avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

03
08 2022
4069

Controlul fiscal planificat pentru luna august 2022

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul SFS nr. 312 din 03.08.2022, Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna august 2022.

Conform Ordinului, pe parcursul lunii curente, urmează a fi supuși controalelor 27 de agenți economici.

Reiterăm, potrivit legislației în vigoare controalele sunt efectuate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.


Detalii

02
08 2022
166

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 7 luni

În primele 7 luni ale anului curent, încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 31,3 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 4913,5 mil. lei sau cu 18,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat (BS), în această perioadă s-au încasat 13,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2691,2 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sau o creștere de 24,4 %. 


Detalii

01
08 2022
214

Ediția trimestrială a concursului „Loteria fiscală”: lista câștigătorilor

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web lista celor 175 de învingători ai ediției a II-a trimestriale a concursului „Loteria fiscală” din anul curent, desemnați urmare a extragerii din data de 21 iulie 2022.

 

Persoanele desemnate învingătoare vor beneficia de premii în sumă de a câte 1000 lei fiecare. Lista câștigătorilor poate fi vizualizată aici.

 

În cadrul etapei a II-a trimestriale au participat 17,6 milioane tranzacții efectuate cu carduri bancare în perioada 01 aprilie 2022 – 30 iunie 2022, în sumă totală de 5,1 miliarde lei, informația fiind recepționată de la băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova.


Detalii

28
07 2022
349

SFS încurajează participarea contribuabililor la seminarele în trimestrul III al anului 2022

Serviciul Fiscal de Stat va oferi în continuare asistență și consultări fiscale contribuabililor, în vederea creării condiţiilor favorabile pentru conformarea voluntară la respectarea legislaţiei de către aceștia. În acest sens, autoritatea fiscală continuă organizarea  seminarelor cu participarea contribuabililor.
 
Programul celor 42 instruiri ce vor fi desfășurate în trimestrul III al anului 2022 a fost publicat pe pagina-web oficială a instituției la compartimentul „Seminare” și poate fi accesat aici.


Detalii

20
07 2022
485

Ce modele de MCC vor fi scoase de la evidență și din exploatare

Modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control în perioada anilor 1998-2005, au fost excluse din registrul menționat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (MO nr. 208-2016 din 15   iulie 2022).

 
Conform deciziei, termenul limită de utilizare a modelelor menționate supra constituie 31 ianuarie 2023.
 


Detalii

11
07 2022
271

Discuție directă cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat lansează platforma de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri din întreaga țară. Astfel, angajații autorității fiscale naționale vor întreprinde săptămânal vizite în teritoriu, în cadrul cărora vor avea întrevederi cu reprezentanții a diverse domenii de activitate din economia națională, precum:
 
  • Agricultura
  • Comerț
  • Comerț electronic
  • HoReCa
  • Construcții

  • Detalii
06
07 2022
73

Mijloace de transport, piese și accesori auto confiscate propuse spre comercializare agenților economici

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 972/2001, Serviciul Fiscal de Stat anunță agenții economici despre comercializarea mijloacelor de transport și pieselor auto confiscate.


Detalii

05
07 2022
147

Veniturile BPN administrate de SFS au sporit cu 19,6%

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2022 au constituit 27 mld. lei, fiind în creștere de 4,4267 mld. lei sau cu 19,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat (BS) au fost încasate 12,1 mld. lei, cu 2,52 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (în creștere cu 26,3 %). 
 


Detalii

04
07 2022
197

Сoncursurile de comercializare a bunurilor confiscate

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 972/2001, Serviciul Fiscal de Stat anunță despre organizarea concursurilor de comercializare a bunurilor confiscate, ce vor avea loc la 6 iulie curent, începând cu ora 11.00.


Detalii

01
07 2022
215

Serviciul Fiscal de Stat: asigurarea evidenței și comercializării bunurilor confiscate

Serviciul Fiscal de Stat asigură evidența și comercializarea bunurilor confiscate în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2001.


Detalii