20
04 2021
408

Monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și a transparenței acționariatului. Soluții IT

În Republica Moldova urmează a fi implementată o soluție IT ce va automatiza și eficientiza procesele de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și a transparenței acționariatului băncilor supravegheate. Evenimentul de lansare a sistemului a avut loc astăzi, 20 aprilie 2021, fiind prezentate principalele funcționalități prevăzute pentru viitoarea soluție IT, dar și obiectivele urmărite prin implementarea acesteia.


Detalii

13
04 2021
414

Instrumente financiare pe termen lung: obligațiuni de stat pe 7 ani

Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanțelor, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu. Una din acțiunile Ministerului, pe termen mediu, în scopul realizării acestui obiectiv este extinderea maturității portofoliului de valori mobiliare de stat emise pe piața internă.


Detalii

19
03 2021
1906

Modificări în Ordinul SFS nr. 379 din 15 martie 2017

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 martie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 103 din 26 februarie curent cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării prevederilor art. 227, 230 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, și Legii privind modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020,


Detalii

15
03 2021
549

Circuitul electronic al documentelor ce țin de executarea silită a mijloacelor bănești din conturile bancare ale restanțierilor

În Monitorul Oficial din 12 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 93 din 25 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 302 din 3 mai 2012.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării prevederilor art. 197 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,


Detalii
30
12 2020
2832

Regimul de impozitare a veniturilor obținute de către persoanele fizice din dobânzi

În acest articol sunt examinate principalele întrebări privind modificările normative efectuate începând cu 1 ianuarie 2021 ce vizează impozitarea veniturilor obținute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat (în continuare - VMS)  și cele achitate de bănci, asociaţii de economii şi împrumut, precum şi de emitenţii de valori mobiliare corporative.
 
Ce acte normative reglementează impozitarea veniturilor obținute din dobânzi?
 
Dobânzile aferente VMS
 


Detalii

29
09 2020
466

Transferurile bănești în favoarea persoanelor fizice, în creștere

În luna august 2020, prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice au fost transferate din străinătate mijloace bănești în valoare netă de $126,45 mil., în creștere cu 27,2% comparativ cu luna august 2019, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

 

Conform provenienței geografice, cele mai multe transferuri în favoarea persoanelor fizice provin din UE,  ponderea acestora fiind 47,0 %, din alte zone – 37,9% și cele din CSI – 15,1%.


Detalii
27
05 2020
575

2. (28.26.9) Se aplică mecanismul taxării inverse față de instituția financiară care este în procedura de insolvabilitate, pentru livrările de bunuri efectuate?

Conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.
Detalii
20
05 2020
968

Cum susținem debitorii băncilor și OCN

În perioada 1 iunie-31 decembrie 2020, băncile și organizațiile de creditare nebancare (OCN) nu sunt în drept să aplice penalități sau dobânzi de întârziere pentru neexecutarea (parțială sau integrală) în termen a obligațiilor de plată aferente contractelor de credit aflate în curs de realizare la data de intrare în vigoare a legii, proiectul căreia urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat, care va fi convocată pe data de 21 mai.
Detalii
28
04 2020
647

Transferurile de mijloace bănești efectuate în favoarea persoanelor fizice, în scădere

În luna martie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de $95,07 mil., în scădere cu 6,2% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE — o pondere de 47,2%, din CSI — o pondere de 15,7% și din restul lumii — o pondere de 37,1%. Transferurile din UE în favoarea persoanelor fizice au constituit $44,88 mil., în scădere cu 4,3% comparativ cu martie 2019.
Detalii