27
01 2021
231

Registrul unic al bunurilor infracționale indisponibilizate

Procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informația despre bunurile infracționale indisponibilizate, confiscate și recuperate Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție. Informația va fi inclusă în Registrul unic al bunurilor infracționale indisponibilizate (Registru), care recent a fost notificat la Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CPDCP) și a primit aviz pozitiv pentru a fi implementat, comunică CNA.
 
Registrul reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate evidenţei şi prelucrării informațiilor privind bunurile infracţionale indisponibilizate.
Detalii
07
12 2020
242

Sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției prevede introducerea modificărilor în Codului penal, Codului de procedură penală și Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Legea nr.48/2017) și implementarea măsurilor care vor spori capacitățile instituționale ale ARBI. Autorii susțin că revizuirea normelor existente va contribui semnificativ la eficientizarea exercitării atribuțiilor Agenției.
 
Proiectul înaintat pentru consultări publice a fost elaborat în conformitate cu recomandările expuse în Raportul privind evaluarea RM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Detalii
04
09 2020
307

Dreptul de preemțiune în cazul valorificării bunurilor infracționale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr.421 privind modificarea Regulilor cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), aprobate prin Ordinul SFS nr. 58/2019. Documentul a intrat în vigoare și prevede că, în procesul de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate), se va ține cont de prevederile ce sunt puse în aplicare din data de 28 august 2020.
 
Conform acestora, în cazul sechestrării unei cote-părți din bunul aflat în proprietate comună, la comercializarea acestuia vor fi luate în calcul prevederile Codului civil (CC). Astfel, anticipând licitația publică, SFS va informa în scris titularul dreptului de preemțiune despre intenția comercializării bunurilor, prezintă prețul și condițiile comercializării.

Detalii
06
07 2020
472

Comercializarea bunurilor infracționale, altfel

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere. În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 424 din 24 iunie 2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).
 
Modificările au drept scop îmbunătățirea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării și valorificării bunurilor sechestrate, anterior fiind constatate lacune în procesul de aplicare a normelor existente.

Detalii
27
02 2020
377

SIA „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Guvernul a aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (SIA RBII). La momentul actual evidența bunurilor infracționale indisponibilizate se efectuează prin intermediul documentelor electronice, ceea ce presupune numeroase riscuri privind securitatea informației, integritatea datelor, istoricul de modificări, posibilitatea de a comunica cu alte sisteme informaționale guvernamentale etc.

Evidența bunurilor presupune și documentarea procedurilor de evaluare și a licitațiilor realizate de specialiști în domeniu la solicitarea colaboratorilor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Experții consideră că documentarea acestor proceduri va oferi transparență modului de administrare și valorificare a bunurilor.
Detalii
25
01 2019
459

ARBI a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 320 mii lei

Pe parcursul săptămânii trecute, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste 320 mii lei şi a desfăşurat investigaţii paralele în baza a 3 delegaţii, alte 84 de delegaţii din partea diferitor instituţii fiind în proces de examinare. Informația a fost prezentată ieri, 24 ianuarie, de Centrul Național Anticorupție, cu referire la sinteza săptămânii precedente.

Totodată, în această perioadă CNA a eliberat 94 de caziere de integritate pentru persoanele care urmează să fie angajate în sectorul public și a primit în audiență 276 de cetăţeni.
Detalii
20
12 2018
682

Procedura de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate)

Prin Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11 iulie 2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), care a intrat în vigoare din data de 12 octombrie 2018 (în continuare – Regulament), care stabilește principiile, organizarea şi desfășurarea activității de evaluare, administrare şi valorificare a bunurilor infracţionale.
Detalii
24
08 2017
677

Patrimoniul cultural va fi repatriat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Un proiect prin care se propune ca bunurile culturale dobândite prin infracțiune să fie repatriate prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este propus spre consultare.

Astfel, autorii propun excluderea necesităţii creării mecanismului de repatriere a bunurilor culturale dobândite prin infracțiune în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dublarea competențelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, irosirea nejustificată a mijloacelor financiare pentru crearea mecanismului menționat, în special luând în considerare că numărul acestor infracțiuni este unul infim.
Detalii
22
05 2017
1169

Undă verde pentru crearea Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Legea ce se referă la crearea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a fost publicată în Monitorul Oficial, nr.155-161 din 19 mai 2017.

Conform actului legislativ intrat în vigoare, în scopul recuperării bunurilor infracţionale va fi creată, în calitate de subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, iar bugetul acesteia va fi reflectat separat în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.
Detalii