03
03 2021
48

Rezultatele tratamentelor de conformare voluntară

Serviciul Fiscal de Stat a aplicat, în perioada anului 2020, tratamente de conformare voluntară față de un eșantion selectat de persoane fizice, posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri.
 
Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice selectate, 14 dintre acestea au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 3,8 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 520,9 mii lei.

Detalii
22
02 2021
141

Bunurile sechestrate de organele vamale vor fi transmise SFS pentru comercializare

În cazul în care plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor în contul stingerii acesteia nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal va transmite bunurile sechestrate Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare, prevede Ordinul cu privire la modificarea Anexei nr. 32 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amânarea sau eşalonarea plăţilor”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în „Monitorul oficial” din data de 19 februarie curent.

Detalii
19
02 2021
821

SFS: „Declaraţia precompletată” – soluţie de eficientizare a procesului de raportare destinat persoanelor fizice

Serviciul Fiscal de Stat informează că persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 urmează să o facă până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.
 
În acest sens, comunicăm că a fost asigurată procesarea datelor aferente Notelor de informare (Forma IALS18) pentru veniturile realizate de persoanele fizice în perioada anului 2020.

Detalii
18
02 2021
113

Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat în luna ianuarie 1 550 contracte de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de informare și conformare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 1550 contracte de locațiune/chirie.


Detalii
12
02 2021
146

Verificări inopinate la comercianții de flori

Serviciul Fiscal de Stat va demara, la data de 14 februarie 2021, acțiuni de verificare a contribuabililor care comercializează flori în piețele autorizate și unitățile de comerț.
 
Acțiunile respective sunt desfășurate în scopul monitorizării modului de respectare a legislației în vigoare de către contribuabilii sus-menționați.
 
Autoritatea fiscală națională recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale, iar cumpărătorilor – să solicite bonul de casă la procurarea florilor, astfel contribuind la majorarea nivelului de conformare.
 
Implicarea fiecăruia va aduce rezultate!

Detalii
11
02 2021
189

Rezultatele Programului de conformare a contribuabililor

Obligațiile fiscale calculate în anul 2020 la bugetul public național (BPN) de către contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare a contribuabililor, au constituit 788,8 mil. lei, fiind în creștere față de rezultatele similare din anul 2019 cu circa 117,3 mil. lei sau cu 17%. În același timp, obligațiile fiscale achitate la BPN de contribuabilii monitorizați s-au majorat cu aproape 101,7 mil. lei (14%) și au depășit 819,8 mil. lei.
 
Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, care a publicat recent rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor (Program).

Detalii
10
02 2021
550

Expiră termenul limită de prezentare a informațiilor din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 februarie 2021 expiră termenul de prezentare a informațiilor din surse indirecte.
 
Potrivit art. 22611 din Codul fiscal, subiecții obligați să prezinte aceste informații sunt:
  • instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
  • companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;
  • companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;
  • deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

  • Detalii
10
02 2021
86

Suma subvențiilor pentru dobânzile la credite constituie 31,87 mil. lei

La 1 februarie 2021 a expirat termenul de depunere a cererilor de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Respectiv, cererile prezentate după data de 1 februarie 2021 nu se examinează şi subvenţionarea în temeiul acestora nu se efectuează, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 
Totodată, SFS comunică că în perioada de aplicare a Programului de subvenționare a dobânzilor bancare au fost depuse 1997 de cereri de către 495 de contribuabili privind solicitarea subvențiilor,
Detalii
09
02 2021
303

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat reiterează angajamentul său de a crea condiţii propice pentru conformarea voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

 

De asemenea, SFS informează constant contribuabilii cu referire la acțiunile legale ale funcționarilor fiscali întru evitarea cazurilor de escrocherie din partea unor persoane care se prezintă drept inspectori fiscali și manifestă tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține foloase materiale.


Detalii