avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

13
12 2019
440

Dreptul la concediul paternal

Conform legislației, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu paternal pentru a participa la îngrijirea copilului. Urmează ca să i se acorde persoanei concediul paternal în cazul în care, tatăl beneficiază de indemnizație de maternitate de 126 de zile pentru soția care nu lucrează dar, se află la întreținerea acestuia?

Potrivit art. 1241 al Codului muncii (CM) tatălui copilului nou-născut i se acordă un concediul paternal pentru a asigura participarea lui efectivă la îngrijirea copilului nou-născut. Durata concediului paternal este stabilită de 14 zile calendaristice şi pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, indemnizația paternală se stabilește tatălui copilului nou-născut.
Detalii
09
12 2019
465

Оформление платежей, поступивших на счет, открытый у оператора платежной системы онлайн (например, PayPal)

В соответствии с положениями ст. 7 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, предприятие обязано хранить денежные средства в финансовых учреждениях и рассчитываться с национальным публичным бюджетом, со служащими, кредиторами, а также по другим платежным обязательствам через финансово-банковскую систему в порядке, установленном нормативными актами Национального банка Молдовы (НБМ).

Detalii
09
12 2019
468

Reflectarea plăților efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (ех: PayPal)

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să achite plățile la bugetul public național, angajaților, creditorilor, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii
06
12 2019
362

Alegerea angajatorului: munca nedeclarată sau reducerea venitului impozabil?

Recent Curtea Constituțională a examinat o cauză, la originea căreia se află situația de întocmire de către Inspectoratul de Stat al Muncii a unui proces-verbal cu privire la constatarea contravenției prevăzute de art.551 din Codul contravențional (CC) în privința unei întreprinderi. Procesul-verbal a fost întocmit ca urmare a faptului de admitere la muncă a două persoane fără încheierea contractului individual de muncă.

Amintim că, munca nedeclarată reprezintă o încălcare a legislației, sancțiunea pentru aceasta fiind stabilită în art. 551 din CC, care instituie răspunderea persoanelor care admit utilizarea muncii nedeclarate. Astfel, acesta prevede următoarele amenzi:
pentru fiecare persoană fizică – de la 60 la 90 de unităţi convenţionale;
– pentru persoana cu funcție de răspundere – de la 150 la 210 de unităţi convenţionale;
– pentru persoana juridică – de la 210 la 300 de unităţi convenţionale.

Detalii
05
12 2019
293

Declaraţia valorii în vamă – document pentru declararea valorii în vamă

Ce-ar trebui să cunoască un operator economic care realizează tranzacții externe de import despre Declarația valorii în vamă?

Potrivit Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2016 (Regulament), Declaraţia pentru valoarea în vamă se întocmește și se prezintă pe un formular D.V.1, pentru cazurile în care valoarea în vamă se determină în baza valorii de tranzacţie, respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr. 1380/1997).
Detalii
05
12 2019
331

Subiectul impunerii a impozitului pe avere în cazul proprietății comune

Conform prevederilor art.544 alin.(1) din Codului Civil al Republicii Moldova (CC), proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimitarea cotei fiecărui proprietar (proprietate pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (proprietate în devălmăşie).

Proprietatea comună pe cote-părți se caracterizează, în primul rând, prin faptul că nici unul din coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fracțiuni materiale din bun.
Detalii
04
12 2019
1990

IRM19: modificarea tipului contractului individual de muncă

Un angajat al întreprinderii activează din anul 2017 în bază unui contract individual de muncă prin cumul. Începând cu data de 1 decembrie 2019, persoana a depus cerere pentru a fi transferată la un alt loc de muncă în cadrul aceleiași întreprinderii, va activa tot în bază de contract individual de muncă, doar că deja acesta va deveni loc de muncă de bază. Urmează a fi reflectat în Informaţia IRM 19 situaţia de modificare a contractului individual de muncă în cazul în care persoana nu se angajează şi nici nu se eliberează, fiind modificate doar prevederile contractului individual de muncă?
Detalii
04
12 2019
618

Corelarea categoriilor persoanelor asigurate cu prestaţiile de asigurări sociale

Concomitent cu modificarea prevederilor legale aferente procesului de stabilire a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă, începând cu 1 iulie 2019, contabilii au fost informați despre unele aspecte ce necesită a fi respectate la completarea tabelului nr. 3 al Dării de seamă IPC 18, în special a perioadelor de muncă a angajaţilor precum și reflectarea unor diverse situaţii de remunerare de către angajator.
Detalii
03
12 2019
156

Применение Международных стандартов аудита: практические аспекты

С вступлением в силу с 1 января 2019 г. законов о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15.12.2017 (Закон № 287/2017) и об аудите финансовых отчетов № 271 от 15.12.2017 (Закон № 271/2017), возникли новые обстоятельства и условия для проведения аудита финансовых отчетов и оказания сопутствующих услуг. В этой связи следует правильно применять конкретные положения Международных стандартов аудита (МСА), стандартов по обзорным проверкам, заданиям, обеспечивающим уверенность, и стандартов сопутствующих услуг. В нижеследующем рисунке представлена информация по применению МСА и сопутствующих услуг. Закон № 287/2017 расширил аппликативную сферу аудита финансовых отчетов.
Detalii
02
12 2019
1411

Новое в аудите финансовых отчетов с 1 января 2019 года: что нужно знать каждому аудитору

В следующем номере журнала «monitorul fiscal FISC.md» будет опубликован материал «Новое в аудите финансовых отчетов с 1 января 2019 года: что нужно знать каждому аудитору», авторами которого являются уже известные нашему читателю Ольга Дончу и Жоржетта Ковалев-Русу. Сегодня предлагаем вашему вниманию вариант текста на русском языке, а с версией на государственном языке можно будет ознакомиться в печатной версии нашего издания.
Detalii