avatar

Resurse minerale

În această rubrică vom prezenta aspecte practice și teoretice din domeniul Resuselor minerale

10
08 2022
177

Calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Calculația costului mineralelor utile în extracția deschisă

 

  1. Extracția nisipului, prundișului, pietrișului, argilei, altor minerale utile.

Procesul tehnologic de extracție a nisipului, prundișului, pietrișului, argilei prevede decopertarea masei miniere pe sectorul respectiv al terenului contractat sau pe întregul teren, transportarea solului săpat la locul de depozitare, extracția și încărcarea acestor minerale utile cu ajutorul excavatoarelor în mijloace de transport (autobasculante) și transportarea lor până la consumatori (cumpărători) sau transportarea până la
Detalii

14
06 2022
407

Calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase

Conform rezultatelor analizei  efectuate la  mai multe  entități  cu  activitate extractivă, s-a constatat că în practica lor se aplică metoda globală de contabilitate a costurilor și calculație a costului mineralelor utile solide și lichide care mai este numită și metoda ,,de absorbție a costului” sau ,,metoda costului absorbant”.

Această metodă prevede calculația costului produselor minerale solide și lichide în baza costurilor  directe și celor indirecte de producție. Anume această componență a costului efectiv al stocurilor, inclusiv a produselor, corespunde prevederilor pct. 16 al SNC ,,Stocuri” și pct. 18-36 ale Indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor, iar în situația de profit și pierdere se prezintă informația aferentă costului vânzărilor produselor realizate și serviciilor prestate pentru determinarea rezultatului financiar în perioada de gestiune.


Detalii

14
04 2022
309

Contabilitatea recuperării pierderilor agricole în cazul în care aria terenului atribuit este ocupată cu livadă sau vie în exploatare

(Continuare. Partea I în nr. 2 (72), 2022).

 

Mărimea pierderilor agricole prognozate spre recuperare de către entitatea cu activitate extractivă în cazul în care pe terenul atribuit se află o plantație perenă (vie sau livadă roditoare)este compusă din două părți:

  • pierderi provenite din roada nerecoltată;

  • Detalii
11
02 2022
410

Contabilitatea pierderilor agricole spre recuperare provenite din atribuirea unui teren agricol ocupat cu culturi de câmp pentru extracția resurselor minerale

 Dacă în aria terenului din care urmează a fi extrase minerale utile nimerește un lot ce aparține unei entități agricole ocupat cu culturi de câmp, atunci prin hotărâre de Guvern sau prin decizia administrației publice locale, poate fi atribuit entității cu activitate extractivă pentru a extrage resursele minerale aferente. Această atribuire este posibilă cu condiția recuperării pierderilor agricole pe care le suportă proprietarul terenului atribuit. Perioada pe parcursul căreia este atribuit terenul din care entitatea  respectivă intenționează să extragă resurse minerale poate să cuprindă:
Detalii

07
12 2021
535

Calculul și contabilizarea taxelor pentru resursele minerale

Conform prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova (în continuare - CF), resursele naturale includ apa captată din orice sursă (izvor), mineralele utile (zăcămintele). Mineralele utile (resursele minerale) reprezintă acumulări în subsol de minerale naturale, hidrocarburi și ape subterane, ale căror compoziție chimică și proprietăți fizice permit folosirea lor în sfera producției materiale și consumului imediat sau după prelucrare. La substanțele minerale utile se referă și rămășițele biologice (folosite) aflate în subsol.


Detalii

01
12 2021
544

Ajustarea provizioanelor constituite pentru lichidarea excavațiilor și refacerea terenurilor

În conformitate cu prevederile pct. 84 din Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” (SNC INC) entitatea actualizează (ajustează) provizioanele constituite pentru lichidarea excavațiilor și refacerea terenurilor ocupate cu mijloace fixe la fel ca și alte provizioane cum prescrie SNC „Capital propriu și datorii” (SNC CPD), pct. 87 la fiecare dată a întocmirii bilanțului, dacă există argumentele necesare pentru ajustare.


Această regulă impune entitatea să aducă provizioanele anterior constituite în concordanță cu mărimea costurilor de lichidare a excavațiilor și refacere a terenurilor ocupate cu drumurile temporare și cu alte mijloace fixe existente la data ajustării.  Ajustarea provizioanelor poate fi în direcția majorării sau micșorării acestora.


Detalii

15
10 2021
498

Contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă

Contabilitatea activităților auxiliare


În componența activităților auxiliare la entitățile cu activitate extractivă pot fi incluse:
• secția de reparație a mijloacelor fixe (subcontul 8121);
• transportul auto (subcontul 8122);
• asigurarea cu energie electrică (subcontul 8123);
• întreținerea și exploatarea buldozerelor (subcontul 8124);
• întreținerea și exploatarea compresoarelor (subcontul 8125) etc.


Detalii

11
08 2021
622

Contabilitatea lichidării excavațiilor și refacerii terenurilor

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), partea II în nr. 4 (67) 2021)

Entitatea cu activitate extractivă este obligată să lichideze excavațiile și să refacă terenurile ocupate cu drumurile temporare și cu alte mijloace fixe în respectarea prevederilor art. 39, lit. (i; m) din Codul subsolului nr. 3/2009, art. 54 lit. (c) din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (cu modificările și completările ulterioare), art. 29 din Codul funciar nr. 828/1991.

Lichidarea excavațiilor exprimă efectuarea lucrărilor de acoperire a golurilor formate după extracția resurselor minerale din sectorul respectiv sau întregul teren contractat. Aceste goluri (gropi) au diferite dimensiuni. Lucrările de lichidare a excavațiilor prevăd astuparea golurilor cu sol nefertil, iar stratul de 1,5-2 m până la suprafața solului – cu sol fertil.


Detalii

10
06 2021
913

Contabilitatea costurilor de extracție a resurselor minerale

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), 2021)

Entitatea cu drept de extracție a resurselor minerale contabilizează costurile de extracție a acestora în conformitate cu prevederile SNC INC, pct. 75-78, luând în considerare particularitățile tehnologice ale proceselor de extracție închisă a apei potabile, minerale, curative sau de extracție deschisă a nisipului, prundişului, argilei, pietrei brute, de construcție, granitului, precum şi structura entității.


Detalii

05
04 2021
1770

Resursele minerale: noțiuni, recunoaștere, evaluare și contabilitatea explorării

În această ediție a revistei „monitorul fiscal FISC.md” lansăm o rubrică nouă – „Resursele minerale”.

Primul articol publicat în compartimentul dat ține de particularitățile contabilității la entitățile care desfășoară activitate de extracție a resurselor minerale prin prisma:
• noțiunii privind resursele minerale;
• costurilor de intrare a resurselor minerale;
• criteriilor de recunoaștere a resurselor minerale în Moldova, conform Standardului Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale”;
• contabilității costurilor de explorare;
• modului de constituire și contabilizare a cheltuielilor de refacere a terenurilor;
• calculației costului resurselor minerale extrase.


Detalii