avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

18
01 2017
1277

Нормативно-методические основы признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов

Особую значимость для учетной работы представляет стоимостная оценка долгосрочных материальных активов, поскольку все учетные операции, связанные с имущественными объектами, совершаются именно в стоимостной форме. В данном материале рассмотрены правила определения, признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов в соответствии с НСБУ1 и МСФО2.
Detalii
17
01 2017
850

Особенности налогообложения и бухгалтерского учета резидентов информационно-технологических парков

С 1 января 2017 года в Молдове вступает в силу закон № 77 от 21 апреля 2016 года «Об информационно-технологических парках». Если обратиться к истории создания технологических парков, то можно констатировать, что идея его создания принадлежит декану инженерного факультета Стэнфордского университета – профессору Фредерику Терману.
Detalii
12
01 2017
1105

Impactul aplicării noțiunii „beneficii economice” în practica contabilă

În practica contabilă deseori recunoașterile faptelor economice se fundamentează nu doar pe estimări, raționamente și diverse practici, cât pe prevederi exacte.

Sub acest aspect, poate fi privită și aplicarea noțiunii de „beneficii economice”, care reprezintă un criteriu general în recunoaștere, dar care nu este îndeajuns definit și nici explicat, provocând în practica contabilă întrebări la aplicarea acestei noțiuni.
Detalii
11
01 2017
908

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza financiară reprezintă un tip al analizei economice și o parte a sistemului managementului financiar, cunoașterea căreia este obligatorie pentru toți specialiștii din domeniul managementului, finanțelor, contabilității și auditului.
Detalii
29
11 2016
1029

Producția în curs de execuție și influența acesteia asupra procesului de calculație

Procesul de producție, fiind o activitate complexă și multilaterală, închegată în dimensiunea de timp numită perioadă de calculație, nu întotdeauna se soldează cu produse finite.

Producția nefinisată (producția în curs de execuție) este un element inerent procesului de fabricație care nu întotdeauna se finisează în totalitate la finele perioadei de calculație.
Detalii
08
11 2016
1060

Aspecte generale aferente mijloacelor fixe conservate

Normele actuale contabile prevăd obligativitatea calculării amortizării aferente mijloacelor fixe conservate.

Astfel în activitatea entităților apar întrebări privind gestiunea, contabilizarea și abordările fiscale aferent imobilizărilor corporale conservate.
Detalii
13
10 2016
2680

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii