16
07 2021
482

Modul de creare a companiilor în cadrul SIA „e-Factura”: modificări la funcțional

„Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura” a fost explicată în respectivul articol, oferit recent de publicația noastră. Astăzi, întru minimizarea  erorilor comise de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, comunicăm că, la data de 8 iuie 2021, SFS a lansat modificări la acest funcțional și venim cu unele detalieri.


Detalii

29
06 2021
1722

Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura”

În cadrul sistemului „e-Factura” sunt situații în care Furnizorii emit facturi fiscale electronice și acestea nu parvin prin ciclul lung către Cumpărători. La indicarea codului fiscal al Cumpărătorului se afișează mesajul precum că contribuabilul nu utilizează sistemul „e-Factura”, deși acesta emite și recepționează facturi fiscale prin intermediul sistemului și facturile fiscale nu se afișează la Cumpărător în statutul „Finisate”, chiar dacă au fost remise de Furnizor prin ciclul scurt. În continuare explicăm cauza și pașii parcurși eronat de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, fapt ce generează problema enunțată.
 


Detalii

05
05 2021
291

e-Factura: consultări publice asupra modificărilor Ordinului nr.317/2020

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică modificările Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020, precum și a formularului de Confirmare de către cumpărător a acceptului privind anularea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factura”.
 
Termenul limită pentru prezentarea propunerilor și opiniilor este stabilit pentru data de 10 mai 2021. Proiectul modificărilor propuse poate fi consultat aici.
27
04 2021
896

Utilizarea e-facturii de către neplătitorii TVA

Sunt obligați agenții economici care nu sunt înregistrași în calitate de plătitori ai TVA și care nu efectuează livrări impozabile cu TVA să utilizeze, în temeiul art.117 alin.(12) din Codul fiscal, e-factura?
 
Conform art.117 alin.(12) din CF, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
26
04 2021
1183

Limitarea dreptului de creare și/sau semnare și/sau anulare a facturilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”

În cadrul marilor companii, adesea persoanele responsabile de circulația facturilor fiscale, dețin anumite atribuții, drepturi și restricții ce pot fi efectuate asupra documentelor contabile. Astfel, în cadrul sistemului „e-Factura” au fost dezvoltate opțiunile de restricționare a funcționalităților posibil a fi accesate de către persoanele responsabile cu drept de acces la sistem, și anume pentru utilizatorii cu rol de contabil.


Detalii

23
04 2021
741

Divizarea facturilor fiscale în cadrul sistemului „e-Factura” pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului

La data de 16 aprilie 2021, pentru SIA „e-Factura” a fost lansată o nouă actualizare cu funcționalitățile de divizare a sistemului pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului, cu compartimentul în cadrul sistemului de gestionare a accesului de către utilizatorul cu rol de „Director” pentru persoanele responsabile din cadrul companiei și restricționarea vizualizării facturilor fiscale de la o subdiviziune la alta, precum și crearea posibilități de emitere a facturilor fiscale în cadrul aceleiași entități, de la o subdiviziune la alta.
 
Întru utilizarea funcționalului nou lansat, inițial este necesar de a crea filialele companiei în cadrul sistemului „e-Factura”, pentru ca ulterior să fie posibilă gestionarea accesului pentru persoanele responsabile întru crearea și vizualizarea facturilor fiscale pe anumită filială și nu în întregime pentru toată compania, precum și de a recepționa ulterior doar facturile fiscale destinate filialei create.


Detalii

23
03 2021
685

e-Factura în achiziții publice

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice de valoare mică pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Aceste prevederi nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.


Menționăm că, în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile,
Detalii
16
02 2021
700

(28.21.67) Când se consideră primită de cumpărător factura fiscală, generată de furnizor prin SIA ,,e-Factura” utilizînd ciclul lung de emitere a acesteia, în scopul exercitării dreptului la deducerea TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit.a) din Codul fiscal, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.


Detalii
06
01 2021
524

Serviciul Fiscal de Stat continuă cursurile de instruire privind autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” continuă desfășurarea cursurilor de instruire cu genericul „Autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice, inclusiv prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabililor” și „Noile funcționalități ale sistemului „e-Factura”.


Detalii