avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

11
10 2019
320

Налоговый режим для физических и юридических лиц в случае осуществления гражданской (альтернативной) службы

Порядок исполнения гражданской (альтернативной) службы (далее – гражданская служба), установлен Законом об организации гражданской (альтернативной) службы № 156-XVI от 06.07.2007 г. (далее – Закон), согласно которому гражданская служба – это государственная, общественно-полезная и добровольная служба, являющаяся альтернативой для граждан РМ, которые из религиозных, пацифистских, этических, моральных, гуманитарных убеждений и по другим подобным причинам не могут исполнять срочную военную службу.

Detalii
09
10 2019
464

Начисление амортизации основных средств в целях налогообложения, учитывая капитализируемые затраты

Как известно, в соответствии с ч. (31) ст. 24 Закона № 1164/1997 о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса (НК), с 2019 г. положения ст. 261 НК применяются в обязательном порядке.

Согласно ч. (17) ст. 261 НК, учет и начисление амортизации основных средств в целях налогообложения осуществляются согласно Положению о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения (далее Положения), утвержденному Постановлением правительства № 289 от 14.03.2007.
Detalii
08
10 2019
521

Corectitudinea calculării și achitării impozitului pe venit din activitatea operațională în cazul lichidării entității

Împrumuturile de la fondator reprezintă sau nu venituri din activitatea operaţională?


Fondatorul întreprinderii X a decis lichidarea entității. În condițiile art. 121 alin. (3) din Codul fiscal (CF), pentru agentul economic care a adoptat decizia de lichidare pe parcursul anului calendaristic, perioadă fiscală se consideră:
Detalii
07
10 2019
177

Изменение условий осуществления торговой деятельности на основании патента

Законом № 103 от 30 июля 2019 г. (Закон № 103/2019), опубликованным в Monitorul Oficial от 16.08.2019 г., были внесены изменения и дополнения в Закон о предпринимательском патенте № 93/1998 (Закон № 93/1998). Согласно поправкам, торговая деятельность на основе патента продлена до 2022 г. Можно ли, начиная с даты публикации Закона № 103/2019, приобретать предпринимательский патент на осуществление торговли со сроком действия до 31 декабря 2022 г.?
Detalii
10
09 2019
787

Corectarea erorii la reținerea în prealabil a impozitului la sursa de plată

În luna iulie întreprinderea a procurat de la o persoană fizică un autovehicul. Involuat, a fost reținut impozit la sursa de plată în mărime de 7% care a fost reflectat în Darea de seamă IPC 18 pentru luna iulie la codul PL. În luna septembrie a fost identificată greșeala – reținerea în prealabil, în mod eronat, a impozitului în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obținute de către aceasta din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier. Ce măsuri urmează să întreprindă entitatea în cazul dat?
Detalii
07
08 2019
354

Regimul TVA pentru serviciile de transportare a mărfurilor în ZEL

Întreprinderea „X”, rezident al RM, livrează mărfuri întreprinderii „Y”, rezident al Zonei economice libere (ZEL), în suma totală de 500 mii lei. Conform condițiilor contractului de livrare marfa urmează a fi transportată în ZEL la subdiviziunea întreprinderii „Y” conform următoarelor situații:
a) vânzătorul „X” prin intermediul transportului propriu;
b) vânzătorul „X”, prin intermediul agentului economic (transportator) „Z”, rezident al RM;

Detalii
25
06 2019
783

Succesiunea stingerii obligațiilor fiscale

În cadrul vizitelor fiscale și a activității de control efectuate la contribuabili de către angajații Serviciului Fiscal de Stat uneori se constată că, la stingerea obligațiilor fiscale, entitățile nu țin cont de cronologia stingerii obligațiilor fiscale. Faptul ne impune să venim cu explicații suplimentare ale acestui aspect.
Astfel, cronologia stingerii obligațiilor fiscale este reglementată de art. 179 din Codul fiscal (CF), alin.(1) al căruia prevede că stingerea obligațiilor fiscale are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
Detalii