12
07 2022
1902

Indemnizația de maternitate ar putea fi stabilită în baza certificatului medical transmis online

Datele din certificatul medical pentru stabilirea indemnizației de maternitate transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale se examinează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la 45 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.
 
Totodată, dacă la momentul de față persoanele care beneficiază de dreptul la indemnizația de maternitate sunt obligate să depună la CTAS actele pentru stabilirea indemnizației personal, pe viitor certificatele medicale respective,
Detalii
07
07 2022
744

Verificarea statutului certificatului medical

Statutul certificatului medical poate fi verificat online, la accesarea rubricii „Statutul certificatului medical”, reiterează Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice:
  • dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale;
  • dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia; 
  • dacă mijloacele financiare au fost transferate pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Detalii
01
02 2022
775

Dreptul la indemnizația de incapacitate temporară de muncă confirmată prin certificatul medical eliberat în stânga Nistrului

Unul din angajaţii întreprinderii noastre are viza de  reședință pe teritoriul din partea stângă a Nistrului. La instituţia medicală din localitatea din Transnistria în care locuiește angajatul s-a confirmat îmbolnăvirea acestuia de SARS-COV-2. Respectiv, persoanei i s-a eliberat certificat medical de incapacitate temporară de muncă. După vindecare, angajatul a prezentat la locul de muncă certificatul medical. Cum urmează să fie achitată indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă atât din mijloacele angajatorului, cât şi cele din  bugetul asigurărilor sociale de stat?
 


Detalii

19
01 2022
1365

Liber-profesioniștii în sectorul justiției. Precizări privind calcularea și achitarea CAS

Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției (avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii) după înregistrarea activităţii în conformitate cu legile speciale, au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică, respectând prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, amintește Casa Naţională de Asigurări Sociale.
 
În continuare oferim precizările autorității ce țin de unele aspecte privind calcularea, achitarea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente liber-profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei.


Detalii

21
08 2021
409

CNAS a finanțat a treia tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a finanțat ultima tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna curentă, în valoare de 7,1 mil.lei.

Astfel, a fost finalizată plata tuturor prestaţiilor de asigurări sociale pentru luna curentă, precum: pensii, alocații, ajutor social, ajutor de șomaj, indemnizații adresate familiilor cu copii, suport financiar şi altele.

Reamintim, că deținătorii de card bancar își pot ridica banii de la instituţiile financiare, iar ceilalți beneficiari din orice oficiu poştal, indiferent de locul de domiciliu.


Detalii
16
07 2021
4387

Cum verificăm statutul certificatului medical

Casa Națională de Asigurări Sociale amintește tuturor beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul respectiv urmează a fi accesat prin intermediul paginii de internet oficială a CNAS de la butonul „Statutul certificatului medical" prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale; dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia;
Detalii
28
06 2021
3523

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Întrebări și răspunsuri

Aspectele ce țin de modul de stabilire și plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sunt mediatizate cu regularitate de PP „Monitorul Fiscal FISC.md” și sunt cunoscute cititorilor noștri fideli. Totodată, contabilii începători încă mai au neclarități la acest subiect, fapt care ne impune să venim cu o recapitulare generalizatoare a subiectelor ce se referă la baza de calcul, sursa de plată, condițiile de stabilire a respectivei indemnizații etc. Menționăm, informația ce urmează este oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale.


Detalii

26
05 2021
2321

IPC21: calcularea și declararea incapacității temporare de muncă de către angajatorul care a aderat la Parcul IT

Suntem o companie IT care recent a aderat la „Moldova IT Park”. Ținând cont de faptul că contribuţiile de asigurări sociale după aderare la Parcul IT deja se declară în sumă fixă, cum urmează să calculăm indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă pentru angajaţii întreprinderii care au prezentat certificatele de concediu medical în luna în care angajatorul a aderat la Parcul IT sau chiar în lunile următoare? Vom utiliza baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei din suma fixă de 68% din salariul mediu prognozat pe economie?

 


Detalii

20
05 2021
2049

Incapacitate temporară de muncă: declarăm corect informația în IPC21

Pentru a nu afecta drepturile persoanelor asigurate la stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale solicită ca informaţia prezentată de angajatori despre contribuţiile calculate şi achitate angajaților să fie înscrisă corect în Darea de seamă IPC21, cu depunerea operativă a acesteia în mod electronic sau pe suport de hârtie, după caz, deoarece legislaţia prevede termene concrete de stabilire a prestaţiilor sociale de către CNAS.
 
Totodată, CNAS reaminteşte angajatorilor că aceștia urmează să prezinte Dările de seamă IPC 21 în termene cât mat restrânse.
Detalii