09
01 2019
348

CTIF organizează cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contribuabilii interesați la cursurile de instruire programate pentru luna ianuarie 2019. Primele două cursuri cu tema utilizarea sistemului informațional automatizat „e — Factura” (4 ore) vor avea loc la 15 ianuarie (limba română) și la 16 ianuarie (limba rusă), iar al treilea curs cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 29 ianuarie curent.

Amintim că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirilor ghidate de formatorii CTIF este dedicat exercițiilor practice de utilizare a serviciilor fiscale electronice. La finalul cursului de instruire, participanților li se eliberează certificatul de participare, dar și manualul utilizatorului „Serviciile fiscale electronice”. Mai multe informații despre instruirile organizate de CTIF.
Detalii
07
12 2018
3138

Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Direcția generală conformare va asigura identificarea subiecților pasibili a fi incluși în Lista indicate, iar propunerea va fi înaintată conducerii SFS, care, după adoptarea deciziei respective, aprobă Lista prin ordin. Aceasta va fi publicată pe portalul SFS, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.
Detalii
25
04 2018
1086

О составлении акта выполненных работ в случае оформления накладной посредством системы «e-Factura»

Фирма «Y» предоставляет услуги по чистке ковров. На оказание услуг она выдавала налоговую накладную, выполненную типографским способом, и составляла акт выполненных работ. Предприятие решило выдавать электронные налоговые накладные посредством системы «e-Factura».
Detalii
17
03 2018
205

11. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viață integral electronic
Detalii
14
03 2018
655

Eliberarea facturii fiscale: e-Factura sau imprimată?

Se permite eliberarea simultană a facturilor fiscale procurate de la DDF şi a facturilor fiscale eliberate prin serviciul e-Factura?


În conformitate cu art.93 pct. 16) din Codul fiscal, factură fiscală este formularul tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.
Detalii
06
11 2017
2742

Atenție! Deschidem două centre de eliberare a semnăturii electronice

Stimați contribuabili, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” anunță, de la 02 noiembrie 2017, deschiderea a două Centre de eliberare a semnăturii electronice și de deservire a contribuabililor privind conectarea la Declarația electronică, e-Factura Contul Curent al Contribuabilului, e-Cerere, etc. Adresele de amplasare a oficiilor de deservire ale Î.S.„Fiscservinform” sunt:
Detalii
17
10 2017
2305

Serviciul Fiscal de Stat comunică

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.
Detalii
17
10 2017
1883

Comandă acum semnătura electronică!

Beneficiarii „SEMNĂTURII ELECTRONICE FISCSERVINFORM” dispun de posibilitatea semnării documentelor, contractelor, rapoartelor, chiar aflându-se la distanță mare faţă de locul unde trebuie semnat actul respectiv. Semnătura electronică avansată calificată poate fi ușor utilizată pentru următoarele servicii electronice:
Detalii