avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

07
08 2020
61

Ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, реализующих алкогольную продукцию

Изменениями, внесенными Решением МСК № 6/9/2020 в пункт 2.2. Примечания к Приложению № 3 «Ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг» (Примечание)Решения МСК № 6/1/2019, для торговых единиц, в которых осуществляется торговля алкогольной продукцией, годовая ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг увеличивается:

• на 50% – для единиц розничной торговли;

• на 30 % – для единиц общественного питания.

 

Следует отметить, что до утверждения данных изменений, согласно п. 2.2. Примечания годовая ставка сбора увеличивалась на 30% для торговых единиц, в которых осуществляется торговля алкогольной продукцией. В целях правильного применения положений указанных решений, возникает несколько вопросов:


Detalii
07
08 2020
111

Deducerea în scopuri fiscale a diferenței de sumă nerambursată

Întreprinderea a efectuat achitarea în avans ianuarie unui nerezident plata pentru rezervarea hotelului din străinătate, din cauza situației epidemiologice deplasarea este anulată, iar administrația hoteluilui a rambursat numai 50% din suma achitată. Se va permite la deducere in scopuri fiscale diferența de suma nerambursată?

 

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Detalii
07
08 2020
86

28.26.14. Care este modul de aplicare a TVA la procurarea de către persoanele fizice a proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012?

În conformitate cu art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. 
05
08 2020
300

(35.1.6) Cum se completează factura fiscală în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune?

Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, uzufruct - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

         La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.

05
08 2020
364

(35.1.2) În care cazuri se eliberează factura fiscală aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

 Potrivit prevederilor pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, începînd cu 28 octombrie 2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile: 

      1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor: 

      a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; 


Detalii
04
08 2020
366

Impozitarea plăților achitate unui nerezident pentru instruirile prestate online unui contribuabil din Republica Moldova

 SRL X din Republica Moldova a contractat un profesor nerezident pentru a efectau cursuri de instruire cu angajații săi.  Profesorul nerezident a efectuat cursurile de instruire online, prin intermediul Internetului, fără a se deplasa fizic în RM. Urmează sau nu să fie reținut impozit pe venit la sursa de plată din plățile achitate profesorului nerezident care a desfășurat online cursurile de instruire, prin intermediul  Internetului, fără a se deplasa fizic în RM?

 


Detalii
04
08 2020
232

(29.4.41) Care este modalitatea de prezentare a documentului ce atestă rezidența persoanei juridice nerezidente?

Conform art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. 

 


Detalii
03
08 2020
191

1. (28.22.17) Care este modalitatea de restituire a TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova?

În conformitate cu prevederile art. 1015 alin. (1) din Codul fiscal sumele TVA aferente procurărilor de mărfuri şi/sau servicii destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice, oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu aceştia, se restituie în modul stabilit de Guvern. În cazul consumului personal de către membrii personalului şi membrii familiilor acestora, suma lunară maximă a procurărilor, inclusiv TVA, pentru care se acordă restituirea nu va depăşi 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv.


Detalii
30
07 2020
312

Achitarea amenzii pentru neinstalarea terminalului POS aplicate de SFS în proporție de 50% fără adoptarea deciziei corespunzătoare de către autoritatea fiscală

Întreprinderea „X” a fost sancționată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru neinstalarea terminalului POS cu amendă în mărime de 6 000 lei, în ziua recepționării deciziei fiind achitate 3 000 lei (50 % din amendă). După expirarea a 30 zile s-a constatat că SFS nu a adoptat decizia de reducere a amenzii achitate, deși agentul economic la alte plăți obligatorii la bugetul public național (BPN) nu a admis restanță. Întreprinderea s-a adresat SFS cu o cerere de acordare a reducerii de 50%. Ce prevede legislația la compartimentul dat?


Detalii
30
07 2020
341

Период применения увеличенной ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

Изменениями, внесенными в Решение муниципального совета Кишинэу № 6/1 от 26.12.2019 г. «Об утверждении и введении в действие местных сборов на 2020 г.» (Решение МСК № 6/1/2019), Примечание к Приложению № 3 «Ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг», на 20% увеличен сбор для торговых единиц: магазинов, супермаркетов, гипермаркетов, складов, аптек, павильонов, крытых рынков, выставок, торговой площадью свыше 200 м2, которые фактически функционировали в период чрезвычайного положения (ЧП). В этой связи возникает вопрос: за какой период в случае магазина, площадью свыше 200 м2, который функционировал в период ЧП, применяется увеличенная ставка сбора на 20% - за период ЧП или за весь год?

Detalii