avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

15
10 2018
820

Бухгалтерский учет лизинговых операций

(продолжение, начало в «Monitorul Fiscal FISC.md» № 5 (46), август 2018 г.)

Данный материал является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала. Поскольку основные положения законодательных и нормативных актов, а также общие правила учета лизинговых сделок были рассмотрены ранее, в предлагаемом материале изложены вопросы учета и некоторые налоговые аспекты экономических операций в рамках договора финансового лизинга.
Detalii
12
10 2018
526

Contabilizarea operațiunilor privind recuperarea creanțelor de către entitățile specializare în colectarea/recuperarea creanțelor: aspecte contabile și fiscale

În ultimul timp, tot mai frecvent, apar relații între subiecții activității de antreprenoriat care apelează la entități specializate în colectarea/recuperarea creanțelor. Entitățile care întâmpină dificultății privind încasarea sumelor de la debitorii săi, de obicei, angajează o entitate specializată în colectarea/recuperarea creanțelor (în continuare — entitatea colector) sau prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor, sau a contractelor de cesiune de creanță.
Detalii
09
10 2018
943

Покрытие убытков прошлых лет неденежными активами: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

Действующее законодательство дает право собственникам предприятия (учредителям, акционерам) покрывать его убытки.

Так, в частности:

  • согласно ст. 35 ч. (1) лит. b) Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135/ 2007 г., общество обязано уменьшить свой уставный капитал

Detalii
08
10 2018
3617

Utilizarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate după 1 octombrie 2018

În contextul modificărilor operate în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat ca urmare a adoptării pachetului legislativ al reformei fiscale, a apărut necesitatea introducerii unor modificări şi completări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator).
Detalii
14
08 2018
1000

Бухгалтерские и налоговые аспекты безвозмездно полученных запасов

Хозяйствующий субъект получил безвозмездно от физического лица технологическую тару. Как отразить ее в бухгалтерском учете и какие налоговые последствия возникают по данной операции? Данная тара использована в предпринимательских целях. Принимается ли к вычету расходы по используемой таре?
Detalii
14
08 2018
3034

Бухгалтерский учет лизинговых операций

В современной хозяйственной практике, для осуществления финансово-экономической деятельности все чаще возникает необходимость в приобретении дорогостоящего имущества. И поскольку крупные приобретения не по силам малому бизнесу, руководители предприятий все чаще рассматривают вопрос временного владения и пользования арендованным имуществом или привлечения финансирования. Одной из таких возможностей является лизинг1
Detalii
13
08 2018
469

Elaborarea politicilor contabile ale asociațiilor de economii și împrumut

Începând cu 1 ianuarie 2017, au intrat în vigoare Indicațiile metodice privind contabilitatea și prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), aprobate în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 30.12.2016 (Indicații metodice). Aceste indicații sunt conformate cerințelor și conținutului ultimelor modificări și completări aferente actelor normative ce reglementează activitatea AEÎ, modul de contabilizare a acestei activități și de prezentare a informațiilor în situațiile financiare ale AEÎ.
Detalii
10
08 2018
2355

Contabilitatea subvențiilor în agricultură: unele aspecte

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016 (Legea nr. 276/2016), subvenția este definită ca sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în producția agricolă şi în dezvoltarea infrastructurii rurale și care corespund criteriilor de eligibilitate.
Detalii
09
08 2018
1156

Учет имущественного комплекса как выбывающей группы, предназначенной для продажи

Предприятие или его подразделение можно покупать для последующей продажи в течение 12 месяцев или для продолжения деятельности в составе имущественного комплекса покупателя.

На практике применяются два способа (варианта) приобретения предприятия:
Detalii