12
01 2016
1302

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevede perfecționarea reglementării de stat şi gestionării durabile a domeniului folosirii subsolului, cu scopul intensificării influenţei statului la aplicarea pe larg a mecanismului comercial în vederea cercetării, folosirii şi protecţiei subsolului, soluţionării problemelor ce ţin de achitarea taxelor pentru folosirea subsolului în condiţiile social-economice noi cu respectarea intereselor statului şi a cetăţenilor Republicii Moldova în domeniul folosirii subsolului.

Data limită pentru comentarii: 30.01.2016

Fişiere Proiect Proiect lege Nota-informativa Persoane responsabile Veronica JOSU

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.