16
09 2020
311

SFS solicită autorităților publice să respecte prevederile referitoare la bunurile imobile

 Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal).

 

  În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor cu referinţă, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind
Detalii
11
09 2020
1505

SFS va exercita urmărirea penală în cazul infracțiunilor economice

Astăzi, 11 septembrie 2020, Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, intervenind în prevederile Codului fiscal, Codului de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigații și Codul contravențional.
 
Punerea în aplicare a legii este preconizată din 1 ianuarie 2021, Serviciului Fiscal de Stat fiind acordate atribuții pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor economice și extinderea competențelor de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală.

Detalii
10
09 2020
878

SFS a menționat contribuabilii onești

Astăzi, 10 septembrie 2020, au fost desemnați 43 de contribuabili pentru premiere cu Certificate de credibilitate. Contribuabilii au fost remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale. Într-un an dificil pentru întreaga societate, contribuția semnificativă a acestor contribuabili este vitală și necesară pentru asigurarea stabilității financiare a Republicii Moldova.

 

Serviciul Fiscal de Stat aduce sincere mulțumiri și exprimă gratitudinea pentru perseverența și capacitatea de sporire a performanțelor profesionale, benefice pentru dezvoltarea economiei naționale și prosperarea întregii societăți.


Detalii

10
09 2020
156

Rezultatele activităților de minimizare a practicii salariilor „în plic”

În semestrul I al anului curent, în rezultatul activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat, au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi) în sumă totală de 6,9 mil. lei, dintre care au fost achitate 2,6 mil. lei. Cele mai multe încasări au fost calculate la impozitul pe venit reținut din plățile salariale – 728 mii lei.
 
Potrivit datelor publicate de SFS, în primele șase luni ale anului curent, în cazul a 107 controale fiscale au fost depistate încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă,  în diminuare față de cele înregistrate în perioada similară a anului precedent cu 254 de cazuri.

Detalii
07
09 2020
3570

Serviciul Fiscal de Stat anunță controale operative în luna septembrie

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către agenții economici din toate domeniile de activitate: în luna curentă sunt preconizate verificări operative! Acestea rezultă din riscurile identificate, precum și petițiile, sesizările, reclamațiile, dar și informațiile din mijloacele din sursele media.
 
Scopul acestor acțiuni este sporirea nivelului de informare și conformare a contribuabililor privind neutilizarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.
 
Verificărilor vor fi supuse următoarele genuri de activitate:

Detalii
08
09 2020
147

Înregistrarea provizorie în Registrul fiscal de stat a concurenților electorali

Concurenții electorali urmează să fie înregistrați la evidență fiscală la Direcția deservirea fiscală Centru din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău sau la subdiviziunea teritorială a SFS unde se desfășoară alegerile şi să-şi primească Confirmarea privind luarea la evidenţă fiscală.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul   Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, care reprezintă acțiunile Serviciului Fiscal de Stat de înregistrare provizorie în Registrul fiscal de stat a categoriilor de persoane în perioada alegerilor.

Detalii
01
09 2020
133

Veniturile BPN, în creștere

Serviciul Fiscal de Stat în opt luni ale anului 2020 a încasat 25,4  mld. lei în bugetul public național, cu peste 74,9 mil. lei mai mult sau cu 0,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Pe componentele BPN  statisticile sunt următoarele:

  • în bugetul de stat în lunile ianuarie-august ale anului 2020 s-au încasat 10,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 450,8 mil. lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sau o diminuare cu 4,1 %;

  • Detalii
26
08 2020
264

Centrul Unic de Apel al SFS a recepționat peste 100 mii de apeluri

Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat este o modalitate de comunicare directă și operativă a instituției cu beneficiarii principali ai serviciilor noastre – contribuabilii.  Oferirea mediului extern a unei singure linii telefonice gratuite (080001525) permite eficientizarea procesului de comunicare a instituției cu contribuabilii.
 
Centrul Unic de Apel al SFS oferă consultații în domeniul aplicării legislației fiscale, suport tehnic în utilizarea serviciilor fiscale electronice, recepționează sesizările de nerespectare a legislației fiscale, precum și cazurile de corupție admise de către angajații SFS.

Detalii
17
08 2020
555

Actele ce vizează procesul de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate

Notificările și înștiințările participanților la procesul insolvabilității, precum și dispozitivul  hotărârilor şi al încheierilor instanței de insolvabilitate se vor publica în Registrul cauzelor de insolvabilitate.
 
În Monitorul Oficial din 14 august 2020 a fost publicată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.
 

Detalii
10
08 2020
619

Modificările operate la compartimentul Particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

 

Impozitarea bunurilor imobiliare și terenurilor este reglementată prin prevederile:
  • Titlului VI din Codul fiscal – în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • Legii de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000 – în cazul bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Descărcarea poate fi efectuată aici


Detalii