18
06 2021
109

6.17.5.1 Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru salubrizare?

Termenul de achitare a taxei pentru salubrizare este determinat conform condițiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, potrivit Anexei la Titlul VII Codul fiscal.


     Subiecţii impunerii achită taxa pentru salubrizare la contul trezorerial de venituri al bugetului local, conform art. 294 alin. (1) din Codul fiscal.


     De asemenea, potrivit art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru salubrizare poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

16
06 2021
41

6.2.3.1 Care este cota concretă taxei pentru amenajarea teritoriului?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei pentru amenajarea teritoriului se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
70

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea venitului din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota concretă a taxei stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) ( art. 293 alin. (1), lit. d) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
33

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

Taxa de la posesorii de câini se efectuează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an şi cota concretă a acestora. (art. 293 alin. (2), lit. k) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].