21
01 2019
734

Curtea de Conturi: situațiile financiare ale SSA

Serviciul de Stat de Arhivă (SSA) a aplicat necorespunzător metodologia de calcul a plăților salariale, ce a generat diminuarea transferurilor la bugetul public național pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale în valoare totală de 13,3 mii lei.

În Monitorul Oficial din 18 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 decembrie 2017.

Astfel, Curtea menționează că rapoartele financiare ale SSA nu oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.
Detalii
07
02 2018
2654

1. (31.6.7) În care cazuri documentele contabile pot fi nimicite sau transmise Fondului Arhivistic al Republicii Moldova?

Activitatea contribuabilului va fi supusă controlului din partea Serviciului Fiscal de Stat sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală, la determinarea obligațiilor fiscale se vor solicita documentele contabile a căror termene de prescripție se determina în cel mult 4 ani, conform prevederilor art. 264 alin. (1) din Codul fiscal.
Detalii
05
12 2014
1672

Anatolie Donciu: „Arhiva electronică - instrument modern de procesare şi stocare a datelor”

Comisia Naţională de Integritate (în continuare CNI), prin importanţa obiectului de activitate consacrat, are drept scop descurajarea comportamentelor care generează corupţie la nivelul administraţiei publice, fiind antrenată activ în aplicarea standardelor de integritate, a bunelor practici publice în domeniul managementului din sectorul instituţiilor de stat.
Detalii
17
11 2014
1492

Peste 4 milioane de acte de stare civilă au fost digitalizate

Peste 4 milioane de acte de stare civilă, emise înainte de 1944, au fost trecute pe suport electronic, astfel s-a încheiat prima etapă de digitalizare a fondului de arhivă al Serviciului Stare Civilă (SSC).

Serviciul Stare Civilă şi Centrul de Guvernare Electronică (CGE) au lansat cea de-a doua etapă de digitalizare a fondului de arhivă, ceea ce presupune ca în următorii doi ani şi jumătate să fie trecute pe suport electronic încă 9 milioane de acte de stare civilă din perioada 1945-2001.
Detalii
07
11 2014
2383

Cu ce este mai bun dosarul electronic de sănătate al pacientului față de cartela medicală pe suport de hârtie

Spre deosebire de cartela medicală pe suport de hârtie, dosarul electronic de sănătate oferă posibilitatea de a stoca într-un singur loc toate informațiile medicale ale pacientului. Mai exact, aici pot fi introduse toate datele pe care un om le obține în urma consultațiilor medicale, indiferent dacă acestea au fost făcute la spital sau la Centru de Sănătate, maladiile de care a suferă pe parcursul vieții, rezultatele analizelor de laborator, examenele profilactice, tratamente sau intervenții chirurgicale.
Detalii
18
03 2014
2415

Î.S. „Fiscservinform” a lansat în exploatare experimentală un nou produs informaţional - SIA „Arhiva electronică”

În activitatea sa, Serviciul Fiscal de Stat operează zilnic cu un număr semnificativ de documente fiscale arhivate. Astăzi, SFS dispune de o arhivă în volum de circa 14 mln. de documente, acumulate şi păstrate pe parcursul a 6-7 ani de zile de la data recepţionării.

Astfel, volumul foarte mare de documente fiscale face ca managementul documentelor, datelor şi informaţilor din ele să constituie una dintre funcţiile importante ale administrării şi întreţinerii arhivei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Detalii