avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

03
08 2021
224

SFS apreciază manifestarea transparenței și corectitudinii în activitatea contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat a înmânat certificate de credibilitate și diplome de gratitudine pentru 150 de contribuabili pentru manifestarea transparenței și corectitudinii în activitatea desfășurată.

Exprimăm gratitudine și suntem recunoscători tuturor contribuabililor și agenților economici pentru implicare și aportul considerabil întru susținerea economiei naționale prin onorarea în termen a obligațiilor față de buget, promovarea civismului fiscal și spiritului de conformare voluntară la prevederile legislației fiscale.


Detalii

02
08 2021
53

Peste 26,4 mld. lei încasate de SFS în 7 luni ale anului 2021

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 7 luni ale anului curent 26,4 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 3,8 mld. lei sau cu 17,0 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat, în 7 luni ale anului 2021 s-au încasat 11,0 mld.lei, ceea ce constituie cu 1,7 mld.lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 17,8 %


Detalii

29
07 2021
398

„Loteria fiscală”. Lista învingătorilor celei de a II etape din anul 2021

Etapa a II-a din anul curent a concursului „Loteria fiscală”, care s-a desfășurat în perioada 1 aprilie-30 iunie, s-a finalizat. Astfel, au fost desemnați 174 de câștigători care vor primi premii în valoare a câte 1 000 de lei. Lista câștigătorilor poate fi accesată aici.

Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în maximum 10 zile după publicarea listei.


Detalii

23
07 2021
199

CFV21 va fi prezentată până la 26 iulie

Termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 

În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond.
 


Detalii

15
07 2021
96

Asociațiile de afaceri pot pretinde la calitatea de membru al Consiliul pentru soluționarea disputelor

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al SFS, conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.

Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile ce îndeplinesc următoarele condiții:


Detalii
14
07 2021
126

SFS: contractele de locațiune înregistrate în primul semestru

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Astfel, în primul semestru din anul curent, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 8 612 contracte de locațiune/chirie.

Detalii
13
07 2021
451

SFS a aprobat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2021-2023

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Programului de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023.

Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, a fost supus consultărilor publice, conform HG nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional precum și consultat cu experții de asistență externă din cadrul Trezoreriei SUA și a Agenției Fiscale Suedeze, obiecțiile și comentariile furnizate fiind luate în considerare la elaborarea proiectului final al programului.

Detalii
01
07 2021
152

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 17,1%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în primele șase luni ale anului curent 22,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 3,3 mld. lei sau cu 17,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat, în 6 luni ale anului 2021 s-au încasat 9,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,5 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 18,3 %. 
 

În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 2,5 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 464,7 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 22,7 %.

 

De asemenea, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat 7,8 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,0 mld. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,8 %.      

 

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 2,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 345 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2020 sau cu 15,0 %.


Detalii
30
06 2021
678

Două DGAF și-au schimbat sediul

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, la data de 29 iunie 2021, două direcții generale de administrare fiscală și-au schimbat sediul.

Astfel, Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ se transferă de la adresa șos. Hâncești, nr. 53, mun. Chișinău, MD-2012, la adresa str. Teilor, nr. 7/2, mun. Chișinău, MD-2043 (et. 3).Telefon de contact: 069110707; 069373433.

Detalii
24
06 2021
180

30 iunie - termenul limită pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 30 iunie 2021 expiră termenul pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

Subvenționarea se va efectua în cazul angajării:


Detalii