avatar

Consultaţii Juridice

În compartimentul „Consultații Juridice” sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat.

16
06 2017
71

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
14
06 2017
67

Порядок рассмотрения обжалования требований в рамках процесса несостоятельности

На основании ч. (1) ст. 140 Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 г. (далее – Закон), любой кредитор, имеющий требование к должнику на день открытия процедуры несостоятельности, независимо от вида требования, предъявляет его в письменной форме путем подачи заявления о признании требования в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности должника. Заявления о признании требований регистрируются в реестре, который хранится в судебной инстанции.
Detalii
25
04 2017
252

Aspecte privind răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitate

Ca excepție de la regula generală, precum că fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile acesteia, se înscrie Legea insolvabilității, care prevede răspunderea atât a debitorului, cât și a fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influenta în alt mod acțiunile debitorului.
Detalii
25
04 2017
521

Unele aspecte cu privire la răspunderea administratorului insolvabilității

Procedura de insolvabilitate este reglementată de prevederile Legii insolvabilității, al cărei scop se rezumă la asigurarea satisfacerii colective a creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.
Detalii
25
04 2017
279

Reglementarea profesiei de administrator al insolvabilității (autorizat) prin prisma Legii cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18 iulie 2014

Insolvabilitatea reprezintă un element necesar al economiei de piață. Aceasta este esența însăși a relațiilor preponderent de piață, care implică întotdeauna lipsa de certitudine, riscul de pierdere în obținerea rezultatelor de afaceri în activitatea de întreprinzător.
Detalii
22
02 2017
431

Об отражении поставщиком и покупателем суммы НДС, сопряженной с безнадежным долгом

В п. 32) ст. 5 НК безнадежный долг определен как дебиторская задолженность, невозможная к погашению в случаях:

  1. ликвидации хозяйствующего субъекта без правопреемника;

Detalii
21
02 2017
278

Despre unele aspecte aferente înregistrării gajului bunurilor mobile

Cine poate înregistra gajul bunurilor mobile și ce presupune Registrul garanțiilor reale mobiliare?

Conform prevederilor pct. 2 din Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare, aprobat prin HG nr. 210 din 26 februarie 2016, Registrul garanţiilor este un registru public care se ţine în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile şi pentru a asigura consultarea Registrului garanţiilor şi obţinerea extraselor din el de către orice persoană.
Detalii