15
05 2020
287

Hotărâre nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale pentru Sănătate publică

Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și
combatere a infecției COVID–19:
Detalii
06
05 2020
318

Specialiștii în finanțe publice din cadrul APL vor fi instruiți online

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, în perioada 11 – 18 mai 2020, a instruirilor la distanță privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național pentru specialiștii în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și doi. Cursul de instruire va fi desfășurat, în regim de videoconferință, pe platforma Zoom.
Cursul are o durată de șase zile, 18 ore de studii și se va derula între orele 13.00 și 17.00. Instruirile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor. Cursul de instruire va fi moderat de specialiști din cadrul unor trezorerii ale Ministerului Finanțelor și de formatori ai CTIF.
Detalii
05
05 2020
266

Specialiștii în finanțe publice din autoritățile publice centrale, invitați la un curs de instruire online

Ministerul Finanțelor și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită specialiștii în finanțe publice din cadrul autorităților publice centrale să participe la cursul de instruire online dedicat planificării bugetare, ce va avea loc în perioada 19 – 26 mai curent. Acesta va fi desfășurat de către CTIF, în regim de videoconferință, pe platforma Zoom.
Detalii
13
04 2020
435

Ordinul nr. 200 din 06.04.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
04 2020
699

2. (6.1.17) Sunt în drept autoritățile administrației publice locale de a acorda scutiri la plata taxelor locale pe teritoriul administrat contribuabililor care și-au sistat activitatea, urmare a declarării pe întreg teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, conform Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020?

Conform art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295 din Codul fiscal;
Detalii
13
04 2020
1633

1. (6.1.18) Este necesar de a calcula și a declara de către subiecții impunerii cu taxele locale a obligațiilor aferente acestora pentru perioada declarării pe întreg teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență (17 martie – 15 mai 2020), conform Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020, în condițiile în care aceștia și-au suspendat activitatea?

Subiecții impunerii au obligația de a calcula obligațiile aferente taxelor locale inclusiv și pentru perioada declarării stării de urgență, conform Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020, cu reflectarea acestora în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012.
Detalii
13
04 2020
1384

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul depozitelor destinate stocării și păstrării mărfurilor

Activitatea întreprinderii constă în fabricarea înghețatei și a altor produse comestibile asemănătoare înghețatei, și corespunde secțiunii C diviziunea 10 „Industria alimentară” al CAEM-2. În cazul respectiv apar depozitele destinate stocării și păstrării mărfurilor fabricate de către întreprinderea în calitate de obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
Detalii
10
04 2020
573

Modul de aplicare a taxei pentru salubrizare

Prin decizia consiliului local întreprinderea municipală (ÎM) este investită cu dreptul de colectare a taxei pentru salubrizare cu acordarea în localitatea respectivă a serviciilor de colectare a deșeurilor managere de la gospodăriile cetățenilor. Pe tot parcursul activității ÎM se confruntă cu problema colectării taxei, astfel suportând pierderi financiare. Care este modul de aplicare corectă a acestei taxe?

Procedura și principiile stabilirii, modificării și anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale, sunt stabilite conform prevederilor Titlului VII al CF (Titlul VII al CF).
Detalii
20
12 2019
199

Primarii aflați la primul lor mandat au fost familiarizați cu managementul finanțelor publice locale

În săptămâna curentă Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a desfășurat, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, cinci seminare de instruire cu genericul ”Introducere în managementul finanțelor publice locale” pentru primarii din raioanele Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Strășeni și Orhei aflați la primul lor mandat. La instruiri au participat, per total, 68 de primari ai localităților din raioanele menționate.

Noul ciclu de seminare, lansat în premieră săptămâna trecută, are scopul de a consolida cunoștințele și a dezvolta capacitățile primarilor noi aleși în gestionarea finanțelor publice locale.
Detalii