avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

12
08 2022
272

Asigurarea respectării procedurii drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Modificările recente la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (HG nr. 915/2016), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577  din 27.07.2022 (publicat în „MO” din 12 august anul curent), vin să completeze Regulamentul dat cu prevederi care actualmente lipsesc, dar care rezultă din normele Codului vamal Cod, iar lipsa acestora creează dificultăți de procedură.


Detalii

28
07 2022
732

Bunurile și/sau valoarea lor neimpozabilă, la introducerea acestora de către persoanele fizice

Reglementările ce țin de introducerea/scoaterea bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice sunt prevăzute de Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Legea nr. 1569/2002). Întru executarea prevederilor legii vizate, prin Hotărârea Guvernului nr. 1185/2003 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice (Regulament).

Astfel, persoanele fizice, la introducerea bunurilor pe teritoriul țării beneficiază de un șir de facilități vamale/fiscale, care pot fi
Detalii

26
07 2022
457

Налог на недвижимое имущество, возведенное на арендованных землях сельхозназначения

Предприятие занимается выращиванием овощей на арендованных у физических лиц (граждан) земельных участках сельскохозяйственного назначения. На соответствующих землях были сооружены теплицы. Возникают ли за соответствующие теплицы обязательства по налогу на недвижимое имущество?
 
Cобственники недвижимого имущества на территории РМ, в соответствии с лит. а) ч. (1) ст. 277 НК, являются субъектами налогообложения по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу.
Detalii
20
07 2022
585

Reglementarea normelor de creditare a consumatorilor de către bănci

Prin Legea nr.93 din 07.04.2022 (Legea nr.93/2022) au fost operate modificări la un șir de legi aferente sectorului financiar, în partea ce ține de procesul de creditare. Astfel, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Legea nr.202/2017) a fost completată cu art. 381 care impune băncile să respecte, începând cu 29 mai 2022, anumite cerințe în vederea asigurării unei creditări responsabile a consumatorilor, și anume:
  • anterior încheierii unui contract de credit, banca trebuie să evalueze bonitatea consumatorului în conformitate cu cerințele de creditare responsabilă aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM);

  • Detalii
15
07 2022
3545

Regimul fiscal al valorii abonamentelor pentru transportul public procurate de angajator pentru salariați

Angajatorul unei societăți cu răspundere limitată din mun.Chișinău, urmare a majorării din 1 iulie 2022 a prețurilor la abonamentele pentru transportul public, a procurat pentru 5 angajați abonamente pentru o perioadă de 3 luni. Este considerată valoarea acestor abonamente drept facilități acordate de angajator sau poate fi atribuită la cheltuielile entității pentru transportul organizat al angajaților? În cazul în care acestea  sunt calificate drept facilități impozabile acordate de angajator, se vor permite la deduceri în scopuri fiscale pentru entitate?
 


Detalii

07
07 2022
803

OCN: asigurarea creditării responsabile

Legea nr. 93/2022  pentru modificarea unor acte normative (în vigoare din 29 mai 2022) operează un șir de modificări semnificative ce vizează procesul de creditare al populației din Republica Moldova. Astfel, pe lângă băncile comerciale, sunt obligate să asigure o creditare responsabilă și prudentă a populației și organizațiile de creditare nebancară (OCN), având în vedere amendamentele operate la Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, care, în speță, prevăd:

- evaluarea bonității consumatorului anterior încheierii unui contract de credit sau leasing financiar în conformitate cu cerințele de creditare responsabilă aprobate de autoritatea de supraveghere.


Detalii

01
07 2022
1198

Registrul electronic al angajaților: obiectele informaționale implementate

Utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor” este obligatorie începând cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, prevede pct.3 din hotărârea aprobată de Guvern pe data de 29 iunie 2022, care urmează să intre în vigoare la data publicării acesteia în MO.
 
În continuare prezentăm obiectele informaționale implementate în cadrul Sistemului „Registrul electronic al angajaților” (REA), care a fost dezvoltat și lansat în exploatare experimentală conform Hotărârii Guvernului nr. 681/2020  cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar.
30
06 2022
329

Recrutarea personalului pentru nerezidenți – export de servicii

Compania rezidentă din RM a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de recrutare a personalului  pe teritoriul RM, cu angajarea acestuia în Romania. Ce regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat la prestarea de către rezident nerezidentului a serviciilor de angajare a personalului?

 La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.  


Detalii
24
06 2022
277

Подтверждение таможенной стоимости импортируемых товаров

Какие документы необходимо представлять для подтверждения таможенной стоимости товаров, импортируемых на таможенную территорию Республики Молдова, и существует ли для этих случаев предварительно установленный перечень документов?
 
Во-первых, следует отметить, что право таможенных органов запрашивать документы или информацию для обоснования декларации о таможенной стоимости предусмотрено в ст. 17 Соглашения о введении в действие ст. 7 ГАТТ, стороной  которого является РМ.
 


Detalii