avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

14
06 2018
2242

IPC18: recalcularea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale (sumele negative)

Angajatului întreprinderii „X” i s-a acordat concediu de odihnă anual şi a beneficiat de indemnizaţia de concediu care a fost achitată, conform prevederilor art. 117 a Codului Muncii, cu 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. După expirarea perioadei de concediu, angajatul a depus cerere de eliberare, situaţie în care a fost obligat de către angajator să restituie suma indemnizaţiei pentru zilele de concediu neacoperite. În luna de eliberare în documentele de evidenţă contabilă este indicată suma cu semnul minus, deoarece fostul angajat nu a lucrat şi nu i s-a calculat salariu.
Detalii
07
06 2018
2456

IPC18: Prestaţii sociale ale persoanelor încadrate pe bază de contract civil (categoria 105)

Reieşind din specificul de activitate, întreprinderea la care activez în calitate de contabl practică încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu mai multe persoane fizice care se reflectă în Darea de seamă IPC 18 cu categoria persoanei asigurate 105 „persoană angajată prin contract civil”. Unele din aceste persoane nu au un alt loc de muncă de bază. Vrem să cunoaştem dacă întreprinderea este în drept să calculeze acestor persoane indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi dacă li se poate acorda concediul de odihnă?
Detalii
06
06 2018
633

Taxele pentru resursele naturale. Raportarea obligațiilor fiscale (Forma TRN 15)

Principiile privind determinarea obiectului impunerii, modul de calculare şi achitare a taxelor pentru resursele naturale sunt stabilite prin titlul VIII din Codul fiscal.

Din sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate prin acest titlu fac parte:
1. taxa pentru apă;
2. taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice;

Detalii
04
06 2018
1068

Metode indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice: 6 ani de la implementarea prevederilor legale

Existența obiectivă constatată zi de zi în Republica Moldova de Serviciul Fiscal de Stat în activitatea de administrare fiscală, precum şi practica internaţională, au demonstrat nevoia de realizare a unei strategii eficiente şi echilibrate de gestionare a conformităţii contribuabililor. Aceasta nu putea fi realizată în lipsa unor metode şi instrumente de verificare şi de determinare a obligaţiilor fiscale capabile să depisteze şi să anihileze orice tentativă de eschivare de la plata impozitelor. În acest context, a apărut necesitatea introducerii unor mecanisme noi, ca fiind metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice.
Detalii
24
05 2018
179

Уроки забытого дефолта Америки

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Федеральное правительство никогда не нарушало обязательств по своим долгам – так звучит один из самых распространённых мифов о США. Каждый раз, когда в Конгрессе начинается обсуждение вопроса о повышении верхнего порога госдолга, политики и журналисты вспоминают эту общепринятую мантру – США не обманывают своих кредиторов.

Есть только одна проблема: это неправда. Было время, несколько десятилетий назад, когда США вели себя скорее как «банановая республика», а не развитая страна, и занимались реструктуризацией долгов в одностороннем порядке и задним числом. Хотя этот важнейший период в экономической истории уже мало кто помнит, он содержит полезные уроки для современных лидеров.
Detalii
22
05 2018
5677

Consecinţele prezentării Dării de seamă IPC 18 cu date incomplete sau eronate

Suntem agent economic cu peste 100 de angajaţi. Am prezentat Darea de seamă IPC 18 pentru lunile ianuarie – aprilie ale anului 2018 în termenele stabilite de legislaţie. Recent am fost telefonaţi de un angajat care a depus cererea pentru stabilirea pensiei la Casa Teritorială de Asigurări Sociale şi i s-a comunicat că aceasta nu poate fi stabilită, deoarece lipsesc datele pentru lunile februarie şi martie. Noi, însă, am primit recipisa că darea de seamă a fost recepţionată. Cum procedăm în asemenea situaţie?
Detalii
12
05 2018
248

Решение загадки производительности

САН-ФРАНЦИСКО – Уже много лет одной их главных загадок в экономике являются причины падения темпов роста производительности в США и других развитых странах. Экономисты предлагают множество различных объяснений, которые варьируются от неаккуратности экономических измерений и «вековой стагнации» до сомнений в продуктивности новейших технологических инноваций.

Однако решение этой загадки, возможно, таится в понимании взаимодействия экономических факторов, а не в поисках единственного виновника. И двигаясь в этом направлении, мы можем добраться до сути причин замедления темпов роста производительности.
Detalii
04
05 2018
4965

IPC 18: reflectarea concediului neplătit acordat angajaţilor

Pe parcursul ultimelor luni mai mulţi angajaţi ai întreprinderii obişnuiesc să solicite concediu din cont propriu: unii – pe o periodă mai mare, alţii – doar o zi. Cum urmează de reflectat categoria 159 „persoană care se află în concediu neplătit (din cont propriu)” în Darea de seamă IPC 18?


Categoria 159, ca şi alte categorii care se conţin în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, a fost introdusă în scopul asigurării procesului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale şi corespunde unuia sau mai multor articole din legislaţia din domeniu.
Detalii
26
04 2018
611

О заполнении Отчета IPC 18 работодателями – резидентами информационно-технологических парков

Согласно Закону № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-технологических парках, работники резидентов парков пользуются всеми видами пособий социального страхования, выплачиваемых из бюджета государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством.
Detalii
25
04 2018
4897

Impactul reflectării categoriilor persoanelor asigurate asupra prestaţiilor de asigurări sociale

În contextul întrebărilor care continuă să parvină de la contabili cu privire la corelaţia dintre categoriile persoanelor asigurate declarate şi prestaţiile de asigurări sociale, oferim explicaţii la unele aspecte ce apar la completarea Darii de seamă IPC 18, în special în cazurile de activitate cu program parţial de muncă la o altă întreprindere a persoanelor aflate în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani sau de activitate a acestora pe bază de contract de prestare a serviciilor.

Persoana „X”, aflându-se în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani la locul de muncă de bază, a decis să se angajeze prin cumul, cu program parţial, la o nouă întreprindere,
Detalii