avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

20
04 2018
515

Contabilitatea activelor contingente şi a surselor atrase

În scopul desfăşurării activităţii sale Asociația de economii și împrumut (AEÎ) atrage numerar sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite de la băncile comerciale şi/sau împrumuturi de la entități sau persoane fizice. În acest context conform prevederilor standardului IAS 37 „Provizioane, datorii şi active contingente” încheierea şi semnarea contractului privind atragerea mijloacelor financiare se consideră fapt economic trecut care necesită înregistrare în conturile extrabilanţiere ale activului (creanţei) contingent.
Detalii
26
02 2018
386

Особенности зачета подоходного налога, уплаченного за рубежом юридическим лицом – резидентом Молдовы

В соответствии с положениями ст. 16 НК, налогоплательщик имеет право на зачет суммы подоходного налога, удержанной и/или предварительно уплаченной согласно положениям нижеследующих глав НК:
Detalii
27
12 2017
1093

Учет первоначальных расходов по привлечению заемных средств согласно НСБУ и МСФО

Помимо выплаты процентов, заемщик часто осуществляет и другие расходы, связанные с привлечением заемных средств по договору кредита, займа, финансового лизинга и т. п. Это могут быть первоначальные расходы, которые возникают до или на момент получения заемных средств, или последующие расходы, понесенные уже в дальнейшем.
Detalii
19
12 2017
811

Repartizarea costurilor indirecte de producție

Costurile indirecte de producție sunt costuri care nu pot fi identificate în mod direct și precis pe obiecte de cost (produs, serviciu etc.). Sunt mai multe metode și tehnici de repartizare a costurilor indirecte de producție, care, în funcție de mai multe criterii pot fi utile diverselor tipuri de activități,
Detalii
18
12 2017
875

Repere ale activității asociațiilor de economii și împrumut și sarcinile contabilității acestora (partea a I-a)

Asociația de economii și împrumut (AEÎ) este o organizație necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice și juridice, asociate pe principii comune în scopul sprijinirii activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora.
Detalii