28
07 2022
132

e-APL va asigura prestarea serviciilor publice de calitate și în timp util

Autoritățile publice locale vor avea posibilitatea să acceseze și să utilizeze resursele informaționale de stat prin intermediul unei platforme electronice, ceea ce va facilita prestarea de către acestea a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățeni și mediul de afaceri.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Portalului administrației publice locale din Republica Moldova (e-APL) a fost acceptat în cadrul ședinței Guvernului din 27 iulie.


Detalii

14
07 2022
99

Din FNDRL va fi finanțată implementarea a 487 proiecte

Dezvoltarea durabilă a localităților, asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate, creșterea accesului populației la infrastructura socială și sporirea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale (APL) sunt măsurile, condițiile și procedurile de selectare, evaluare, aprobare și implementare a proiectelor în domeniul dezvoltării locale ce pot fi incluse în Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022.
 
Propunerea de modificare a acesteia este înaintată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ține de suplinirea documentului cu Lista celor 487 proiecte prioritare de dezvoltare locală pentru finanțarea din sursele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL).


Detalii

28
03 2022
234

Adunarea Generală RDCR: realizări și provocări

Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale care include asociații obștești, producători agricoli, antreprenori, reprezentanți ai administrației locale, regionale, dar și naționale au examinat rezultatele Rețelei pentru anul 2021, raportul fiind prezentat în cadrul adunării generale a RDCR.

 

Aurelia Bondari, președinta RDCR a prezentat dare de seamă, în care a totalizat realizările din anul precedent, inclusiv elaborarea a două documente de poziție „Politici și cadru legal stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor” și „Clasificarea categoriilor de producători agricoli în cadrul politicii de subvenționare”.


Detalii

18
01 2022
222

6.17.5.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare ?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare  revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
306

6.17.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru salubrizare?

Conform art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota taxei pentru salubrizare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectului impunerii.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
181

6.12.4.1 Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

Taxa de la posesorii de cîini se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiunea subiectului impunerii pe parcursul unui an şi cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
213

6.15.3.1 Care este obiectul impunerii la taxa pentru parcaj?

Obiectul impunerii la taxa pentru parcaj îl constituie locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen (art. 291 lit. n1) din Codul fiscal).

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
152

6.12.5.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
04
01 2022
469

10.1.25 Este necesară la solicitarea eliberării/ prelungirii patentei de întreptrinzător, în cazul genurilor de activitate reglementate de Legea nr. 231/2010, anexarea documentelor care confirmă că în adresa autorităților administrației publice locale a fost depusă notificarea privind inițierea activității de întreprinzător?

Nu. Potrivit art. 13 alin. (6) lit. b) din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comerciantul trebuie să fie înregistrat, conform legislaţiei în vigoare.


Detalii