07
12 2015
1195

Proiectul Hotărîrii de Guvern Privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din expunerea la vibraţii mecanice

Proiectul vine să transpună în fapt Directiva Parlamentului European și CE din 25 iunie 2002. Documentul stabilește norme privind vibrațiile mecanice transmise sistemului mînă-braț pe parcurs de 8 ore lucrătoare, precum și întregului corp. Pe baza evaluării riscurilor profesionale angajatorii vor stabili și vor pune în aplicare un plan de măsuri tehnice și organizatorice, menite să reducă la minimum expunerea la vibrații mecanice și riscurile legate de aceasta. Documentul instituie o perioada de tranziție maximă de 5 ani, în care sunt utilizate echipamente de lucru care au fost puse la dispoziţia lucrătorilor înainte de 1 ianuarie 2016 şi care nu permit respectarea valorilor-limită ale expunerii la vibrații, în corespundere cu progresul tehnic sau cu măsurile organizatorice luate.

Data limită pentru comentarii: 21.12.2015

Fişiere proiect nota Persoane responsabile Igor Tofan 022 26 93 89 igor.tofan@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.