05
12 2019
186

Înregistrarea furnizorilor nerezidenți în scopul TVA

În cadrul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, în legislația fiscală națională sunt prevăzute norme noi de impozitare cu TVA a serviciilor electronice livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova.

În scopul impozitării cu TVA a serviciilor prestate persoanelor fizice, proiectul de lege prevede o modalitate specială de înregistrare a companiilor străine la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.În Codul fiscal va fi introducă o noțiune nouă referitoare la înregistrarea ca plătitor al TVA a companiilor nerezidente. Pentru înregistrare este necesar, utilizând serviciul electronic ,,e-Commerce-VAT”, plasat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, să fie depusă cererea, cu anexarea copiei documentului din țara nerezidentului care confirmă înregistrarea și statutul juridic al acestuia. După înregistrare,prezentarea informației privind volumele impozabile cu TVA și impozitul datorat spre plată în bugetul Republicii Moldova, precum și schimbul de informații dintre autoritatea fiscală și contribuabil se va efectua în format electronic prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.
Detalii
06
12 2019
130

Procedura de sigilare în cadrul postului fiscal

În cadrul postului fiscal la entitatea „N” SRL este sigilat depozitul entității la finele zilei de lucru și desigilat în dimineața zilei următoare. Entitatea „N” consideră neîntemeiată sigilarea depozitului, deoarece accesul în depozit este îngreunat, iar în depozit se păstrează și mărfuri care aparțin altor entități. Ce prevede legislația în vigoare la acest capitol?
Detalii
03
12 2019
48

Veniturile BPN au depășit 35 mld. lei

În lunile ianuarie – noiembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat încasări în bugetul public național de peste 35 mld. lei. Acestea sunt cu 5,6% mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2018 (sau cu 1,9 mld. lei).

Respectiv, la cele patru componente ale BPN au fost înregistrate următoarele venituri.

La bugetul de stat în 11 luni ale anului curent au fost încasate 15,3 mld. lei, ceea ce constituie cu 644,1 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind cu 4,4%.
Detalii
29
11 2019
323

Ce domenii de activitate vor fi supuse controalelor fiscale în luna decembrie

Serviciul Fiscal de Stat anunță agenții economici despre faptul că, pe parcursul lunii decembrie 2019, aceștia vor fi supuși verificărilor (controale fiscale prin metoda verificării operative).

Verificărilor vor fi supuse următoarele genuri de activitate:

– prestarea serviciilor de transport auto de pasageri, inclusiv în trafic național în regim de taxi, pe rute urbane/interurbane și în trafic internațional;

– prestarea serviciilor de alimentație publică;

– desfășurarea comerțului electronic;
Detalii
29
11 2019
357

La data de 25 decembrie expiră termenul de achitare a impozitului pe avere

Impozitul pe avere se aplică asupra proprietății persoanelor fizice sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), a căror totalitate întruneşte, cumulativ, următoarele condiții:

• valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult
• suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.


Contribuabilii care au fost identificați, la situația din 1 noiembrie 2019, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere, sunt informați, prin intermediul avizelor de plată, despre suma impozitului ce urmează a fi achitată.
Detalii
27
11 2019
133

SFS participă la lucrările Forumului Global al OCDE

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova participă la cea de-a X-a ședință aniversară a Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale (Forumul Global), care se desfășoară în perioada 26-27 noiembrie 2019 la Paris, Franța și întrunește circa 500 de participanți din 142 state.

Țara noastră a devenit membru al Forumului Global în noiembrie 2016. În prezent, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate competentă, realizează schimbul de informații în scopuri fiscale, la solicitare, cu autoritățile fiscale partenere în baza a 50 de tratate bilaterale privind evitarea dublei impuneri și în baza Convenției multilaterale OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2012), ai cărei semnatari sunt la etapa actuală 130 jurisdicții.
Detalii
27
11 2019
147

Concursul pentru evaluatori, anunțat

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Codul fiscal, anunţă pentru persoanele fizice și juridice competente certificate în domeniul evaluării concursul pentru aprobarea anuală a Listei persoanelor cu drept de evaluare a bunurilor sechestrate de către SFS.

Pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună, până la 6 decembrie 2019, următoarele documente:
cererea de participare;
• certificatul de competență a evaluatorului;
• scrisoarea de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește efectuarea evaluării bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.
Detalii
25
11 2019
301

Ateliere de lucru pentru contribuabilii din toate domeniile de activitate

Procesul de informare a contribuabililor este un obiectiv prioritar în activitatea Serviciului Fiscal de Stat. Din acest considerent, SFS desfășoară cu regularitate ateliere de lucru care sunt inițiate și se desfășoară conform graficelor aprobate și publicate trimestrial pe pagina web a SFS.

Tematica seminarelor se stabilește în baza subiectelor prioritare pentru perioada respectivă (modificarea/completarea actelor legislative și normative, riscurile identificate la nivel central și la solicitările contribuabililor).
Detalii
25
11 2019
196

Conceptul Registrului mandatelor de executare

Sistemul informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (SIA „RME”) reprezintă o soluţie informatică din categoria Guvern pentru Guvern (G4G) și are ca principal obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale actorilor implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern ce ține de aprobarea conceptului acestui sistem, care este un instrument-cheie de asigurare a executării creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public conform Codului administrativ și de evidență a acestui proces, poate asigura accesul on-line la dosarul electronic al procedurii de executare, și, în același timp, poate îndeplini cerințele strategiei naționale de migrare a sistemelor informaționale pe platforma MCloud, schimbul de date cu alte sisteme informaționale prin intermediul platformei MConnect și integrarea lor cu serviciile de platformă precum MSign, MPass, MPay, MNotify și MLog.
Detalii
20
11 2019
102

SFS participă la ședința Consiliului coordonator al conducătorilor autorităților fiscale din CSI

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova participă, astăzi, 20 noiembrie 2019, la cea de-a XXVI-a ședință a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre CSI.

Evenimentul se desfășoară în capitala Federației Ruse, orașul Moscova. În cadrul reuniunii sunt puse în discuție subiecte ce țin de administrarea fiscală, cooperarea internațională, sistemele de impozitare etc.

Din partea Serviciului Fiscal de Stat al Moldovei, cu o prezentare în fața colegilor din țările CSI a venit Iuri Lichii, Director adjunct al SFS.


Detalii