27
11 2020
104

SFS: circa 11 mii de contracte de locațiune înregistrate în 10 luni

În perioada ianuarie – octombrie 2020, Serviciul Fiscal de Stat a continuat măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor întreprinse, au fost identificate 3603 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
 
Totodată, în cazul a 347 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale, au fost calculate suplimentar spre plată la buget:

Detalii
25
11 2020
400

Calendarul fiscal pentru luna decembrie 2020

Serviciul Fiscal de Stat a plasat Calendarul fiscal pentru luna decembrie 2020, reamintind contribuabililor datele prezentării dărilor de seamă fiscale, dar și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Astfel, în luna decembrie termenul-limită de prezentare a rapoartelor și de stingere a obligațiilor fiscale va fi data de 28 decembrie 2020, deoarece ziua de 25 decembrie este declarată zi liberă. Ținând cont de faptul că, conform prevederilor art.129 pct. (8) din Codul fiscal, dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Detalii
24
11 2020
115

SFS va selecta persoanele competente pentru evaluarea bunurilor sechestrate

În conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat anunță selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice competente certificate în domeniul evaluării în scopul efectuării evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.
 
Amintim, evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente incluse în lista aprobată anual de SFS. Astfel, acest drept va fi oferit deținătorilor de licențe cu drept de efectuare a evaluării în anumite domenii.

Detalii
19
11 2020
232

Rezultatele Programului de conformare a contribuabililor

Serviciul Fiscal de Stat,  ținând cont de impactul situației pandemice asupra mediului de afaceri, a amânat temporar acțiunile de monitorizare permanentă în cadrul Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2020 față de entitățile din domeniul HoReCa, în trimestrul III rămânând în vizorul autorității fiscale domeniile de activitate din construcții, agricultură,  transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, serviciile de înfrumusețare/îngrijire și sănătate, precum și comerțul angro și cel electronic a mărfurilor.
 
Conform rezultatelor monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor publicat de SFS, în lunile ianuarie-septembrie ale anului curent față de contribuabilii incluși în lista celor cu risc sporit de neconformare au fost aplicate măsuri de sporire a gradului de respectare
Detalii
13
11 2020
160

SFS: „Cabinetul personal al contribuabilului” are nouă imagine

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, începând cu data de 13 noiembrie 2020, Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” va avea un nou design. Acesta va oferi contribuabililor oportunitatea de a  naviga mai facil și rapid. Modificare efectuată în sistem va permite beneficiarilor o conectare automatizată mai interactivă și comodă la serviciile fiscale electronice.
 
Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat - www.sfs.md în partea dreaptă a paginii și are drept obiectiv de bază stimularea interacțiunii contribuabililor cu SFS exclusiv în mediul on-line.

Detalii
12
11 2020
329

SIA CCDE: circulația documentelor electronice

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultări publice proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE). Proiectul stabileşte modul de circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a SIA CCDE.
 
Astfel, SIA CCDE asigură schimbul cu documente ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare/de plăţi,
Detalii
10
11 2020
1410

Regulamentul сu рrivirе lа efectuarea controlului de сătrе SFS, modificat

Decizia adoptată ca rezultat al соntrоlului fiscal repetat, сu excepția cazului în care acesta a fost efectuat în temeiul deciziei рrivind suspendarea cazului și efectuarea unui соntrоl repetat, va reflecta, de regulă, diferența dintre sumele calculate inițial și sumele respective, сu recalcularea sаnсțiunilоr și а majorărilor de întârziere afеrеntе acestor sumе. Dacă în urma соntrоlului repetat se mеnțin sumеlе аmеnzilоr aplicate în cadrul controlului inițiаl, acestea nu se reflectă din nоu în decizia adoptată ca rezultat al controlului fiscal repetat (рrin аnulаrеа acestora din decizia inițiаlă și aplicarea repetată în decizia ulterioară).
 
SFS a operat modificări în Ordinul nr. 320 din 31 iulie 2019, prin care a fost aprobat Regulamentul сu рrivirе lа efectuarea controlului de сătrе Serviciul Fiscal de Stat. Documentul este publicat pe pagina oficială a autorității fiscale.

Detalii
04
11 2020
309

SFS anunță acțiuni de conformare la spălătoriile auto

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară̆ cu regularitate acțiuni de specialitate pentru conformarea contribuabililor din toate domeniile economiei naționale,       obiectivul strategic al autorității fiscale fiind promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară. În acest context sunt utilizate o serie de măsuri, acțiuni și procedee orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor, în funcție de „comportamentul fiscal” de care dau dovadă.
 
În perioada 1 august - 30 septembrie 2020, SFS a întreprins acțiuni de conformare asupra 194 agenți economici ce desfășoară activitate în domeniul prestării serviciilor de spălătorii auto cu grad sporit de neconformare fiscală.

Detalii
03
11 2020
162

SFS: în BPN sunt încasate peste 32,5 mld. lei

Serviciul Fiscal de Stat a încasat 32,5 mld. lei în bugetul public național în zece luni ale anului 2020, în creștere cu peste 489,2 mil. lei sau cu 1,5 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Pe componentele BPN statisticile sunt următoarele.
 
În bugetul de stat au fost încasate 13,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 430,4 mil. lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, diminuarea fiind cu 3,0 %

Detalii
29
10 2020
465

SFS: câștigătorii celei de a III-a etape a „Loteriei fiscale”

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre finalizarea celei de a treia etape a „Loteriei fiscale” și anunță startul celei de-a IV-a etape a concursului.
 
Astfel, per total, de la începutul anului curent, în cadrul celor trei etape trimestriale și o ediție specială, la „Loteria fiscală” au participat 32, 87 mil. de tranzacții în valoare totală de 9, 509 mld. lei. În urma tragerii la sorți, au fost desemnați 625 de câștigători. Aceștia au ridicat premii în valoare de câte 1000 lei (525 de persoane) și 1500 lei (100 de persoane, în cazul ediției speciale dedicate sărbătorilor de Paști). Până în prezent au fost oferite premii în valoare de 675 mii lei.

Detalii