25
12 2013
1720

1. (10.2.13) În conformitate cu modificările realizate în Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Lege) prin Legea nr. 166 din 11 octombrie 2013 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, genul de activitate prevăzut la poziţia 1.1 din Anexa la Lege, începînd cu 01.11.2013, este expus într-o nouă redacţie

„Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale”. Avînd în vedere acest fapt, urmează ca titularul patentei de întreprinzător cu genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1, expus în redacţia anterioară „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” să primească o nouă patentă de întreprinzător? În cazul în care deţinătorul patentei de întreprinzător cu genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1, expus în redacţia anterioară (în vigoare pînă la 01.11.2013), continuă să desfăşoare activitatea de întreprinzător prin intermediul unuia şi aceluiaşi tip de unitate de comerţ, pentru care autoritatea administraţiei publice locale a eliberat autorizaţia şi care a servit drept temei pentru eliberarea patentei, nu apare necesitatea adresării la organul fiscal sau, după caz, la primărie, în vederea eliberării unei noi patente. Dacă însă, titularul respectiv de patentă se va adresa organului fiscal sau, după caz, primăriei în vederea prelungirii termenului de valabilitate al acesteia, în cazul în care genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1. este expus în redacţia anterioară, atît în blancheta de patentă, cît şi în duplicatul acesteia se va înscrie de mînă redacţia nouă a genului de activitate respectiv, care va fi confirmată prin semnătura şefului IFS teritorial (după caz, primarului) şi ştampila instituţiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.