26
11 2020
104

Aniversarea leului moldovenesc

Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează vineri, 27 noiembrie 2020, un eveniment online dedicat aniversării a 27-a de la introducerea leului moldovenesc, care a fost pus în circulație la 29 noiembrie 1993. În cadrul evenimentului, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, va vorbi despre rolul monedei naționale în economie și va prezenta noile monede comemorative și jubiliare, emisiunea 2020.
 
Totodată, experții băncii centrale vor relata cum ajung banii în circulație și care sunt elementele de siguranță ale acestora. În același timp, va fi organizată o expoziție muzeală virtuală de monedă la care specialiști ai Muzeului Național de Istorie a Moldovei vor face o incursiune în istoria banilor.

Detalii
12
11 2020
321

SIA CCDE: circulația documentelor electronice

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultări publice proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE). Proiectul stabileşte modul de circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a SIA CCDE.
 
Astfel, SIA CCDE asigură schimbul cu documente ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare/de plăţi,
Detalii
12
11 2020
162

Majorarea transferurilor în favoarea persoanelor fizice

Banca Națională a Moldovei comunică că, în trimestrul III al anului 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit $423,74 mil., dintre care 84,2% au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15,8% – prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 
Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul III s-a majorat cu 34,7 la sută comparativ cu trimestrul III al anului 2019 ($314,51 mil.). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 6,1 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul III al anului curent.
Detalii
06
11 2020
211

Consolidarea autonomiei și responsabilizarea BNM

Pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, pornirea urmăririi penale împotriva membrului organului de conducere a BNM, reţinerea, aducerea silită, arestul și percheziţionarea acestuia nu pot avea loc decât la decizia Procurorului General, cu autorizarea unui complet format din 3 judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău. Acţiunile procesuale în privinţa membrului organului de conducere a BNM, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale.

Detalii
06
11 2020
244

Normele evidenței de către BNM a împrumuturilor rezidenților de la nerezidenți vor fi revizuite

Plafonul de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți se propune a fi diminuat de la 50 mii euro la 10 mii euro. Inițiativa este parte componentă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară elaborat de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 noiembrie curent.
 
Conform autorilor proiectului, diminuarea plafonului  a fost propusă din considerentul că notificarea este o procedură statistică ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de
Detalii
07
10 2020
110

BNM: balanța de plăți în trimestrul II 2020 (date provizorii)

Banca Națională a Moldovei a publicat datele preliminare, pentru trimestrul II al anului 2020, privind soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova. Potrivit documentului, acesta a înregistrat un deficit de 19,23 mil. USD (comparativ cu 317,41 mil. USD în trimestrul II 2019). Raportat la PIB, contul curent a constituit -0,8 la sută (față de -11,4 la sută în trimestrul II 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 7,57 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 54,41 mil. USD.
 
În prima jumătate a anului 2020, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-iunie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB.
Detalii
02
10 2020
102

BNM: datoria externă a crescut în semestrul I cu 5%

Banca Națională a Moldovei a făcut publice datele preliminare privind datoria externă brută a Republicii Moldova. Conform regulatorului, aceasta a crescut față de începutul anului cu 5,0 la sută și a înregistrat $7785,38 mil. la 30 iunie 2020, ceea ce constituie 66,1% raportat la PIB, cu 4,1 p.p. mai mult față de situația din 31 decembrie 2019.
 
Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 27,6% din totalul datoriei externe, însumând $2146,98 mil. (+11,9 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice, conform situației la 30 iunie 2020, arată că principalul creditor al statului a rămas Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 33,7% din total, urmat de FMI cu 31,4% și BEI cu 14,4%.

Detalii
17
09 2020
132

Concursul de design pentru monedele jubiliare și comemorative

Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat concursul de design pentru monedele jubiliare și comemorative, emisia 2021.
 
La concurs pot participa toți cetățenii, care au atins vârsta de 18 ani, precum și persoanele juridice, care își pot expune viziunea grafică asupra viitoarelor monede. Vor fi acceptați numai participanții care vor prezenta proiecte de design pentru, cel puțin, două  tematici. Numărul de desene prezentate de un participant pentru o tematică nu este limitat. Participanții sunt obligați să respecte drepturile de autor și cele conexe. Prin participare, autorul designului își exprimă acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Detalii
17
08 2020
211

Banca Națională a publicat Raportul asupra inflației

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat Raportul asupra inflației nr.3

 

Documentul prezintă, în principal, evoluția inflației, dinamica economiilor din  mediul extern, condițiile monetare interne, precum și aspecte ale activității economice, cum ar fi cererea, comerțul, producția și piața muncii. De asemenea, raportul reflectă prognoza inflației elaborată de  BNM pentru următoarele opt trimestre.

Detalii
09
07 2020
284

Reducerea datoriei RM față de creditorii bilaterali

În trimestrul I al anului 2020 datoria totală a Republicii Moldova față de creditorii bilaterali s-a redus cu $28,04 mil. sau cu 11,9%, constituind la sfârșitul lunii martie $208,52 mil., comunică Banca Națională a Moldovei. 
 
Potrivit datelor făcute publice de regulator, cel mai mare creditor bilateral al Moldovei rămâne România cu o pondere de 28,5% din volumul total al datoriei, fiind urmată de Japonia cu ponderea de 27,9% și Rusia (14,5%).
 

În trimestrul I al anului curent datoria țării noastre față de România s-a redus cu 26,7%  (de la $81,14 mil. la sfârșitul anului 2019 până la $59,5 mil., față de Japonia – cu 0,12% (de la $58,16 mil. la $58,09 mil.), iar față de Federația Rusă – cu 12,1% (de la $34,4 mil. la $30,23 mil.).


Detalii