01
02 2022
962

Specificul raportării financiare anuale 2021 în entitățile bugetare

Entitățile din sistemul bugetar sunt obligate să prezinte rapoartele financiare pentru anul 2021 pe suport de hârtie și  în format electronic, prin Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor (modulul CNFD) strict în termenele stabilite pentru autoritățile  publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale în Anexele 1 și 2 la OMF nr. 144 din  09.12.2021 și variază între 14 februarie și 3 martie 2022. La  rândul lor, conform pct. 2 din ordinul menționat, conducătorii autorităților publice centrale, șefii direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru asigurarea  prezentării rapoartelor financiare pentru anul 2021 în termenele menționate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru entitățile bugetare subordonate.


Detalii

10
10 2021
828

Calculația costurilor şi politica entităţii privind preţurile de vânzare

 În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările și serviciile să poată fi evaluate și recunoscute în contabilitatea financiară, iar prețurile de vânzare să poată fi stabilite și verificate, P.P „Monitorul Fiscal FISC.md” Vă invită să participați la  webinarul cu genericul: „Calculația costurilor şi politica entităţii privind preţurile de vânzare”.  

 

Informația desfășurată aferentă webinarului o găsiți în agenda evenimentului.


Detalii

23
03 2021
1886

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității, în scheme

Continuăm publicarea articolului ce se referă la contabilitatea creanțelor și datoriilor entității în scheme. În cele ce urmează sunt prezentate  aspectele ce țin de specificul contabilității dividendelor aferente creanțelor și datoriilor; prezentarea informațiilor privind diferențele de curs valutar în situațiile financiare ale entității;  particularitățile contabilității diferențelor de sumă aferente creanțelor și datoriilor și prezentarea informațiilor privind diferențele de sumă în situațiile financiare ale entității.


Detalii

22
02 2021
400

(28.15.78) Ce document se eliberează la transportarea mărfurilor în adresa cumpărătorului persoanei fizice la procurarea marfurilor într-un loc special amenajat pentru comerțul cu amănuntul, altul decît comerțul electronic, în cazul cînd factura fiscală nu a fost solicită?

  În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.


Detalii
18
02 2021
1134

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii
20
01 2021
762

Unitățile de drept, la început de an

La 1 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 121317 entități, potrivit datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe sunt societăți cu răspundere limitată – 89264. Totodată, în Republica Moldova activează 24156 întreprinderi individuale, 1399 cooperative de consum, 1064 societăți pe acțiuni de tip închis, precum și 1599 alte forme de asociații.
 
În același timp, în RM activează câte o unitate cu forma de organizare întreprindere cooperatistă, colhoz, alte uniuni de întreprinderi și activitate de întreprinzător a persoanei fizice.

Detalii
20
01 2021
937

(29.2.3.67) Urmează ca angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 mii lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat ?

  Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit. 


Detalii
23
12 2020
5601

Noul Catalog al mijloacelor fixe

Ținând cont de ajustările efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex, Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003 a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică, întrucât în mare parte nu corespunde realităților economice, aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe devenind imperativ necesară. Respectiv, cu implicarea mediului de afaceri și autorităților publice, s-a reușit elaborarea și aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe (Catalog), acesta fiind aprobat în ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Detalii
15
12 2020
426

ASP: unitățile de drept în profil administrativ-teritorial

La 1 decembrie curent, în Registrul de stat al unităților de drept în profil administrativ-teritorial erau incluse 121 390 entități ce dețin codul IDNO, conform datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice, 56,7% dintre acestea fiind înregistrate în mun. Chișinău (68 886 unități), urmat de mun. Bălți cu 5084 unități și Ialoveni cu 3124 entități. În UTAG sunt înregistrate  4475 unități de drept.
 
Un număr de agenenți economici de peste două mii este declarat în Anenii Noi (2067), Cahul (2694), Orhei (2651), Strășeni(2140)  și Ungheni (2219).
 

Detalii