avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

15
02 2018
88

Капитализм по принципу «плати или играй»

ЛОНДОН – Когда в 2014-2016 годах я возглавлял Комиссию по вопросам антимикробной резистентности при правительстве Великобритании, мы предложили несколько способов финансирования вознаграждений для производителей лекарств, которые разрабатывают и выводят на рынок новые антибиотики или вакцины. Среди выдвинутых нами предложений одним из наиболее спорных был принцип, который мы назвали «плати или играй»: фонд в размере $12 млрд, финансируемый за счёт сбора с общей выручки фармацевтических компаний, которые не разрабатывают новые лекарства.
Detalii
05
02 2018
96

Expert-Grup: Actualizarea cadrului de transparență bugetară din RM

Cadrul legal privind transparența bugetară nu este un impediment crucial în alinierea la bunele practici. Chiar dacă conține câteva constrângeri, cadrul general cu privire la transparență poate fi îmbunătățit prin abordări mai pro-active cu din partea administratorilor de bugete și Autorităților Publice Centrale. Acest lucru este posibil deoarece cadrul general lasă suficient spațiu Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să poată include măsuri de sporire a transparenței bugetare în planurile de activitate (inclusiv, pentru a putea aloca resurse).
Detalii
02
02 2018
225

Agenda Foii de parcurs, realizată la 55%

Doar circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate. La finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, nivelul de realizare a acesteia este estimat la circa 55%. Astfel, din cele 51 acțiuni prevăzute, doar 28 au fost realizate. Mai mult decât atât, 10 din acestea au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale.
Detalii
31
01 2018
84

Эксперты ВЭФ представили рейтинг «Готовность к будущему производству 2018»

Молдова оказалась в конце рейтинга «Готовность к будущему производству 2018», обнародованного Всемирным экономическим форумом. В отчете дана оценка готовности государств к «новой индустриальной революции, на пороге которой оказался мир».
Detalii
20
01 2018
142

Позитивное отношение к новой эре автоматизации

ЛОНДОН – В начале XIX века текстильные рабочие начали разрушать механические ткацкие станки, которые грозили оставить их без заработка, и с тех пор дискуссии об автоматизации постоянно порождали пессимистические сценарии о будущем труда. Сейчас, когда наступили новая эра автоматизации, насколько сильно мы должны нервничать по поводу будущего наших собственных заработков?
Detalii
11
01 2018
133

Молдова в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики»

Всемирный банк понизил прогноз ожидаемого роста экономики Молдовы по итогам 2017 г., но повысил прогноз роста ВВП нашей страны в 2018 г. и 2019 г. Это следует из опубликованного январского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects).
Detalii
29
12 2017
428

О правомерности выписки налоговой накладной по будущим поставкам. Заключение договора займа или финансирования, их прекращение и новация

Наше предприятие занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. В связи с отсутствием оборотных средств у сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства,
Detalii