avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

27
12 2017
934

Учет первоначальных расходов по привлечению заемных средств согласно НСБУ и МСФО

Помимо выплаты процентов, заемщик часто осуществляет и другие расходы, связанные с привлечением заемных средств по договору кредита, займа, финансового лизинга и т. п. Это могут быть первоначальные расходы, которые возникают до или на момент получения заемных средств, или последующие расходы, понесенные уже в дальнейшем.
Detalii
19
12 2017
675

Repartizarea costurilor indirecte de producție

Costurile indirecte de producție sunt costuri care nu pot fi identificate în mod direct și precis pe obiecte de cost (produs, serviciu etc.). Sunt mai multe metode și tehnici de repartizare a costurilor indirecte de producție, care, în funcție de mai multe criterii pot fi utile diverselor tipuri de activități,
Detalii
18
12 2017
664

Repere ale activității asociațiilor de economii și împrumut și sarcinile contabilității acestora (partea a I-a)

Asociația de economii și împrumut (AEÎ) este o organizație necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice și juridice, asociate pe principii comune în scopul sprijinirii activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora.
Detalii
27
11 2017
1702

Repartizarea costurilor indirecte de producție

Costurile indirecte de producție sunt costuri care nu pot fi identificate în mod direct și precis pe obiecte de cost (produs, serviciu etc.). Sunt mai multe metode și tehnici de repartizare a costurilor indirecte de producție, care, în funcție de mai multe criterii pot fi utile diverselor tipuri de activități, precum în funcție de tipul produselor fabricate și/sau serviciilor prestate, de particularitățile procesului de fabricație, de volumul de fabricație a altor particularități specifice.
Detalii
27
10 2017
1681

Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов

Доходы являются одним из основных элементов финансовой отчетности, компонентом, на основании которого рассчитываются наиболее важные показатели финансовой деятельности предприятия (рентабельности продаж, активов, собственного капитала и др.). Правильное отражение в бухгалтерском учете доходов имеет важное значение не только для представления информации в финансовой отчетности при раскрытии ее качественных характеристик, но и в целях налогообложения, для корректного определения обязательств перед бюджетом по налогам, прежде всего в тех случаях, когда для расчета используется такой показатель, как доходы.
Detalii
26
10 2017
1786

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii