avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

06
04 2017
1114

Analiza financiară în misiunea de audit (continuare)

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza situației patrimoniale, rotației activelor și a surselor de finanțare a activelor

Pornind de la ideea că pentru desfășurarea profitabilă a activității economico-financiare entitatea trebuie să dispună de un patrimoniu, de o avere, în componența căreia să existe o concordanță echilibrată între activele imobilizate și activele circulante, în cadrul analizei a fost examinată mărimea, evoluția și structura activelor aflate la dispoziția entității auditate „XXX”.
Detalii
18
01 2017
1677

Нормативно-методические основы признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов

Особую значимость для учетной работы представляет стоимостная оценка долгосрочных материальных активов, поскольку все учетные операции, связанные с имущественными объектами, совершаются именно в стоимостной форме. В данном материале рассмотрены правила определения, признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов в соответствии с НСБУ1 и МСФО2.
Detalii
17
01 2017
928

Особенности налогообложения и бухгалтерского учета резидентов информационно-технологических парков

С 1 января 2017 года в Молдове вступает в силу закон № 77 от 21 апреля 2016 года «Об информационно-технологических парках». Если обратиться к истории создания технологических парков, то можно констатировать, что идея его создания принадлежит декану инженерного факультета Стэнфордского университета – профессору Фредерику Терману.
Detalii
12
01 2017
1174

Impactul aplicării noțiunii „beneficii economice” în practica contabilă

În practica contabilă deseori recunoașterile faptelor economice se fundamentează nu doar pe estimări, raționamente și diverse practici, cât pe prevederi exacte.

Sub acest aspect, poate fi privită și aplicarea noțiunii de „beneficii economice”, care reprezintă un criteriu general în recunoaștere, dar care nu este îndeajuns definit și nici explicat, provocând în practica contabilă întrebări la aplicarea acestei noțiuni.
Detalii
11
01 2017
1148

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza financiară reprezintă un tip al analizei economice și o parte a sistemului managementului financiar, cunoașterea căreia este obligatorie pentru toți specialiștii din domeniul managementului, finanțelor, contabilității și auditului.
Detalii
29
11 2016
1119

Producția în curs de execuție și influența acesteia asupra procesului de calculație

Procesul de producție, fiind o activitate complexă și multilaterală, închegată în dimensiunea de timp numită perioadă de calculație, nu întotdeauna se soldează cu produse finite.

Producția nefinisată (producția în curs de execuție) este un element inerent procesului de fabricație care nu întotdeauna se finisează în totalitate la finele perioadei de calculație.
Detalii
08
11 2016
1157

Aspecte generale aferente mijloacelor fixe conservate

Normele actuale contabile prevăd obligativitatea calculării amortizării aferente mijloacelor fixe conservate.

Astfel în activitatea entităților apar întrebări privind gestiunea, contabilizarea și abordările fiscale aferent imobilizărilor corporale conservate.
Detalii