avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

20
04 2017
315

О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности

В результате осуществления предпринимательской деятельности у компании-клиента, именуемой в дальнейшем Дебитор, приобретавшей у нас товар, что подтверждается налоговыми накладными, образовался долг перед нашей фирмой в 2008 году. В 2010 году был инициирован процесс по несостоятельности Дебитора.
Detalii
20
04 2017
296

Despre obligațiile fiscale ale părților operațiunii de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social al unei întreprinderi

Persoana fizică nerezidentă „X” (cetățean al Ucrainei) care deține o cotă parte în capitalul social al SRL „Q” a decis să înstrăineze cota sa în favoarea agentului economic „Y” (persoană juridică) rezident al Republicii Moldova. Care sunt obligațiile fiscale pentru fiecare contribuabil în parte? Care este modalitatea de declarare a venitului obținut de către nerezident din realizarea părții sale în capitalul social?
Detalii
20
04 2017
72

О праве предприятия на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару

Предприятие «X» осуществило экспорт товара за границу, а в дальнейшем – его частичный возврат. При ввозе товара на территорию Республики Молдова предприятием «X» был уплачен в бюджет НДС на импорт возвращенного товара.

Имеет ли право предприятие на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару?

Detalii
20
04 2017
486

Referitor la documentul primar care urmează a fi eliberat cumpărătorului la transportarea de către acesta a mărfii pentru prelucrare și a produsului util

Ce document primar se eliberează cumpărătorului, în cazul în care marfa (floarea-soarelui) necesita a fi transportata de cumpărător preventiv pentru prelucrare (curățare, uscare etc.) și apoi livrată acestui cumpărător în masă utilă?
Detalii
20
04 2017
252

О вычете в налоговых целях процентных начислений, сопряженных с займом, полученным от взаимозависимого лица – нерезидента

Разрешается ли вычет в налоговых целях процентных начислений, сопряженных с займом, в случае, когда субъект берет заем у взаимозависимого юридического лица – нерезидента?
Detalii
19
04 2017
84

О порядке налогообложения услуг по перевозке пассажиров и их багажа

Наше предприятие планирует осуществлять деятельность по перевозке (перемещению) пассажиров, их багажа. В связи с этим возникает вопрос: каков порядок налогообложения услуг по перевозке (перемещению) пассажиров, их багажа на территории Республики Молдова и при перевозке (перемещении) пассажиров, их багажа из одной страны-нерезидента в другую страну-нерезидент, в случае если такая перевозка проходит транзитом через территорию Республики Молдова?
Detalii
19
04 2017
301

О праве на выбор налогового режима обложения согласно ч. (3) ст. 541 НК

15 марта 2010 года было создано ООО «XYZ», которое в течение своей деятельности не было зарегистрировано в качестве плательщика НДС. На основании решения учредителя субъект временно приостановил свою деятельность на трехлетний срок, начиная с 23 ноября 2013 г. Впоследствии, 15 марта 2017 года, субъект возобновил свою деятельность, осуществляя в качестве основного вида деятельности пассажирские перевозки по территории Республики Молдова, которые освобождены от НДС. Какой налоговый режим надлежит применять для доходов «XYZ» в 2017 году? Может ли субъект воспользоваться правом на выбор режима налогообложения?
Detalii
19
04 2017
419

Privind permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente compensării beneficiarului asigurării a sumei totale a despăgubirii de asigurare

În rezultatul deciziei instanței de judecată, compania de asigurarea urmează să compenseze asiguratului/beneficiarului asigurării suma totală a despăgubirii de asigurare la care acesta are dreptul. Urmează oare a fi permise spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile aferente despăgubirii de asigurare?

Detalii
18
04 2017
184

О включении некоторых видов поставок в общую стоимость поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС

Компания «X» – резидент Республики Молдова приобретает у компании «Y» – нерезидента (Украина), товары, которые реализует, без импорта на таможенную территорию Республики Молдова, компании «Z» (Венгрия). В связи с вышеизложенным, включается или не включается данная поставка в общую стоимость поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС?
Detalii