10
06 2022
948

Categoriile contribuabililor obligați de a utiliza e-factura, extinse

Pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronica (e-factura) la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării au devenit și agenții economici care în ultimele 6 luni au fost monitorizați prin prisma postului fiscal și, la momentul selectării pentru a fi incluși în listă, posturile fiscale nu mai funcționează, cât și cei ai căror fondatori/conducători au deținut funcții de fondator/conducător la contribuabilii la care a fost inițiată procedura de insolvabilitate pe parcursul ultimelor 12 luni până la data intentării.
 
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Ordinul nr.285 din 8 iunie curent cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura),
Detalii
03
05 2022
1130

(ro/ru) e-Factura, obligatorie pentru livrările de produse petroliere / e-Factura станет обязательной при поставке ГСМ

Reiterăm, de pe data de 1 mai 2022 sunt puse în aplicare completările la art.117 din Codul fiscal (alin.13), potrivit cărora la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
 
Amintim, modificările au fost aprobate prin Legea nr.40/2022 pentru modificarea unor acte normative, art.I al căreia, prin derogare de la prevederile Legii nr.100/2018, vor fi puse în aplicare de la 1 mai curent.


Detalii

11
04 2022
620

Utilizarea obligatorie a e-Factura. Categoriile contribuabililor vor fi extinse

Agenții economici care în ultimele 6 luni au fost monitorizați prin prisma postului fiscal și la momentul selectării, posturile fiscale nu mai funcționează, precum și cei ai căror fondator/conducător, pe parcursul a 12 luni anterioare momentului selectării, a deținut funcții de fondator/conducător la contribuabilii care a fost inițiată procedura de insolvabilitate, pot fi obligați să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura).
 
Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura)
Detalii
06
04 2022
343

28.15.86 Apare obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării?

Potrivit art.117 alin. (13) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 40 din 17 februarie 2022 pentru modificarea unor acte normative, începând cu 1 mai 2022, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).


Detalii

01
03 2022
1107

e-Factura, obligatorie în cazul livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere

Din 1 mai 2022, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil va fi obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-Factura), stabilesc completările la art. 117 (pct. 13) din Codul fiscal, publicate astăzi, 1 martie 2022, în „MO”.
 
Legea nr. 40 pentru modificarea unor acte normative din 17 februarie 2022 (Legea nr. 40/2022) stabilește că, prin derogare de la prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, se instituie moratoriu pe un termen de 6 luni de la data publicării legii (până la 1 septembrie anul curent)
Detalii
06
01 2022
950

e-Factura la efectuarea livrărilor de servicii şi de produse petroliere

În anul 2021 art.1171 alin.(14) din Codul fiscal prevedea că, la efectuarea livrărilor de servicii, precum şi de energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăşi 10 zile calendaristice de la data livrării acestora.

 

Prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (Politica fiscală și vamală pentru anul 2022) prevederile citate supra au fost modificate. Începând cu 1 ianuarie curent,  la efectuarea livrărilor de servicii şi de produse
Detalii

09
11 2021
1474

e-Factura emisă prin „ciclul scurt”: noi prevederi pentru anularea acesteia

Pe data de 5 noiembrie 2021 a intrat în vigoare modificarea la Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020. Modificarea respectivă a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 559 din 29 octombrie 2021, documentul fiind publicat în MO al RM (nr. 266-272, art. 1284).
 


Detalii

04
11 2021
2173

„e-Factura”: modificarea centralizată a datei eliberării și datei livrării pentru mai multe facturi fiscale în statutul „Facturi noi”

Una dintre funcționalitățile versiunii 2.0 a sistemului „e-Factura”, lansat în vara anului 2020, este modificarea datei de eliberare și datei de livrare pentru mai multe facturi fiscale, printr-o singură operațiune. Deși funcționalul este disponibil mai mult un an, unii utilizatori ai sistemului modifică până în prezent datele respective pentru fiecare factură fiscală în parte, fapt ce durează în timp și este incomod atunci când setul de facturi fiscale, datele cărora necesită a fi modificate, constituie un număr semnificativ.
 
La data creării facturilor fiscale, în mod standard, sistemul afișează data curentă de eliberare și livrare a facturii fiscale. Furnizorul, însă, dispune de posibilitatea modificării acestora, conform regulilor stipulate în pct. 26-30 din Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.


Detalii