monitorul fiscal FISC.md Nr.3(37)

Aprilie 2017

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Cuprinsul revistei
icon О ставках пени, исчисляемой за неуплату в срок налоговых обязательств и других обязательных платежей в бюджет, применяемых в 2017 году
icon Privind mărimea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursă din plățile ce vor fi efectuate în anul 2017 persoanelor fizice cetățeni pentru procurarea producției agricole în 2016
icon О налогообложении в 2017 году доходов от азартных игр, рекламных кампаний и лотерей, полученных физическими лицами – гражданами
icon Cu privire la consecințele fiscale la achitarea în avans a impozitului pe venit pentru transmiterea în chirie a unui apartament, în urma ultimelor modificări legislative
icon О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению об использовании освобождения на ребенка и на супругу
icon О режиме по подоходному налогу для вновь зарегистрированного предприятия – неплательщика НДС
icon Referitor la folosirea scutirii personale neutilizate din cauza neachitării salariului
icon О выплате суточных командированному работнику
icon О вычете некоторых видов личных расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей
icon Некоторые аспекты по заполнению Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ 15) за 2016 год
icon Об отражении кредитором суммы непогашенного долга
icon Referitor la prelungirea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru o întreprindere individuală
icon Despre obligațiile fiscale ale părților operațiunii de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social al unei întreprinderi
icon О режиме налогообложения имущества, полученного нерезидентом в порядке наследования
icon О разрешении к вычету расходов, связанных с уплатой штрафа за нарушение правил перевозки товаров, установленных международными соглашениями
icon О праве на выбор налогового режима обложения согласно ч. (3) ст. 541 НК
icon Privind permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente compensării beneficiarului asigurării a sumei totale a despăgubirii de asigurare
icon О вычете в налоговых целях процентных начислений, сопряженных с займом, полученным от взаимозависимого лица – нерезидента
icon О налоговых обязательствах, сопряженных с приростом капитала, в свете изменений, внесенных Законом № 281 от 16 декабря 2016 г.
icon О налоговых обязательствах физического лица при отчуждении недвижимого имущества, являющегося его основным жильем
icon Consecințe fiscale la donarea unui bun imobil
icon Ce obligații fiscale apar la persoana fizică care donează un bun imobil unei rude de gradul I, precum și între soți?
icon Cu privire la aplicarea TVA la transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă
icon Referitor la calcularea și achitarea taxei de 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate fără TVA
icon Об отражении суммы дохода от выпуска и продажи акций в Декларации по НДС
icon Despre eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente
icon Cu privire la impozitarea operațiunilor de achitare a dividendelor fondatorului în natură
icon Despre includerea valorii unei livrări la stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA
icon О включении некоторых видов поставок в общую стоимость поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС
icon О порядке налогообложения услуг по перевозке пассажиров и их багажа
icon Despre aplicarea TVA la prestarea serviciilor de chirie auto
icon Referitor la documentul primar care urmează a fi eliberat cumpărătorului la transportarea de către acesta a mărfii pentru prelucrare și a produsului util
icon О праве предприятия на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару
icon О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности
icon Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 1
icon Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 2
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon