avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

23
06 2017
385

Campanie de informare şi conformare

Serviciul Fiscal de Stat urmărește mereu obiective de respectare întocmai a legislației fiscale. În acest context, în scopul realizării conforme și exhaustive a sarcinilor sale, majorării eficienței administrării fiscale și în vederea asigurării conformării benevole a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, SFS a demarat campania de informare și conformare a comercianților care activează în piețe și a administratorilor piețelor pe întreg teritoriul republicii.

Astfel, în perioada 23 mai 2017-15 iunie 2017, de către funcționari fiscali din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud au fost desfășurate acțiuni de conformare și informare, ce s-au materializat prin măsuri concrete:
Detalii
22
06 2017
330

TAMP: proiect de schimbare a atitudinii și comportamentului

În perioada 19 — 20 iunie 2017 s-a desfășurat prima ședință consacrată lansării Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale ,,TAMP”. La eveniment au participant echipaServiciului Fiscal de Stat, cea a Ministerului Finanțelor, a Băncii Mondiale, precum și alți parteneri de dezvoltare ai Serviciului Fiscal de Stat.

Ședința a fost deschisă de Directorul SFS, Serghei Pușcuța. În cadrul luării sale de cuvânt el a subliniat: ”Aș dori să-mi exprim gratitudinea față de Banca Mondială, pentru asistența ce ne-o oferă la modernizarea administrării fiscale, Ministerului Finanțelor pentru suportul și susținerea în promovarea reformelor, precum și partenerilor și colegilor care ne sunt alături în munca depusă zi cu zi în scopul îmbunătățirii eficienței administrării fiscale.”
Detalii
16
06 2017
457

Activitatea zonelor de agrement va fi monitorizată de fisc

Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirii și preântâmpinării cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement.
Detalii
13
06 2017
2452

Сроки представления отчета BIJ 17

Государственная налоговая служба доводит до вашего сведения, что в целях облегчения процедуры декларирования налогоплательщиками обязательств, связанных с налогом на недвижимое имущество, разработан новый формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ 17).
Detalii
09
06 2017
897

Şi prestatorii serviciilor artistice au obligaţia să achite impozite

Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție deosebită conformării benevole a contribuabililor în toate domeniile economiei naționale. Astfel, este foarte important ca fiecare membru al societății să conștientizeze importanța conformării benevole și să-și aducă aportul în bugetul public național prin achitarea în volum deplin a impozitelor și taxelor ce-i revin.
Detalii
01
06 2017
321

Ultimul sunet şi pentru educaţia fiscală

Angajații Serviciului Fiscal de Stat au finalizat orele de educație fiscală în instituțiile de învățământ general și superior planificate pentru anul de studii care a luat sfârșit ieri. În perioada instruirilor, peste 99% din elevii claselor a 9-a și a 12-a au beneficiat de ore de educație fiscală cu genericul ,,Inițierea în educația fiscală”.
Detalii
29
05 2017
134

SFS, premiant în cadrul Spartachiadei angajaților din serviciul public

37 angajați ai Serviciului Fiscal de Stat au concurat la diverse probe sportive în cadrul celei de-a XIV ediții a Spartachiadei angajaților din serviciul public (SFS, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, AGEPI, ANPC, Direcția generală pentru administrarea clădirilor guvernului și altele).
Detalii