avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

23
06 2017
303

1. (29.1.6.44) Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) veniturile achitate persoanelor fizice, care sunt scutite de reținerea prealabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 90 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Statpînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
Detalii
22
06 2017
140

Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului

Întreprinderea „X” lunar calculează şi achită salariu angajatului său, cetățean al Federației Ruse, în baza unui contract individual de muncă. Se califică oare serviciul prestat de către angajat angajatorului ca import de servicii și ce obligații privind TVA apar la angajator în cazul descris? Dacă angajatorul achită persoanei fizice nerezidente venituri sub formă de salariu pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă, aceste venituri urmează a fi impozitate?
Detalii
22
06 2017
154

Despre aplicarea cotei zero a TVA

Întreprinderea noastră a încheiat contract cu compania „X” care execută lucrările de construcție în adresa beneficiarilor proiectului de asistență tehnică. Are dreptul întreprinderea, ca subantreprenor al contractorului, să aplice cota zero a TVA pentru lucrările de turnare a betonului prestate acestuia?
Detalii
21
06 2017
64

О порядке начисления и уплаты акцизов на табак обыкновенный, используемый при производстве ароматизированного табака

Фирма производит ароматизированный табак (товарная позиция 2403). В соответствии со стандартами, для производства 1 кг ароматизированного табака требуется 150 граммов обыкновенного табака, а в остальном используются различные сиропы, глицерины и т. д. Как правильно рассчитать и уплатить акциз на табак обыкновенный, используемый для изготовления ароматизированного табака?
Detalii
21
06 2017
100

Cu privire la cota TVA pentru energia electrică folosită de întovărășirile pomicole

La ce cotă a TVA se impozitează energia electrică folosită de întovărășirile pomicole?

Potrivit art. 104 lit. b) din CF, la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri, se aplică TVA la cota zero.
Detalii
21
06 2017
299

О порядке заполнения налоговой накладной при предоставлении дисконта

Каков порядок заполнения налоговой накладной вследствие корректировки налогооблагаемой стоимости облагаемой поставки в результате предоставления скидки?

В случае изменения налогооблагаемой стоимости налогооблагаемой поставки вследствиепредоставления дисконта, предусмотренного в ст. 98 НК, налогооблагаемая стоимость налогооблагаемой поставки товаров, услуг после их поставки или оплаты подлежит корректировке, при условии наличия подтверждающих документов.
Detalii
20
06 2017
246

О налоговом периоде для зачета НДС по коммунальным и другим услугам

В каком налоговом периоде покупатель имеет право на зачет сумм НДС за электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ, услуги телефонной связи, коммунальные услуги?
Detalii