23
07 2021
113

CFV21 va fi prezentată până la 26 iulie

Termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 

În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond.
 


Detalii

22
07 2021
141

Volumul lucrărilor de construcții inginerești a sporit cu 24%

Valoarea totală a lucrărilor de construcții executate de către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” (cu excepția entităților cu 0-3 angajați) în anul 2020 a constituit 15,1 mld. lei, în prețuri comparabile fiind cu 11,8% mai mare față de cea înregistrată cu un an mai devreme, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, a sporit cu 8,7% volumul lucrărilor de construcții noi (până la 7,44 mld. lei, având ponderea 49,3% din total), al lucrărilor de reparații capitale – cu 10,2% (atingând 3,79 mld. lei), precum și al celor de întreținere și reparații curente – cu 20,3% (depășind 3,6 mld. lei).


Detalii

15
07 2021
82

Asociațiile de afaceri pot pretinde la calitatea de membru al Consiliul pentru soluționarea disputelor

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al SFS, conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.

Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile ce îndeplinesc următoarele condiții:


Detalii
14
07 2021
371

„Mesagerie”. Noul compartiment va fi lansat în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciile fiscale electronice și alte sisteme informaționale, centralizate în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabililor” (CPC), sunt instrumentele care asigură interacțiunea dintre contribuabil și SFS în mediul online, obiectivul de bază al  acestuia fiind stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și asigurarea interacțiunii și comunicării eficiente a contribuabililor cu SFS, exclusiv în mediul online.
 
În perioada iulie-august curent, SFS planifică lansarea unui nou modul din cadrul sistemului CPC, și anume compartimentul „Mesagerie”. Acesta vine să asigure un spațiu centralizat:
 


Detalii

14
07 2021
961

Termen de prescripție expirat. SFS a anulat sumele achitate în plus

Sumele plătite în plus de către 15730 de contribuabili sunt anulate prin prescripție în anul curent, fiind aplicate prevederile art.266 alin (3) din Codul fiscal. Amintim, acesta stabilește că sumele plătite în plus şi cele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul prevăzut, se anulează în modul stabilit de Guvern. Lista contribuabililor a fost făcută publică de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, cea mai mare sumă anulată constituie 804 mii lei.
 
Reamintim, potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din CF, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care,
Detalii
14
07 2021
255

SFS fortifică capacitățile de comunicare cu contribuabilii

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026 – un document de politici în domeniul deservirii contribuabililor pe termen lung, dezvoltată/elaborată în contextul Programului de activitate a Guvernului, Planurilor de activitate a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat, Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum și a altor documente de politici la nivel național și instituțional. Unul dintre obiectivele incluse în document este fortificarea capacităților de comunicare cu contribuabilii. În continuare prezentăm acest obiectiv, în formularea inclusă de autoritatea fiscală în Strategie.


Detalii

13
07 2021
413

SFS a aprobat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2021-2023

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Programului de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023.

Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, a fost supus consultărilor publice, conform HG nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional precum și consultat cu experții de asistență externă din cadrul Trezoreriei SUA și a Agenției Fiscale Suedeze, obiecțiile și comentariile furnizate fiind luate în considerare la elaborarea proiectului final al programului.

Detalii
08
07 2021
249

SFS a stabilit prioritățile pentru anii 2021-2026

Consolidarea culturii fiscale în Republica Moldova din perspectiva factorilor politici, economici, sociali și culturali este una din prioritățile Serviciului Fiscal de Stat pentru următorii ani, fiind inclusă în Strategia  de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026  plasată recent pe pagina autorității.
 
Strategia stabilește obiectivele ce vor duce la dezvoltarea/perfecționarea procesului de deservire a contribuabililor, simplificarea unor activități și procese exercitate nemijlocit de către contribuabili, optimizarea sistemului de comunicare și crearea condițiilor optime pentru cetățeni.


Detalii

07
07 2021
2136

Controlul fiscal planificat pentru luna iulie

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna iulie 2021.  Ordinul nr. 372 al autorității fiscale din 30 iunie 2021 a fost publicat pe pagina oficială a SFS. Astfel, în luna curentă controlului vor fi supuși 52 agenți economici cu pontajul de riscuri pentru anul precedent cuprins între 5 și 65 de puncte.

 

Potrivit documentului, activitatea entităților va fi examinată prin aplicarea uneia din următoarele metode: verificare totală (32 întreprinderi); verificare tematică (13 agenți economici); verificare parțială (6 entități); verificare faptică (1 entitate).

 


Detalii

06
07 2021
343

Conformarea contribuabililor. Salariul mediu în domeniile monitorizate

Salariul mediu lunar la situația din 31 martie 2021 a sporit cu 23% în domeniile selectate de Serviciul Fiscal de Stat în anul curent pentru includerea în Programul de conformare a contribuabililor. Astfel, comparativ cu salariul mediu declarat la situația 31 decembrie 2020, acesta a sporit de la 2646 lei până la 3243 lei, constată autoritatea fiscală în raportul trimestrial privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului indicat.
 
Astfel, de la 2178 lei la 3312 lei lunar sau cu 52% a crescut salariul declarat de contribuabilii ce prestează servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate, cu 22% – în comerțul cu ridicata a mărfurilor (3818 lei), cu 21% - în agricultură (2656 lei).
Detalii