avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

06
08 2020
133

О сборах за природные ресурсы, действующих с налогового периода 2021 года и Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 21)

В результате изменений и дополнений, произведенных Законом об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 60 от 23.04.2020 г. в разделе VIII Налогового кодекса, с налогового периода, соответствующего 2021 году, система сборов за природные ресурсы, регламентируемых разделом VIII Налогового кодекса, включает только 3 сбора:

- сбор за воду;

- сбор за добычу полезных ископаемых;

- сбор за использование недр.

 


Detalii
05
08 2020
429

Declararea concediului de îngrijire al copilului

O mămică din cadrul întreprinderii a plecat în concediu de îngrijire al copilului până la vârsta de 3 ani în luna decembrie 2019. În luna mai 2020 persoana a decis să revină la serviciu şi a activat până la data de 31 iulie 2020, după care din anumite circumstanţe ce ţin de îngrijirea copilului a decis să plece în continuare în concediu de îngrijire al aceluiaşi copil. Urmează ca angajatorul să prezinte formularul IRM 19 în cazul în care, angajatul după revenirea la serviciu pentru o anumită perioadă, iarăşi pleacă în concediu de îngrijire a aceluiaşi  copil?

Detalii
04
08 2020
425

Impozitarea freelancerilor

Activând în calitate de freelanceri, „liberii profesioniști” din domeniul tehnologiilor informaționale (TIC) beneficiază de o mulțime de avantaje față de persoanele angajate la birou, printre care se evidențiază libertatea și independența (libertatea de a alege jobul, libertatea de a lucra din orice loc etc.), fapt incontestabil. Totuși, cu libertatea vin și anumite responsabilități. Plata impozitelor și taxelor pentru veniturile obținute din freelancing este una dintre acestea, o obligație pe care mulți freelanceri o displac intens sau chiar o ignoră absolut.

Detalii
03
08 2020
234

Regimul juridic al documentului electronic

Unele aspecte privind regimul juridic al documentului electronic, circulația electronică a acestuia și consecințele în caz de nerespectare a prevederilor Legii nr.91 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 

Documentul electronic reprezintă informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu Legea nr.91/2014, pe când semnătura electronică – date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare.


Detalii
31
07 2020
118

Проблема сокращения масштабов нищеты должна оставаться в центре нашего внимания

ОКСФОРДСегодняшний гуманитарный и экономический кризис, вызванный пандемией, представляет собой беспрецедентную возможность выйти за рамки мер реагирования на чрезвычайные ситуации и устранить структурные недостатки нашей экономики. Многие правительства ввели пакеты мер стимулирования и восстановления, которые уже определяют будущее. Но руководители всех секторов общества должны признать этот момент как редкий шанс на создание более инклюзивного и устойчивого мира, который будет возможен только в том случае, если мы искореним бедность во всех ее проявлениях.

Detalii
30
07 2020
222

Отчет руководства – составляющая часть годового отчета субъекта

В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 23 Закона №287 от 15.12.2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (Закон № 287/2017), все средние, крупные субъекты и субъекты публичного интереса ежегодно составляют и представляют вместе с финансовыми отчетами отчет руководства, который содержит точное представление о положении субъекта, развитии и достижениях его деятельности и представляет сопоставимый с размером и сложностью осуществляемой деятельности анализ.


Detalii
23
07 2020
2120

Cum vor fi calculate prestațiile sociale după 1 ianuarie 2021

Prin Legea nr. 60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţilor de întreprinzător şi modificarea unor acte normative au fost introduse modificări în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, fiind efectuate schimbări în modul de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) prin unificarea acestora şi achitarea de către angajator, fără a fi reţinute de la persoana angajată. Vor avea impact modificările operate care vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2021 asupra stabilirii pensiilor şi indemnizaţiilor persoanelor asigurate, deoarece de la acestea nu se vor mai reţine CAS individuale?

Detalii
22
07 2020
664

Termenul de examinare și executare a cererii contribuabilului de compensare a obligațiilor fiscale

Procedura de compensare a obligațiilor fiscale este stabilită de art. 175 din Codul fiscal (CF).  Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la iniţiativa SFS sau la cererea contribuabilului, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.
 
Una din întrebările deseori adresate de contribuabili este în ce termen organul fiscal trebuie să examineze și să execute cererea de compensare depusă?

Detalii
20
07 2020
1215

Obligațiile TVA la prestarea serviciilor de taxi prin intermediul aplicațiilor online

În momentul de față progresul tehnologic și informațional remodelează interacțiunea dintre cererea și oferta de servicii și produse. Posibilitățile și comoditatea pe care le oferă mediul online are un impact  asupra tuturor domeniilor, inclusiv domeniul serviciilor de taxi. În prezent, unele companii de taxi și-au remodelat procesele pentru a obține o eficiență sporită. Modelul vechi de afacere prin care clienții interacționau cu operatorii prin intermediul apelurilor telefonice este unul tot mai puțin utilizat, fiind substituit cu cel de interacțiune prin aplicațiile dezvoltate de companiile IT. Aceasta oferă comoditate pentru clienți și noi posibilități pentru companiile de taxi.

Detalii
17
07 2020
642

Studii de caz: condiții de informare a SFS despre schimbarea sediului subdiviziunii

Este necesar de a informa organul fiscal dacă sunt efectuate modificări la contractul de locațiune a imobilului, unde este înregistrată o subdiviziune a întreprinderii?
 
Conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal (CF), la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

Detalii