avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

11
08 2020
211

Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat anunță că a recepționat 101 587 Declarații cu privire la impozitul pe venit de la persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru perioada fiscală 2019, ceea ce constituie cu 46 174 declarații mai puțin comparativ cu perioada anului 2018.

 

Această scădere este cauzată de faptul că pentru perioada anului 2018 persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, au avut obligația de a prezenta 2 declarații cu privire la impozitul pe venit pentru cele două etape distincte în contextul reformei de la 1 octombrie prin care a fost stabilită o cotă unică la impozitul pe venit de 12% comparativ cu 7% și 18%.

Detalii
10
08 2020
356

Modificările operate la compartimentul Particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

 

Impozitarea bunurilor imobiliare și terenurilor este reglementată prin prevederile:
  • Titlului VI din Codul fiscal – în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • Legii de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000 – în cazul bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Descărcarea poate fi efectuată aici


Detalii
07
08 2020
453

Modificările operate la compartimentul modalitatea înregistrării, suspendării, reorganizării și lichidării întreprinderilor

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul modalitatea înregistrării, suspendării, reorganizării și lichidării întreprinderilor. 

 

 Menționăm că înregistrarea, suspendarea, reorganizarea și lichidarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se efectuează în baza Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

 

 Descărcarea prezentării 


Detalii
05
08 2020
311

Modificările operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului IMM

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului Întreprinderilor Micii și Mijlocii (IMM)

 

Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.

 


Detalii
04
08 2020
498

Modificările operate la compartimentul modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale

 

Reamintim că prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 46 din 19.03.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 107 art. 387 din 24.04.2020, a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.

 


Detalii
03
08 2020
145

Creșterea încasărilor la BPN în șapte luni ale anului 2020

Serviciul Fiscal de Stat, în șapte luni ale anului 2020, a încasat în bugetul public național 22,5 mld. lei, cu peste 133 mil. lei sau cu 0,6 % mai mult în raport cu perioada similară a anului precedent. Pe componentele BPN statisticile sunt următoarele. 
 
În bugetul de stat au fost încasate 9,4 mld. lei, diminuarea constituind 459,4 mil. lei (– 4,7%) comparativ cu perioada similara a anului 2019.
 
 În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 2,4 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 95 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau o creștere de 4,1 %.
 

Detalii
28
07 2020
969

Modificările operate la compartimentul impozitelor indirecte (2020)

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul impozitelor indirecte pentru anul 2020. Acestea sunt structurate în funcție de data punerii în aplicare a modificărilor ce țin de restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale; deducerea TVA pentru mărfurile, serviciile procurate; scutirea de TVA fără drept de deducere etc.

 

Totodată, prezentarea include modul de calculare a accizelor și facilitățile la plata lor; trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate, dar și completările puse în aplicare în anul curent în Titlul III și Titlul IV din Codul fiscal.


Detalii
27
07 2020
494

Calendarul fiscal pentru luna august

Stimați contribuabili, comunicăm că Serviciul Fiscal de Stat a publicat Calendarul fiscal pentru luna august 2020. Conform acestuia, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă și de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale expiră pe data de 25 august.
 
Calendarul fiscal poate fi descărcat aici

Detalii
21
07 2020
230

Subvențiile pentru dobânzile la credit sunt surse de venit neimpozabile

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici că, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative , a fost lansat Programul de subvenționare a dobânzilor. Esența Programului constă în susținerea mediului de afaceri în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19).
 
 Astfel, dreptul la subvenționarea dobânzilor poate fi realizat aferent creditelor contractate sau care vor fi contractate în perioada 1 mai 2020–31 decembrie 2020.

Detalii