avatar

Forum legislativ

Sunt publicate diverse inițiative legislative din domeniul fiscal sau conex mediului de afaceri

18
01 2017
54

Se propune modificarea taxei de cazare în cămine pentru angajații instituției de învățământ

Taxa de cazare pentru angajații instituțiilor de învățământ, care dispun de cămine, și pentru alte categorii de personal din domeniul educației va include cheltuielile de personal aferente deservirii spațiilor comune ale căminului.
Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de Ministerul Educației.
Detalii
17
01 2017
107

Se propune majorarea cu 20% a salariilor de funcție ale asistenților sociali comunitari

Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru a aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, modificată prin Legea nr.300 din 22 decembrie 2016.
Detalii
18
11 2016
366

Ministerul Finanţelor propune modificări la Regulamentul privind restituirea accizelor

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern.
Detalii
08
08 2016
753

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.
Detalii
16
07 2016
187

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Proiectului de Lege cu privire la statistica oficială

Proiectul de lege cu privire la statistica oficială a fost elaborat de către Biroul Naţional de Statistică în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu aquis-ul UE în domeniul statistic (Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 87/164 din 31.03.2009, Codul de Bune Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Statistic European la 28 septembrie 2011).
Detalii
09
07 2016
262

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003

În vederea asigurării unei transpuneri armonioase a prevederilor cuprinse în directivele UE, au fost efectuate un şir de modificări de optimizare, în rezultatul cărora unele dintre dispoziţiile Codului muncii şi-au schimbat locaţia — astfel, dispoziţiile alin. (2) din art. 64 au fost transferate la art. 9 alin. (11), cele de la alin. (3) — la art. 1971, iar însuşi articolul 64 a fost abrogat, conţinutul restant al acestuia reprezentînd o sinteză a unor norme existente deja în Cod şi fiind în discordanţă cu titlul. Drept urmare, a fost modificat şi art. 122 alin. (5), care făcea referinţă la art. 64.
Detalii