09
07 2020
218

Reducerea datoriei RM față de creditorii bilaterali

În trimestrul I al anului 2020 datoria totală a Republicii Moldova față de creditorii bilaterali s-a redus cu $28,04 mil. sau cu 11,9%, constituind la sfârșitul lunii martie $208,52 mil., comunică Banca Națională a Moldovei. 
 
Potrivit datelor făcute publice de regulator, cel mai mare creditor bilateral al Moldovei rămâne România cu o pondere de 28,5% din volumul total al datoriei, fiind urmată de Japonia cu ponderea de 27,9% și Rusia (14,5%).
 

În trimestrul I al anului curent datoria țării noastre față de România s-a redus cu 26,7%  (de la $81,14 mil. la sfârșitul anului 2019 până la $59,5 mil., față de Japonia – cu 0,12% (de la $58,16 mil. la $58,09 mil.), iar față de Federația Rusă – cu 12,1% (de la $34,4 mil. la $30,23 mil.).


Detalii
02
07 2020
214

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Detalii
11
06 2020
92

BNM: valorile principalelor instrumente de politică monetară rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim,  să mențină la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 3,25 la sută anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.
 
Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, de asemenea, se menține aceeași - 34,0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 21,0 la sută din baza de calcul.
 

Detalii
25
06 2020
377

Mijloace pentru oferirea garanțiilor în exercitarea atribuțiilor BNM vor fi compensate

În cazul în care instanța de judecată printr-o hotărâre sau act legal va constata  îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate se compensează regulatorului de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă cheltuielile au fost suportate de BNM.
 
În Parlament este înregistrat un proiect de lege  ce prevede modificarea art. 35 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. 

Detalii
10
06 2020
454

1. (29.1.13.3) Cum urmează a fi rotungită rata dobînzii stabilite de Banca Naţională a Moldovei, pentru determinarea facilității acordate de angajator prevăzută la art. 19 lit. d) din Codul fiscal?

 În conformitate cu art. 19 lit. d) din Codul fiscal facilitatea impozabilă acordată de angajator includ suma dobânzii, determinată reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata dobânzii aplicată la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului. Detalii
08
05 2020
346

Guvernul, în căutarea noilor soluții pentru evitarea incapacității de plată a debitorilor

Guvernul identifică soluții suplimentare pentru îmbunătățirea situației financiare a companiilor autohtone, în special celor care au credite angajate la instituțiile financiare. Restricțiile impuse de situația epidemiologică au afectat activitatea practic pe toate domeniile economiei. Executivul e axat pe măsuri capabile să conserve locurile de muncă și să susțină vitalitatea întreprinderilor.

În cadrul unei ședințe, premierul Ion Chicu a solicitat informația despre interacțiunea dintre instituțiile financiare bancare, sectorul non-bancar și debitori (persoane fizice și juridice) la capitolul reeșalonării creditelor și renunțarea la sancțiuni pentru întârzierea rambursării.
Detalii
07
04 2020
210

BNM: măsuri pentru gestiunea robustă a riscurilor

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat unanim, în ședință extraordinară, o hotărâre prin care recomandă băncilor licențiate să se abțină de la distribuirea dividendelor către acționari și alte forme de distribuire a capitalului, cel puțin până la 30 septembrie 2020. Decizia vine în contextul atenuării efectelor cauzate de pandemia COVID-19 pentru a menține băncile suficient de bine capitalizate și stabile.

În aceeași ședință, au fost aprobate măsuri de relaxare a cerințelor amortizoarelor de capital. Astfel, BNM permite băncilor să utilizeze temporar (până la o dată ce va fi comunicată ulterior) amortizorul de conservare a capitalului constituit anterior.
Detalii
01
04 2020
288

Rata de bază aplicată la operațiunile de politică monetară

Din 16 aprilie 2020 se diminuează cu 2,5 p.p. norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrasede băncile comerciale în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și se stabilește în mărime de 38,5 % din baza de calcul. Aceasta va fi valabilă 15 mai 2020.

În același timp, se majorează cu 1,0% norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru perioada 16 aprilie 2020 – 15 mai 2020 de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă, fiind stabilită în mărime de 21,0% din baza de calcul.
Detalii