11
03 2022
240

Amortizarea în scopuri fiscale

Vioser vă invită la un curs de instruire referitor la modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale prin prisma noului regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe,  ce a  intrat în vigoare din 01.01.2020 (în baza a 9 studii de caz).

Procesul de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este unul destul de complex.
Ultimele modificări care sau făcut la acest capitol au implicat și multe neclarități. Cu scopul de a soluționa toate întrebările pe care le aveți la acest subiect, Vioser te invită în data de 21 martie la cursul „Amortizarea în scopuri fiscale”.


Detalii

07
03 2022
360

Seminar online: ”Particularitățile politicii fiscale în anul 2022. Amortizarea în scopuri fiscale”

OLFIN te invită pe 18 martie la seminarul online ”Particularitățile politicii fiscale în anul 2022. Amortizarea în scopuri fiscale” Fii informat din PRIMA SURSĂ!


Ce vom aborda?
1. Particularitățile politicii fiscale în anul 2022 (analizăm principalele modificări în legislația fiscală);
2. Principiile noii metode a amortizării: simplă sau complicată?;
3. Cum trecem la noua metodă?;
4. Descifrăm și înțelegem registrul de evidență;
5. Reparația mijloacelor fixe;
6. Rezultatul din ieșirea mijloacelor fixe;
7. Încercăm să
Detalii

09
03 2022
109

Modalitatea de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit UNIF21

Vioser vă invită la un curs de instruire la subiectul: „Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit UNIF21 prezentată de către întreprinzătorii Individuali (ÎI) și Gospodăriile Țărănești (GȚ) pentru anul 2021 (în baza studiilor de caz)”.

 

  • Ați început să completați formularul UNIF21 și întâmpinați neclarități și dificultăți?

  • Detalii
05
02 2022
590

Controlul fiscal: drepturile și acțiunile întreprinderii

Eficiența activității întreprinderii pe care o conduceți depinde de managementul calitativ al subdiviziunilor structurale din subordine. Buna calitate managerială se datorează faptului că unele din atribuții sunt încredințate specialiștilor profesioniști din anumite ramuri.

Întreprinderile sunt supuse verificărilor planificate efectuate de către instituții cu drepturi instituționale de control. Rezultatele controlului fiscal depind în mare masură de procedura, atribuțiile și domeniile de control ale organelor de control și de acțiunile/inacțiunile întreprinderii supuse controlului fiscal.


Detalii

04
02 2022
318

Curs: Contabilitatea + 1C pentru începători

 Centrul de Instruire pentru Contabili ”EuroStudii” vă invită la un curs de instruire cu genericul ”Contabilitatea + 1C pentru începători”.

 

Start curs: 2 martie

Luni, Miercuri, Vineri:

  • 13:00; 18:00 (predare în limba rusă)
  • 10:00; 18:00 (predare în limba română)

Durata cursului: 5 luni.


Detalii

24
01 2022
307

Amortizarea în scopuri fiscale

Procesul de calculare al amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este unul destul de complex, iar ultimele modificări care s-au făcut la acest capitol implică în continuare încă multe neclarități. Cu scopul de a soluționa toate întrebările pe care le aveți la acest subiect, Vioser vă invită la data de 17 februarie la cursul „Amortizarea în scopuri fiscale”.


Detalii

02
02 2022
116

Particularitățile raportării în ONC

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

 

În acest context cursul „Particularităţile raportării în organizaţiile necomerciale (ONC)” este necesar şi binevenit.

 

Program:
1. Actele normative de reglementare a contabilităţii în ONC;
2. Politicile contabile şi bugetul în ONC;
3. Contabilitatea mijloacelor cu destinaţie specială;

Detalii
07
03 2022
492

VEN12/Anul 2021: Studii de caz

  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2021?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN12 pentru anul 2021 și nu sunteți sigur cum e corect să o completați?

  • Detalii
23
12 2021
441

Amortizarea în scopuri fiscale

Procesul de calculare al amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este unul destul de complex. Ultimele modificări care s-au operat la acest capitol au implicat și multe neclarități. Cu scopul de a soluționa toate întrebările pe care le aveți la acest subiect, Vioser vă invită la data de 18 ianuarie 2022 la cursul „Amortizarea în scopuri fiscale”.


Detalii