25
04 2018
993

О составлении акта выполненных работ в случае оформления накладной посредством системы «e-Factura»

Фирма «Y» предоставляет услуги по чистке ковров. На оказание услуг она выдавала налоговую накладную, выполненную типографским способом, и составляла акт выполненных работ. Предприятие решило выдавать электронные налоговые накладные посредством системы «e-Factura».
Detalii
17
03 2018
164

11. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viață integral electronic
Detalii
14
03 2018
587

Eliberarea facturii fiscale: e-Factura sau imprimată?

Se permite eliberarea simultană a facturilor fiscale procurate de la DDF şi a facturilor fiscale eliberate prin serviciul e-Factura?


În conformitate cu art.93 pct. 16) din Codul fiscal, factură fiscală este formularul tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.
Detalii
06
11 2017
2664

Atenție! Deschidem două centre de eliberare a semnăturii electronice

Stimați contribuabili, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” anunță, de la 02 noiembrie 2017, deschiderea a două Centre de eliberare a semnăturii electronice și de deservire a contribuabililor privind conectarea la Declarația electronică, e-Factura Contul Curent al Contribuabilului, e-Cerere, etc. Adresele de amplasare a oficiilor de deservire ale Î.S.„Fiscservinform” sunt:
Detalii
17
10 2017
2224

Serviciul Fiscal de Stat comunică

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.
Detalii
17
10 2017
1804

Comandă acum semnătura electronică!

Beneficiarii „SEMNĂTURII ELECTRONICE FISCSERVINFORM” dispun de posibilitatea semnării documentelor, contractelor, rapoartelor, chiar aflându-se la distanță mare faţă de locul unde trebuie semnat actul respectiv. Semnătura electronică avansată calificată poate fi ușor utilizată pentru următoarele servicii electronice:
Detalii
22
09 2017
7602

Ordinul privind factura fiscală, publicat

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factură fiscală”.

Potrivit Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 22 septembrie, tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
02
08 2017
2742

Oferă cadou digital prietenilor prin SMS-VOUCHER pentru semnătură electronică Fiscservinform

În perioada 01.08.2017-31.10.2017, Î.S „Fiscservinform” oferă un CADOU DIGITAL pentru 3 prieteni sau persoane apropiate ale Dvs.

Dacă sunteți deținătorul semnăturii electronice Fiscservinform, aveți posibilitatea să oferiți gratuit un cadou original prietenilor. Astfel, fiecare dintre Dvs., în calitate de titular al semnăturii electronice, veți primi la adresa de e-mail un mesaj informativ. Vă rugăm să completați chestionarul și să indicați datele prietenilor, colegilor, partenerilor etc., cărora doriți să le faceți cadoul.
Detalii