiv inventarierile și particularitățile auditului în primul an de auditare, precum și a celui de activitate al rezidenților parcului IT.
Detalii
16
01 2020
83

Как изменилась структура молдавского экспорта

Объем молдавского экспорта в январе-ноябре 2019 г. превысил $2,56 млрд и возрос на 3% по отношению к тому же периоду 2018 г., информирует Национальное бюро статистики.

Экспорт отечественных товаров за 11 месяцев прошлого года вырос на 7,6% и достиг $1,8 млрд, что составляет 71,3% от общего объема поставок за рубеж. Реэкспорт составил $735,4 млн или 28,7% от общего объема, снизившись на 7%. При этом, реэкспорт товаров после переработки (одежда, обувь, продукция для автомобильной промышленности, ядро грецкого ореха, мебель, текстиль и т.д.) составил 20,1% в общем объеме экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров (лекарства, сигареты, алкогольная продукция, топливо, эфирные масла, парфюмерно-косметические изделия, транспортные средства и т.д.) – 8,6%.
Detalii
15
01 2020
321

O nouă categorie de plătitori la BASS

Casa Națională de Asigurări Sociale organizează evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS.

Autoritatea constată că, prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a fost inclusă o nouă categorie de plătitori şi asiguraţi – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, activitatea acestora fiind reglementată de cap.103 cu care a fost completat Codul fiscal.
Detalii