avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

21
04 2018
171

Контроль законности решений местных органов по установлению ставок местных сборов

С апреля 2017 года местным органам публичного управления предписано при установлении ставок местных сборов руководствоваться одним критерием, двумя принципами и одним требованием, предусмотренными ч.ч. (8) и (9) ст. 297 НК.
Detalii
19
04 2018
354

Роялти и сборы за лицензию как элемент таможенной стоимости

Исходя из определения стоимости сделки, которая включает «все платежи, осуществленные либо которые должны быть выплачены покупателем продавцу либо третьему лицу, которое выполняет обязанности продавца, как одно из условий реализации импортируемых товаров», очевидно, что платежи (роялти) и сборы за лицензию являются частью платежа, который покупатель осуществляет за товар.
Detalii
18
04 2018
2494

IPC18: Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate pentru evitarea stopării plăţii indemnizaţiilor

Deşi Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator), utilizat în anul 2018 la completarea Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC 18 (în continuare – Darea de seamă IPC 18), nu a suportat unele modificări esenţiale şi principiul de utilizare a acestuia este analogic celui utilizat la completarea Declaraţiei REV 5, totuşi, au apărut unele întrebări ce ţin de Clasificator la prezentarea pe parcursul lunii ianuarie şi februarie a dării de seamă IPC 18.
Detalii
17
04 2018
2920

IPC 18: Calcularea contribuţiilor sociale conform altor tarife

În continuare propunem unele precizări cu privire la categoriile reflectate în Darea de seamă IPC 18 pentru agenţii economici care au obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator la un alt tarif decât 23%. Aceştia sunt angajatorii din aviaţia civilă, angajatorii din domeniul tehnologiei informaţiilor, angajatorii din agricultură, care, conform legii, sunt obligaţi să achite contribuţii de asigurări sociale de bază calculate conform altor tarife.
Detalii
28
03 2018
4442

Declararea în darea de seamă IPC 18 a perioadelor de muncă a persoanei asigurate

În tabelul 3 al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC 18 (în continuare Darea de seamă IPC 18)care se prezintă lunar de către angajator, se declară atât informaţia despre venitul asigurat al persoanelor asigurate (salariul), cât şi perioadele de activitate care asigură stagiul de cotizare şi stau la baza tuturor prestaţiilor de asigurări sociale, întrucât la etapa actuală nu se mai prezintă certificate cu privire la salariu în scopul stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale.
Detalii
12
03 2018
125

Реальный двигатель бизнес-циклов

ЧИКАГО – Каждый крупный финансовый кризис оставляет уникальный след. Банковские кризисы XIX и XX веков раскрыли значение ликвидности в финансовом секторе, а также кредиторов последней инстанции; Великая депрессия подчеркнула необходимость контрциклической бюджетной и монетарной политики. А уже в наше время финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним Великая рецессия продемонстрировали, какие именно драйверы являются ключевыми для бизнес-циклов, формируемых под влиянием кредитов.
Detalii
28
02 2018
175

Proiectul noului Cod vamal

Legile sunt mereu într-o evoluție, fiind adaptate realităților în care se aplică. Legislația vamală națională a evoluat pe parcursul timpului, cunoscând o serie de modificări.

Primul Cod vamal a fost adoptat în anul 1993, fiind actul legislativ de bază care reglementa principiile organizatorice și de activitate ale sistemului vamal. Codul vamal era constituit din 112 articole, iar prevederile acestuia erau sumare, activitatea vamală fiind una limitată. Odată cu evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel național, cât și internațional, intensificării traficului internațional de mărfuri, a apărut necesitatea modificării și cadrului normativ din domeniul vamal.
Detalii
21
02 2018
427

Еще раз о налоговой политике

Развитие страны, решение социальных проблем общества требуют от государства использовать весь арсенал имеющихся у него методов воздействия на экономику.
Detalii
10
02 2018
163

Готов ли фондовый рынок к проблемам?

НЬЮ-ЙОРК – Новогодний оптимизм многих инвесторов, похоже, омрачился в последние дни страхами перед замедлением экономического роста из-за повышения процентных ставок. Но не следует удивляться, если за нынешним резким падением котировок последует быстрый возврат к «бычьему» рынку, как минимум, в краткосрочной перспективе. Несмотря на недавний спад, настроения, поддерживающие рост котировок, по-прежнему находятся в диссонансе с тревогами, о которых говорят политические лидеры.
Detalii
08
02 2018
366

Actele administrative examinate de către Serviciul Vamal

Activitatea vamală include promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, alte activităţi de promovare a politicii vamale.
Detalii