avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

06
05 2017
137

Privind revocarea operaţiunii de schimb valutar de către clientul unităţii de schimb valutar

Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 335 din 1 decembrie 2016, stipulează că la efectuarea oricărei operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoana fizică, până la eliberarea clientului a mijloacelor corespunzătoare
Detalii
19
04 2017
231

Методологические аспекты, касающиеся принудительного исполнения недоимки, допущенной физическими лицами – гражданами

В соответствии с ч. (6) ст. 129 НК, налоговое обязательство представляет собой обязательство налогоплательщика уплатить в бюджет определенную сумму в качестве налога, сбора, пени и/или штрафа.
Detalii
19
04 2017
665

Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/ 947) au fost efectuate modificări la art. 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Legea 231/2010) prin substituirea sintagmei „produse agroalimentare ușor perisabile” cu sintagma „produse alimentare”.
Detalii
18
04 2017
164

Об отзыве обменной валютной операции клиентом учреждения по валютному обмену

Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утверждённый Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 335 от 1 декабря 2016 г., предусматривает, что кассир, осуществляя наличные обменные валютные операции с физическими лицами, до отпуска клиенту соответствующих денежных средств регистрирует обменную валютную операцию на контрольно-кассовой машине с фискальной памятью и GPRS соединением (MCC-GPRS) и выпускает кассовый чек, который вручается клиенту одновременно с соответствующими денежными средствами.
Detalii
13
04 2017
270

Particularitățile depunerii de către angajat a Cererii privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, în cazul în care acesta nu-şi schimbă locul de muncă

Inițial este de menționat că, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, scutirile la impozitul pe venit, reținut din salariu, se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Detalii
20
03 2017
522

О вычете расходов в налоговых целях - 4

В связи с наступлением зимы, хозяйствующий субъект ООО «W» приобрел основное средство (автомобиль) для уборки снега на своей территории. Следует установить, вычитаются ли в данной ситуации в налоговых целях расходы, сопряженные с основным средством и его износом.
Detalii
18
03 2017
546

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 6

Societatea cu răspundere limitată „C” închiriază un automobil de la conducătorul entităţii şi o cameră pentru oficiu în apartamentul contabilului entităţii (persoană cu funcţie de răspundere). Ţinând cont de prevederile art. 24 alin. (7) din Codul fiscal, apare întrebarea: Cum pot fi justificate plăţile pentru locaţiune în cazul dat pentru a putea fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii