27
12 2018
6605

Carnetul de muncă și stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă după 1 ianuarie 2019

Cum va fi confirmat stagiul de cotizare la stabilirea indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă după abrogarea necesităţii de completare a carnetului de muncă (începând cu 01.01.2019), în condiţiile în care mărimea indemnizaţiei pentru concediul medical depinde de stagiul de cotizare realizat de către fiecare angajat care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă?
Detalii
05
11 2018
2362

Declararea incapacității temporare de muncă în cazul cumulării funcțiilor

Care este modul de reflectare corectă în Darea de seamă IPC 18 a perioadelor şi sumelor indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanelor care desfăşoară activitate prin cumul în cadrul a mai multor întreprinderi sau cumulează o funcţie în cazul aceleiaşi întreprinderi? De asemenea, solicităm explicaţii cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul cumulărilor de funcţii.
Detalii
17
10 2018
3489

Certificatele medicale se vor acorda electronic

Decizia privind prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă ar putea fi luată de medicul de familie, fără necesitatea avizului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică un proiect de lege ce conține mai multe modificări la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Astfel, medicul de familie va lua decizia privind prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă, începând cu a 120-a zi, și în cazul de prelungire a concediului medical peste 180 de zile. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2019, certificatele de concediu medical se vor acorda electronic.
Detalii
16
03 2018
2752

CNAS: incapacitatea temporară de muncă a angajaţilor rezidenților parcurilor IT

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Documentul stabileşte modul de restituire a sumelor plătite de angajatorii rezidenţi ai parcurilor IT angajaţilor săi, ale căror sursă de finanţare este bugetul asigurărilor sociale de stat.

Conform Regulamentului, plătitorul va solicita restituirea sumelor din BASS prin depunerea unei cereri la Casa teritorială de asigurări sociale (CTAS), în raza căreia este înregistrat.
Detalii
23
02 2018
2672

Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei

Potrivit prevederilor Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Detalii
03
05 2016
1099

Plata indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav a fost prelungită

Din 15 aprilie, curent, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului grav bolnav se achită pînă la vîrsta de 18 ani.

În ultimii ani Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale a fost modificată de două ori.
Detalii