21
11 2019
32

Restituirea indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă rezidentului parcului IT

Decizia de restituire a sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă rezidentului parcului pentru tehnologia informaţiei se întocmește în 2 exemplare, conform modelului stabilit în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei (în continuare – Regulament). După aprobarea Deciziei de către Directorul general al CNAS, în termen de două zile lucrătoare Direcţia generală evidenţa contribuabililor informează în scris plătitorul şi CTAS despre aprobarea acesteia şi transmite Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale un exemplar al Deciziei şi informaţia privind rechizitele bancare ale plătitorului, pentru efectuarea restituirii.
Detalii
13
11 2019
3803

Certificatul de concediu medical: verificarea statutului

Casa Naţională de Asigurări Sociale reiterează că, stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă are loc în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise CNAS de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical.

Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina web a Casei Naţionale a fost lansat serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical". Acest serviciu permite persoanelor să verifice statutul certificatul medical, şi anume:
Detalii
08
11 2019
782

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pot fi solicitate începând de astăzi

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă beneficiarii că pot ridica, începând cu 8 octombrie, curent, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta CNAS a efectuat transferul în sumă de 39,8 mln. lei pentru 19689 beneficiari de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, care s-au aflat în concedii medicale în luna octombrie 2019, precum şi pentru 7630 beneficiari, care nu au primit indemnizaţiile pentru lunile precedente.
Detalii
15
10 2019
794

Efectele juridice ale eliberării în cazul aflării salariatului în concediul medical

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune un remediu pentru reducerea numărului adresărilor salariaților care urmează a fi concediați în perioada aflării în concedii medicale, precum și numărul de adresări în instanța de judecată privind restabilirea la locul de muncă. Autoritatea a elaborat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Codului muncii.

Astfel, se propune completarea art.86 din CM ce prevede cazurile de concediere cu un articol, potrivit căruia, dacă la data stabilită în ordinul de concediere salariatul se află în concediu medical, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după revenirea la muncă. În acest mod se va reglementa
Detalii
11
10 2019
514

Declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către entităţile rezidente ale parcului IT

După cum este stabilit prin modificările operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestaţii de asigurări sociale (Legea 289/2004), prin art. 1 al Legii nr. 311 din 30.11.2018 publicată în Monitorul Oficial din 04.01.2019, începând cu 1 iulie 2019, calculul și plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) cu excepţia primelor 5 zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă.
Detalii
09
10 2019
608

În septembrie incapacitatea temporară de muncă ne-a costat 19,6 mil. lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunţat beneficiarii că, din 8 octombrie, aceștia își pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS a efectuat transferul în sumă de circa 19,6 mil. lei pentru plata acestora persoanelor care s-au aflat în concediul medical în luna septembrie 2019, precum şi cele neachitate pentru lunile iulie-august 2019.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobias Bancă, Î.S. „Poşta Moldovei". Pentru a ridica indemnizaţiile, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia bancară la care a fost deschis contul salarial sau social, sau, după caz, la orice oficiu poştal.
Detalii
26
09 2019
4010

CNAS a lansat serviciul electronic ”Statutul certificatului de concediu medical"

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunță despre lansarea unui nou serviciu electronic ”Statutul certificatului de concediu medical". El poate fi accesat de beneficiarii de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă pe pagina-web a instituţiei de la butonul cu aceeaşi denumire prin introducerea în câmpul respectiv a numărului certificatului.
Detalii
19
09 2019
288

Pentru achitarea certificatelor medicale CNAS a transferat 8,2 mil. lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de circa 8,2 mil. lei pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate beneficiarilor, care s-au aflat în concediul medical în lunile iulie şi august ale anului curent. Astfel, beneficiarii pot ridica, începând cu 18 septembrie, indemnizaţiile calculate anterior.

Anterior CNAS a anunțat că plata indemnizaţiei respective se va efectua de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank și Î.S. „Poşta Moldovei".
Detalii
16
09 2019
534

CNAS oferă consultații prin intermediul Centrului de Apel

Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat vineri, 13 septembrie curent, un Centru de Apel specializat. Astfel, persoanele care au întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777.

Centrul de Apel va avea un program de lucru de luni până vineri, între orele 8.00-17.00 și poate fi apelat la tarif ordinar de la telefonul fix sau mobil din orice localitate a Republicii Moldova sau din străinătate.

Centrul de Apel este organizat din mijloacele băneşti ale CNAS şi este unul experimental. Totodată, CNAS colectează propuneri de perfecţionare a activităţii acestui centru.
Detalii
11
09 2019
714

Angajații vor confirma acordul de achitare a certificatelor medicale la cardul salarial

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, pentru organizarea procesului de plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin intermediul cardului salarial, instituţia a încheiat contracte cu opt instituţii financiare.

Acestea sunt băncile comerciale:
FinComBank
• Energbank
• EuroCreditBank
• Eximbank
• Moldova-Agroindbank
• Moldindconbank
• Victoriabank
• Comerţbank.

Detalii