12
08 2022
107

Stagiul de practică în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, finalizat

Astăzi, 12 august 2022, a avut loc ceremonia de finalizare a stagiului de practică organizat de Serviciul Fiscal de Stat în perioada 28 iunie – 12 august 2022, pentru studenții și masteranzii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

 

În această perioadă, 16 studenți și masteranzi au avut ocazia să își dezvolte abilitățile în următoarele domenii: conformare fiscală, control fiscal, antifraudă și sisteme informaționale ale SFS. Stagiul s-a bazat pe studii de caz, brainstorming, examinarea cazurilor reale și integrarea în echipele care lucrează la soluționarea cazurilor.


Detalii

05
08 2022
419

În Registrul unic al echipamentelor de casă și de control a fost inclus un nou model de ECC

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 august, a fost publicată Decizia Servicului Fiscal de Stat nr. 11 din 29 iulie 2022 privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control.

În continuare publică documentul integral.

În temeiul pct. 23 din Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, cât și în urma examinării cererii nr. 217 din
Detalii

01
08 2022
395

Simplificarea procedurii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Procedura de eliberare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special va fi simplificată, astfel încât persoanele care sunt obligate să utilizeze metodele automatizate de raportare electronică1 să poată tipări individual formularele tipizate pe hârtie fără însemne de protecție, iar facturile fiscale vor fi tipărite în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.
 
În cadrul ședinței din 27 iulie Executivul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului,  scopul căreia este ajustarea prevederilor actelor normative în vigoare, urmare a modificărilor operate în Codul fiscal și alte acte normative, prin Legea nr. 171/2019  fiind stabilit regimul simplificat pentru persoanele fizice care colectează
Detalii
28
07 2022
369

SFS încurajează participarea contribuabililor la seminarele în trimestrul III al anului 2022

Serviciul Fiscal de Stat va oferi în continuare asistență și consultări fiscale contribuabililor, în vederea creării condiţiilor favorabile pentru conformarea voluntară la respectarea legislaţiei de către aceștia. În acest sens, autoritatea fiscală continuă organizarea  seminarelor cu participarea contribuabililor.
 
Programul celor 42 instruiri ce vor fi desfășurate în trimestrul III al anului 2022 a fost publicat pe pagina-web oficială a instituției la compartimentul „Seminare” și poate fi accesat aici.


Detalii

25
07 2022
199

Confirmarea statutului de rezident al RM în baza formularelor emise de statele străine

Conform art.5 pct.5) din Codul fiscal, rezident reprezintă orice persoană fizică care corespunde uneia din următoarele cerinţele:
i) are domiciliu permanent în RM, inclusiv:
              - se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
              - este persoană cu funcţii de răspundere a RM, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
ii) se află în RM cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;


Detalii

25
07 2022
204

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni
Detalii
20
07 2022
525

Ce modele de MCC vor fi scoase de la evidență și din exploatare

Modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control în perioada anilor 1998-2005, au fost excluse din registrul menționat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (MO nr. 208-2016 din 15   iulie 2022).

 
Conform deciziei, termenul limită de utilizare a modelelor menționate supra constituie 31 ianuarie 2023.
 


Detalii

19
07 2022
390

Efectele monitorizării contribuabililor cu risc sporit de neconformare fiscală

Obligațiile fiscale calculate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare a contribuabililor în trimestrul I al anului curent a înregistrat o creștere cu 387,13 mil. lei (sau 38%) comparativ cu perioada similară a anului precedent și au atins circa 1,4 mld. lei. Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul trimestrial ce ține de rezultatele monitorizării contribuabililor din sectoarele economiei naționale cu risc sporit de neconformare fiscală1.
 
Totodată, obligațiile fiscale achitate în bugetul public național de către contribuabilii monitorizați au sporit cu 376,4 mil. lei (sau 36%) față de aceeași perioada a anului 2021 și au depășit 1,42 mld. lei.


Detalii

11
07 2022
276

Discuție directă cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat lansează platforma de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri din întreaga țară. Astfel, angajații autorității fiscale naționale vor întreprinde săptămânal vizite în teritoriu, în cadrul cărora vor avea întrevederi cu reprezentanții a diverse domenii de activitate din economia națională, precum:
 
  • Agricultura
  • Comerț
  • Comerț electronic
  • HoReCa
  • Construcții

  • Detalii
05
07 2022
149

Veniturile BPN administrate de SFS au sporit cu 19,6%

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2022 au constituit 27 mld. lei, fiind în creștere de 4,4267 mld. lei sau cu 19,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat (BS) au fost încasate 12,1 mld. lei, cu 2,52 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (în creștere cu 26,3 %). 
 


Detalii