24
02 2021
114

BNM: rata medie la creditele noi acordate

Banca Națională a Moldovei a publicat datele cu referire la evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna ianuarie 2021. Acestea denotă că creditele noi acordate au constituit 2113,6 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,5% față de luna ianuarie 2020, deși rata medie la credite s-a diminuat și constituie pentru cele acordate în moneda națională 7,68 la sută, la cele în valută – 4,10 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,11 la sută.
 
Comparativ cu luna decembrie 2020, rata medie a evoluat:
  • la creditele în moneda națională s-a micșorat cu 0,17 puncte procentuale (p.p.).
    Detalii
09
02 2021
121

BNM: în ianuarie 2021 activele oficiale de rezervă s-au diminuat

Banca Națională a Moldovei comunică că, la 29 ianuarie 2021, activele oficiale de rezervă au constituit $3763,78 mil., în descreștere cu $19,76 mil. în comparație cu 31 decembrie 2020, când acestea au însumat $3783,54 mil. Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
  • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a RM: $13,27 mil.;
  • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: $13,07 mil.;
  • plățile Ministerului Finanțelor al RM: $6,49 mil.;
  • plățile nete din contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă: $0,13 mil.

  • Detalii
03
02 2021
133

Transferurile de peste hotare în contul persoanelor fizice au sporit

Volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova în anul 2020 a constituit circa $1,487 mld., în creștere cu 21,6% comparativ cu anul 2019 (circa $1,223 mld.), inclusiv cu 3,3% ca urmare a aprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice), comunică Banca Națională a Moldovei. Din suma totală, 83,2% din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontări nete (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,8% au fost transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 

Detalii
15
12 2020
202

BNM: rata de bază și facilitățile permanente rămân neschimbate

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim, să mențină la nivelul actual rata de bază și facilitățile permanente. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 2,65% anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15 la sută și, respectiv, 0,15 la sută anual.
 
Hotărârea Comitetului executiv al BNM reflectă continuitatea în crearea de către banca centrală a condițiilor monetare pentru susținerea economiei naționale.
 

Detalii
26
11 2020
183

Aniversarea leului moldovenesc

Banca Națională a Moldovei (BNM) organizează vineri, 27 noiembrie 2020, un eveniment online dedicat aniversării a 27-a de la introducerea leului moldovenesc, care a fost pus în circulație la 29 noiembrie 1993. În cadrul evenimentului, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, va vorbi despre rolul monedei naționale în economie și va prezenta noile monede comemorative și jubiliare, emisiunea 2020.
 
Totodată, experții băncii centrale vor relata cum ajung banii în circulație și care sunt elementele de siguranță ale acestora. În același timp, va fi organizată o expoziție muzeală virtuală de monedă la care specialiști ai Muzeului Național de Istorie a Moldovei vor face o incursiune în istoria banilor.

Detalii
12
11 2020
456

SIA CCDE: circulația documentelor electronice

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultări publice proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE). Proiectul stabileşte modul de circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a SIA CCDE.
 
Astfel, SIA CCDE asigură schimbul cu documente ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare/de plăţi,
Detalii
12
11 2020
230

Majorarea transferurilor în favoarea persoanelor fizice

Banca Națională a Moldovei comunică că, în trimestrul III al anului 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit $423,74 mil., dintre care 84,2% au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15,8% – prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 
Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul III s-a majorat cu 34,7 la sută comparativ cu trimestrul III al anului 2019 ($314,51 mil.). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 6,1 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul III al anului curent.
Detalii
06
11 2020
275

Consolidarea autonomiei și responsabilizarea BNM

Pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, pornirea urmăririi penale împotriva membrului organului de conducere a BNM, reţinerea, aducerea silită, arestul și percheziţionarea acestuia nu pot avea loc decât la decizia Procurorului General, cu autorizarea unui complet format din 3 judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău. Acţiunile procesuale în privinţa membrului organului de conducere a BNM, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a urmăririi penale.

Detalii
06
11 2020
349

Normele evidenței de către BNM a împrumuturilor rezidenților de la nerezidenți vor fi revizuite

Plafonul de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți se propune a fi diminuat de la 50 mii euro la 10 mii euro. Inițiativa este parte componentă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară elaborat de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 noiembrie curent.
 
Conform autorilor proiectului, diminuarea plafonului  a fost propusă din considerentul că notificarea este o procedură statistică ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de
Detalii
07
10 2020
165

BNM: balanța de plăți în trimestrul II 2020 (date provizorii)

Banca Națională a Moldovei a publicat datele preliminare, pentru trimestrul II al anului 2020, privind soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova. Potrivit documentului, acesta a înregistrat un deficit de 19,23 mil. USD (comparativ cu 317,41 mil. USD în trimestrul II 2019). Raportat la PIB, contul curent a constituit -0,8 la sută (față de -11,4 la sută în trimestrul II 2019). Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 7,57 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare 54,41 mil. USD.
 
În prima jumătate a anului 2020, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-iunie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB.
Detalii