avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

18
02 2020
668

Начисление и вычет амортизации основных средств в целях налогообложения - некоторые аспекты

Вопрос: Хозяйствующий субъект использует в предпринимательской деятельности арендованное транспортное средство (договор найма с физическим лицом). Для поддержания непрерывности в осуществлении своей деятельности, в январе 2019 г. арендатор произвел ремонт транспорта (58 000 леев), в соответствии с условиями договора найма. Также, в 2018 г. в результате превышения лимита расходов на ремонт автомобиля, хозяйствующий субъект констатировал основное средство согласно ст. 26 ч. (3) Налогового кодекса (НК). Не амортизированная стоимость данного средства на начало 2019 г. (период применения ст. 261 НК в обязательном порядке) составила 112 000 леев. Расходы по найму за 2019 г. составили 160 000 леев. Срок найма транспортного средства истек в октябре 2019 г. Каков порядок вычета понесенных расходов на ремонт транспорта?
Detalii
13
02 2020
383

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2020 г.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.
Detalii
07
02 2020
666

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020: principalele aspecte

Procesul de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost încheiat prin adoptarea Legii nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 171/2019).

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege nr. 171/2019 a fost ghidată de câteva aspecte importante, și anume:
• stabilirea unor reguli clare de impozitare bazate pe simplitate în procesul de calculare și achitare a impozitelor și taxelor;
• asigurarea unei previzibilități a politicii fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv;
• stimularea proceselor economice;
• extinderea bazei fiscale.
Detalii
06
02 2020
420

Înstrăinarea activului de capital prin contract de schimb între agentul economic și persoana fizică - cetățean

Conform prevederilor Codului civil:
– părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte a contractului de schimb este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb (art.1195).
– asupra contractului de schimb se aplică în modul corespunzător regulile contractului de vânzare-cumpărare (art.1196).

– în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani, numită sultă, dacă aceasta este prevăzută de contract. Un contract este contract de vânzare-cumpărare, şi nu contract de schimb, în cazul în care sulta depăşeşte valoarea bunului care are valoarea mai mică (art.1197).
Detalii
31
01 2020
199

Taxa pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe ele nu este amplasată reclamă

Care este modul de aplicarea a taxei pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe dispozitivele publicitare nu sunt amplasate informații publicitare?

Subiecți ai impunerii, în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare, potrivit prevederilor art. 290 lit. q) din CF, sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare.
Detalii
30
01 2020
1282

Regimul fiscal în cazul vânzării tractorului de persoana fizică unei persoane juridice

Va fi obligat agentul economic să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în cazul în care acesta procură de la persoana fizică un tractor?

Potrivit art. 90 din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător urmează să rețină o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. Nu se reţine în prealabil suma menționată din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier.
Detalii
28
01 2020
883

Субъекты, обязанные представлять IZDP 20, IZDPAR 20 и ICM 20

В «Официальном мониторе» от 1 ноября 2019 г. были опубликованы новые типовые формуляры по дорожным сборам Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 и Forma ICM 20, действующие с налогового периода 2020 г. У кого из субъектов хозяйственной деятельности возникают обязательства по предоставлению указанных форм отчетности?

Detalii
22
01 2020
243

Tratamentul fiscal aplicabil sumei cashback-ului returnat pe cardul clienților

Conform prevederilor Codului fiscal nr.1663/1997:
campanie promoţională – modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câştiguri (art.5 pct.38));
câştiguri – veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale, atât în formă monetară, cât şi nemonetară. În scopul aplicării acestei noţiuni, câştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma câştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, câştigul reprezintă suma totală câştigată (art.12 pct.14));
– în venitul brut nu se includ câştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) (art.20 lit.p2));
Detalii