avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

05
06 2020
2923

e–Factura, obligatorie din 1 iulie 2020

Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligativitatea utilizării e-Facturii, începând cu data de 1 iulie 2020, de către agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice. Conform prevederilor alin. (12) art.117 din Codul fiscal, aceștia sunt obligați să elibereze în format electronic factura fiscală emisă în cadrul achizițiilor publice. În acest context, SFS va lansa o versiune actualizată a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, care include noi funcționalități, după cum urmează:
Detalii
01
06 2020
158

SFS: încasări de 15,2 mld. lei în primele cinci luni

Serviciul Fiscal de Stat a încasat 15,2 mld. lei în bugetul public național în primele cinci luni ale anului 2020. Pe componente ale BPN statisticile sunt următoarele:

În bugetul de stat, în primele 5 luni ale anului 2020 au fost încasate 6,2 mld. lei.

În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 1,5 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 199,5 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Detalii
29
05 2020
557

Rezultatele Ediției speciale a concursului „Loteria fiscală”

Ediția specială I a concursului „Loteria fiscală” dedicată sărbătorilor de Paști, care s-a desfășurat pe parcursul lunii aprilie, s-a finalizat. Astfel, au fost desemnați cei 100 de câștigători care vor primi câte 1 500 de lei, iar lista câștigătorilor poate fi accesată aici.

Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei.
Detalii
26
05 2020
693

La 29 mai expiră termenul limită de depunere a Declarației CET18 pentru anul 2019

Stimați contribuabili, au mai rămas patru zile până la expirarea termenului limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător și pentru a efectua desemnarea procentuală de 2% din acest impozit.

Pentru recepționarea declarațiilor, în perioada 26 – 29 mai 2020, Serviciul Fiscal de Stat a extins programul de lucrude la ora 7:30 până la ora 19:00.

Reamintim, Declarația CET18 poate fi depusă:
personal: la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde își are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
Detalii
26
05 2020
818

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna iunie 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna iunie 2020.

Vă atenționăm că la 25 și 30 iunie curent expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
19
05 2020
1292

Programul de recepționare a Declarației CET18, extins

Începând cu data de 18 mai 2020, toate direcțiile de deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special. Schimbarea programului vine în contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice cetățeni pentru anul 2019.

Astfel, angajații din cadrul direcțiilor de deservire fiscală stau la dispoziția contribuabililor conform următorului grafic:
• în perioada 18-22 mai 2020 – între orele 7:30 – 18:00
• pe data de 23 mai 2020 – de la 9:00 până la 17:00
• pe data de 24 mai 2020 – de la 9:00 până la 15:00
• în perioada 25-29 mai 2020 – de la 7:30 până la 19:00.
Detalii
13
05 2020
2195

Modul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), poate fi prezentată:
• pe suport de hârtie;
• prin poșta clasică;
• on-line (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile).

Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.
Detalii
07
05 2020
1481

Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic

Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 5 mai 2020 s-a stabilit acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei în perioada stării de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane:
titularilor patentei eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020);

— persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor));

Detalii
06
05 2020
1170

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna mai 2020.

Vă atenționăm că la 25 și 29 mai curent expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

În legătură cu declararea stării de urgență, au fost operate modificări aferente termenului de prezentare și achitare a impozitelor și taxelor în temeiul pct. 26 Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020.
Detalii
05
05 2020
769

Termenul limită de prezentare a Declarației CET18, tot mai aproape

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice că, la data de 29 mai 2020, expiră termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019.

Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul precedent a fost extins în conformitate cu Dispoziția nr.3 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 23 martie 2020.
Detalii