19
07 2022
465

Codul fiscal: noțiunea „terminal de plată în numerar”

Terminalul de plată în numerar este dispozitivul automatizat care permite prestatorului de servicii de plată primirea și/sau eliberarea numerarului care este destinat pentru a executa un serviciu de plată de la/către utilizatorii de servicii de plată, care funcționează în regim autonom, fără prezența fizică (participarea) a unei alte persoane decât utilizatorul de servicii de plată care primește și/sau depune numerarul.
 
Noțiunea va fi inclusă în Codul fiscal, proiectul de lege cu privire la aprobarea modificărilor unor acte normative fiind aprobat în lectura a II-a de Parlament în cadrul ședinței din 15 iulie. Totodată, noile prevederi stabilesc că amenda stabilită conform art. 254 din CF
Detalii
08
07 2022
178

Activele oficiale de rezervă în iunie 2022

La situația din 30 iunie 2022, activele oficiale de rezervă au constituit $3 616,39 mil., în creștere cu $62,03 mil. în comparație cu 31 mai 2022, când acestea au însumat $3 554,36 mil.
 
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:


Detalii

22
06 2022
154

Cererea de credite, în creștere

În luna mai 2022, creditele noi acordate au depășit suma de 4,12 mld. lei și sunt în creștere cu 24,5% față de luna mai 2021, comunică Banca Națională a Moldovei. Potrivit regulatorului, structura creditelor acordate în perioada de raportare a evoluat astfel:
 
  • 60,7% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 2,5 mld. lei (+1,6% față de luna aprilie curent și +0,9% față de mai 2021). Creditele în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de cele acordate societăților comerciale nefinanciare (53,9%) și de creditele acordate persoanelor fizice (37,7%). În cadrul creditelor acordate societăților comerciale nefinanciare prevalează creditele acordate comerțului (40,3%). Rata medie nominală la aceste credite a constituit 10,55%;

  • Detalii
08
06 2022
185

Activele oficiale de rezervă în luna mai

Pe parcursul lunii mai a anului curent, activele oficiale de rezervă s-au majorat în raport cu indicatorii înregistrați la situația din 29 aprilie cu $209,4 mil. și au depășit $3,55 mld. Totodată, în raport cu volumul acestora declarat la 31 decembrie a anului 2021, activele s-au diminuat cu $347,5 mil.
 
Conform estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, majorarea activelor oficiale de rezervă în luna trecută a fost determinată în mare măsură de înregistrarea creditelor în favoarea Ministerului Finanțelor, ECF (Extended Credit Facility) și EFF (Extended Fund Facility) tranșa II, debursate de Fondul Monetar Internațional în sumă de $144,03 mil.


Detalii

03
06 2022
339

Rata de bază este majorată până la 18,5%

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis în cadrul ședinței de astăzi, 3 iunie 2022, majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3,0 puncte procentuale – de la 15,5% până la nivelul de 18,5% anual. Decizia a fost comunicată de Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, în cadrul unei conferințe de presă.
 
Respectiv, ratele de dobândă la creditele overnight, precum și la depozitele overnight se majorează cu 3 p.p., fiind stabilite la nivel de 20,5% anual și, respectiv, 16,5% anual.


Detalii

06
06 2022
371

Volumul creditelor se majorează, iar depozitele descresc

Soldul brut (prudențial) al creditelor în sectorul bancar a constituit 58,1 mld. lei la data de evidență 31 martie din anul curent, majorându-se pe parcursul trimestrului I cu 3% sau 1,7 mld. lei. Totodată, volumul creditelor noi acordate în lunile ianuarie-martie ale anului 2022 s-a majorat cu 16,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
Potrivit regulatorului, cea mai mare creștere în perioada de raportare a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului, al căror sold a sporit cu 4,8% sau 545,7 mil. lei (până la 12 mld. lei), la cele acordate mediului financiar nebancar – cu 25,2% sau 454,8 mil. lei (până la 2,3 mld. lei), creditele oferite industriei alimentare – cu 6,6% sau 226,9 mil. lei (depășind 3,6 mld. lei),
Detalii
02
06 2022
244

Profitul în sistemul bancar, în creștere

La situația din 31 martie profitul în sistemul bancar a Moldovei a însumat 799,9 mil. lei, majorându-se cu 89,4% sau 377,5 mil. lei în raport cu cel înregistrat lunile ianuarie-martie ale anului 2021, comunică Banca Națională a Moldovei. Potrivit regulatorului, creșterea profitului a fost determinată de majorarea veniturilor din dobânzi cu 565,5 mil. lei, în principal de la activitatea de creditare (cu 50,4%), a veniturilor din diferențe de curs de schimb – cu 143,6 mil. lei (57,6%), a celor din onorarii și comisioane – cu 107,1 mil. lei (20,1%). Concomitent, s-au majorat cheltuielile neaferente dobânzilor cu 375,4 mil. lei (30,9%) și cheltuielile cu dobânzi – cu 72,2 mil. lei (24,4%).
 
Pe parcursul trimestrului I din anul 2022 veniturile totale în sistemul bancar au constituit 2,8 mld. lei,
Detalii
27
05 2022
170

BNM a stabilit criteriile creditării responsabile

La 1 iulie 2022 va intra în vigoare Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, aprobat de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei prin Hotărârea nr.101 din 19 mai 2022. Documentul este parte componentă a pachetului de măsuri macroprudențiale recomandate spre aplicare autorităților naționale macroprudențiale în vederea atingerii obiectivului intermediar de prevenire și/sau limitare a creșterii excesive a creditării și îndatorării.
 
Regulamentul definește creditarea responsabilă drept activitate în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonității consumatorului și nu permite consumatorului să-și asume obligații financiare care depășesc capacitatea de plată a acestuia, acumulând astfel un grad excesiv
Detalii
13
05 2022
470

Octavian Armașu: cauzele inflației înalte

La finele lunii aprilie curent, rata medie a inflației în Republica Moldova a constituit 27,1%, crescând cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat anterior din cauza consecințelor crizei pandemice, dar și a celor din regiune.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a prezentat astăzi, 13 mai, Raportul asupra inflației pentru trimestrul II al anului 2022.
 
Traiectoria ascendentă a ratei anuale a inflației a fost influențată de majorarea contribuțiilor din partea tuturor componentelor la ritmul anual al IPC. Astfel, în luna aprilie curent cel mai mare impact l-au avut prețurile la produsele alimentare, care au atins nivelul de 11%, fiind urmate de prețurile reglementate – 7,1%, inflația de bază – 6,3%, iar prețurile la combustibil,
Detalii
05
05 2022
830

Rata de bază, majorată până la 15,5%

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis astăzi, 5 mai 2022, majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3,0 puncte procentuale – de la 12,5% până la nivelul de 15,5% anual.
 
Respectiv, ratele de dobândă la creditele overnight, precum și la depozitele overnight se majorează cu 3 p.p., fiind stabilite la nivel de 17,5% anual și, respectiv, 13,5% anual.
 


Detalii