avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

01
03 2017
62

О некоторых аспектах применения НДС при поставках древесной, травянистой и фруктовой биомассы, предназначенных для производства тепла и горячей воды

Какую ставку НДС следует применять при поставке древесной, травянистой и фруктовой биомассы, предназначенной для производства тепла и горячей воды, для которой ставка была изменена с 1 января 2017 г., в случае, когда полная предварительная оплата была произведена до изменения ставки?
Detalii
28
02 2017
205

1. (29.1.11.2) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici subiecți al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte)?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul respectiv sau regimul de impozitare aplicat în modul general
Detalii
24
02 2017
302

Об удержаниях из материальной помощи, выплаченной предприятием бывшим сотрудникам

Экономический агент намерен – в связи с весенними праздниками – выплатить в пользу своих бывших сотрудников материальную помощь. Какие удержания следует сделать экономическому агенту, а также вправе ли он отнести данные суммы к вычетам?
Detalii
24
02 2017
169

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 3

SRL „J” deţine în proprietate o secţie de producere care este utilizată în activitatea de întreprinzător. În perioada 2016 întreprinderea a decis să lichideze o parte a acestei secții (o parte din suprafața acesteia). Suma cheltuielilor de lichidare constituie 35 mii lei. Care sunt consecințele fiscale privind impozitul pe venit pentru întreprindere în cazul lichidării (parțiale) a secției de producere ce îi aparține?
Detalii
24
02 2017
227

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 2

Подлежат ли вычету в налоговых целях расходы, понесенные ООО «G» в 2016 году, сопряженные с услугами охраны здания, освещением близлежащей территории (электрическая энергия в ночное время), если предприятие в 2015 году произвело консервацию части здания, которая впоследствии была использована в предпринимательской деятельности? В случае если их вычет разрешается, то каков порядок?
Detalii
24
02 2017
96

Despre regimul fiscal pentru unele venituri și cheltuieli - 1

SRL „W” activează în domeniul construcțiilor civile și în anul 2015 a procurat un mijloc fix (automacara) necesar pentru activitatea întreprinderii. Automacaraua a fost utilizată anterior de către altă întreprindere. Activul procurat a fost reparat pentru a fi utilizat în continuare după destinație în activitatea întreprinderii.
Detalii
24
02 2017
319

О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расходов - 1

ООО «Y» намеревается осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере торговли в арендованном (имущественный наем) торговом помещении. В течение 2016 года предприятие понесло определенные расходы, связанные с благоустройством зоны парковки и нескольких крытых, на случай дождя, скамеек для ожидания, расположенных возле арендованного помещения.
Detalii
23
02 2017
167

Referitor la unele particularități de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice

În scopul desfășurării activității sale de întreprinzător o mare parte din agenții economici sunt nevoiți să procure materie primă sub formă de producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată de la persoanele fizice. Care sunt particularitățile de aplicare a prevederilor legislației în vigoare în cazul plăților efectuate în folosul persoanelor fizice?
Detalii