avatar

Consultaţii Juridice

În compartimentul „Consultații Juridice” sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat.

12
08 2022
118

Repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti

În cazul în care în cadrul proceselor penale și contravenționale, prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și instanțelor judecătorești, persoanei fizice sau juridice i-a fost cauzat un prejudiciu moral sau material, statul poate fi  tras la răspundere patrimonială.

În acest articol, vom prezenta   cazurile în care poate fi reparat prejudiciul material și moral, precum și cele
Detalii

09
08 2022
319

Evitarea de către agentul economic a sancționării pentru nerepatrierea mijloacelor băneşti şi materiale

Ce acțiuni poate să întreprindă agentul economic pentru a nu fi sancționat în baza Legii nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Legea nr. 1466/1998)?

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1466/1998, este stabilită obligația pentru agenții economici rezidenți ai Republicii
Detalii

08
08 2022
1048

Modificarea procedurii de pornire a urmării penale pentru unele infracțiuni economice

Prin Legea nr. 189/2022 pentru modificarea unor acte normative au fost operate mai multe modificări la Codul de procedură penală. Astfel, conform modificărilor, începând cu 26 iulie 2022  la art. 2761 din Codul de procedură penală, pornirea urmăririi penale în cazul existenței bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de Codul penal la:

Art.241 Practicarea ilegală a activității de întreprinzător
Art. 242 Pseudo activitatea de întreprinzător
Art. 244
Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor
Art. 2441 Evaziunea fiscală a persoanelor fizice


Detalii

01
08 2022
531

Sechestrul ca măsură de asigurare: modificări în Ordinul IFPS nr. 379/2017

Începând cu data de 8 iulie 2022, aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat a sechestrului ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale se efectuează conform unui cadru normativ ajustat, în contextul în care prin Ordinul SFS nr. 271 din 22 iunie 2022 au fost aprobate un șir de modificări la prevederile Ordinului IFPS nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.
 
Noutățile aduse prin modificările menționate vizează nu doar aspectele procedurale (formale) aferent întocmirii actelor privind aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, dar și condițiile de aplicare a sechestrului pe bunurile contribuabilului, ce rezultă din cadrul de reglementare în vigoare.


Detalii

25
07 2022
197

Confirmarea statutului de rezident al RM în baza formularelor emise de statele străine

Conform art.5 pct.5) din Codul fiscal, rezident reprezintă orice persoană fizică care corespunde uneia din următoarele cerinţele:
i) are domiciliu permanent în RM, inclusiv:
              - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
              - este persoană cu funcţii de răspundere a RM, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;


Detalii

19
07 2022
1904

Impozitul pe bunuri imobiliare: domiciliul efectiv vs viza de reședință

Poate fi scutită de plata impozitului pe bunurile imobiliare persoana fizică care locuiește efectiv în bunul imobil pe care îl deține cu drept de proprietate, în condițiile în care nu își are înregistrat domiciliul la adresa amplasării acestuia? Ce set de documente urmează a fi prezentat de către contribuabil serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei în raza de administrare a căreia este amplasat bunul imobil cu referință în vederea confirmării reședinței?
 


Detalii

21
06 2022
1122

Квалификация налоговых нарушений. Новые положения

В соответствии с положениями ст. 231 Налогового кодекса (НК), привлечение к ответственности за совершение налогового нарушения означает применение Государственной налоговой службой (ГНС) на предусмотренных налоговым законодательством условиях санкций в отношении лиц, совершивших налоговые нарушения. Основанием для привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения является сам факт налогового нарушения.
Налоговые нарушения квалифицируются следующим образом:
a) незначительное налоговое нарушение;
b) значительное налоговое нарушение.
 
20
06 2022
754

В каких случаях возможны платежи в иностранной валюте между резидентами на территории РМ

Закон «О валютном регулировании» № 62/2008 (Закон № 62/2008) устанавливает основные принципы валютного регулирования в Республике Молдова, права и обязанности резидентов и нерезидентов в указанной области. Что касается платежей между резидентами на территории РМ, общим правилом является осуществление платежей и переводов между ними в национальной валюте.
 
Однако, в некоторых случаях законодательство позволяет осуществлять платежи и переводы между резидентами на территории страны в иностранной валюте.  Это:
 


Detalii

16
06 2022
707

Consecințele calculării incorecte a impozitului/taxei din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS

Va fi scutit contribuabilul de achitarea impozitului/taxei, penalităților și a amenzilor aferente în cazul în care calculele au fost efectuate în baza explicațiilor greșite, prezentate în scris de către Serviciul Fiscal de Stat?

 

  În conformitate cu art. 234 alin. (4) din Codul fiscal (CF), persoanele scutite de impozite și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de Serviciul Fiscal de Stat sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.


Detalii

14
06 2022
690

Cazurile de efectuare a plăților în valută străină între rezidenți pe teritoriul RM

Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară stabilește (Legea nr. 62/2008) principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile și obligațiile rezidenților și nerezidenților aferente domeniului valutar. Referitor la plățile între rezidenți pe teritoriul RM, regula generală este că pe teritoriul Moldovei plățile și transferurile între rezidenți se efectuează în monedă națională. 


Totuși, în anumite cazuri, legislația permite ca plățile și transferurile între rezidenți pe teritoriul Republicii Moldova să fie efectuate în valută străină.


Detalii