avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

21
01 2017
271

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 4

Este permis din punct de vedere al legislației în vigoare de a calcula uzura în scopuri fiscale pentru un mijloc fix identificat și constatat în cadrul inventarierii la SRL „H”, dacă mijlocul fix a fost evaluat și luat la bilanțul întreprinderii la valoarea de piață a obiectelor similare? În acest caz se permite de a include aceste cheltuieli la deduceri în scopuri fiscale?
Detalii
20
01 2017
1340

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 3

În cadrul planificării activității pentru următoarea perioadă de activitate, SRL „K”, în baza unor decizii de management, a considerat oportun de a conserva două depozite deținute, care nu vor fi utilizate în viitorul apropiat în activitatea întreprinderii.
Detalii
19
01 2017
882

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 2

În cadrul unui control fiscal s-a stabilit că în contabilitatea SRL „Z” în anul 2015 au fost reflectate la mijloace fixe active a căror valoare nu depășește 6000 lei la care a fost calculată uzura în contabilitate și în scopuri fiscale, argumentând faptul că sunt utilizate în activitatea întreprinderii mai mult de un an. Corect sau nu procedează în acest caz întreprinderea?
Detalii
18
01 2017
1080

Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale - 1

În luna martie 2016, SRL „X” a achiziționat un utilaj (mijloc fix) pentru gravură. Utilajul a fost comandat la data de 20 februarie 2016, dar a fost utilizat efectiv în activitatea de întreprinzător (prestarea serviciilor de gravură) în noiembrie 2016.
Detalii
22
12 2016
130

О порядке ведения учета расходов судебного исполнителя в случае исполнения документов, направленных налоговым органом

Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в округе территориальной палаты Союза судебных исполнителей Республики Молдова. Судебный исполнитель зарегистрирован как налогоплательщик, ведет учет доходов и уплачивает налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
Detalii
22
12 2016
375

Unele aspecte privind decalajul fiscal

În Republica Moldova fenomenul evazionist fiind unul complex, cu implicații negative pe diverse planuri, trebuie urmărit în permanență, pentru a putea fi combătut în mod cât mai eficient. Unul din instrumentele cele mai eficiente de estimare în vederea combaterii evaziunii fiscale îl reprezintă decalajul fiscal.
Detalii
22
12 2016
305

О некоторых бухгалтерских и налоговых аспектах процедуры плана реструктуризации

Общество «Х» находится в процедуре плана реструктуризации. На день фактической выплаты заработной платы в пользу работника хозяйствующий субъект, находящийся в периоде исполнения процедуры плана реструктуризации, начатой в соответствии с предписаниями Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 г., обязан уплачивать в бюджет налоги, включительно социальные взносы, сопряженные с исчислением и фактической уплатой заработной платы.
Detalii
21
12 2016
149

Despre modul de contabilizare a cheltuielilor ai executorului judecătoresc în cazul executării documentelor remise de către organul fiscal

Executorul judecătoresc își desfășoară activitatea în circumscripția Camerei Teritoriale a Uniunii Executorilor Judecătorești a Republicii Moldova. Executorul judecătoresc este înregistrat ca contribuabil, ține evidența veniturilor și achită impozitele și taxele prevăzute de legislație.
Detalii
21
12 2016
574

Despre unele aspecte fiscale și contabile aferente procedurii planului de restructurare

Societatea ,,X” se află în procedura planului de restructurare. La data achitării efective a salariului în beneficiul angajatului, agentul economic aflat în perioada de executare a procedurii planului de restructurare, demarată în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității, este obligat să achite la buget impozite, inclusiv contribuțiile sociale rezultate din calculul și achitarea efectivă a salariului.
Detalii