avatar

МО al RM

Compartimentul «Monitorul oficial al RM» conține informații despre actele normativ-legislative care vor fi tipărite în numărul din ziua următoare al MO, informații desfășurate despre prevederile actelor oficiale ce reglementează activitatea de întreprinzător și aspecte sociale

09
01 2020
3173

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 10 ianuarie 2020

Mâine, 10 ianuarie 2020, va apărea de sub tipar ediția nr. 3-6 a Monitorului Oficial, în care vor fi publicate următoarele acte:

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
  • Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1, 3 ianuarie 2020).
  • Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 4, 3 ianuarie 2020)
  • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii

Detalii
19
12 2019
1884

Ce acte vor fi publicate mâine, 20 decembrie, în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 380-387 al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

ÎN PARTEA ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:

• Lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia

• Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia

• Decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal (nr.1386-VIII, 17 decembrie 2019).
Detalii
12
12 2019
1668

Новые нормативные акты будут опубликованы завтра в «МО»

В пятницу, 13 декабря 2019 г., выйдет № 367–377 «Официального монитора Республики Молдова».

В части I «Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы:
• Закон о ратификации Финансового cоглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией о поддержке реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом (№ 152 от 5 декабря 2019 г.) и Указ о его промульгации
Detalii
05
12 2019
1646

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 6 decembrie 2019

Mâine, 6 decembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 360-366 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:
  • Hotărâre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 72, 29 noiembrie 2019)

Detalii
07
11 2019
1319

Mâine, 8 noiembrie, citim în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 329-336 al Monitorului Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale.

ÎN PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică
• Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2018 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr. 53, 6 septembrie 2019).

În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova publică:
Detalii
31
10 2019
1341

Содержание «Официального монитора» от 1 ноября 2019 г.

В пятницу, 1 ноября 2019 г., выйдет №315-329 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Закон о субпродуктах животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для потребления человеком (№ 120 от 19 сентября 2019 г.).
Detalii
17
10 2019
1009

Что будет опубликовано завтра в «Официальном мониторе»

В пятницу, 18 октября 2019 г., выйдет № 310-313 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Закон об освобождении от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и от налога на добавленную стоимость без права вычета товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства Спортивного комплекса им. В. Мумжиева в муниципии Комрат, АТО Гагаузия и Указ о его промульгации.
Detalii
10
10 2019
2008

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 11 octombrie 2019

Mâine, 11 octombrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 306-309 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:

  • Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 1288-VIII, 3 octombrie 2019).

Detalii
03
10 2019
1282

Содержание «Официального монитора» от 4 октября 2019 г.

В пятницу, 4 октября 2019 г., выйдет № 303-305 Официального монитора Республики Молдова.

В части I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы.

• Постановление о внесении изменения в пункт 1 Постановления Парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова № 433/1990 (№ 134 от 20 сентября 2019 г.)

Конституционный суд Республики Молдова публикует:
Detalii