23
04 2021
164

Legea prevenției: planul de remediere și repararea daunelor

Orice daune cauzate  în procesul realizării funcţiilor de control,  afectarea funcţionării normale şi/sau întreprinderea măsurilor ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor de încălcări foarte grave, în sensul Legii nr.131/2012, care necesită aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare, vor fi reparate din contul organului de control şi/sau colaboratorii acestuia.
 
Parlamentul a aprobat în a doua lectură, cu 65 de voturi, modificările și completările la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
 


Detalii

12
04 2021
119

Și Moldova ar putea renunța la modificarea sezonieră a orei

Începând cu anul 2021, în Republica Moldova nu se va mai aplica uzanța de a folosi orarul de vară și modificarea orei sezoniere în luna  martie și luna octombrie a fiecărui an, iar ora locală se stabilește UTC/GMT +03:00.
 
În Parlamentul RM la data de 6 aprilie 2021 a fost înregistrată inițiativa legislativă prin care este propusă renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. În nota proiectului este făcută trimitere la Rezoluția 2017/2968 a Parlamentului European, prin care acesta a solicitat Comisiei Europene să realizeze o evaluare temeinică a Directivei 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară, fiind scoase în evidență unele efecte negative asupra sănătății umane, în ceea ce privește aplicarea orarului de vară.


Detalii

01
04 2021
554

Competențele CSE în perioada stării de urgență

Hotărârea Parlamentului nr.49 din 31 martie privind declararea stării de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul a fost aprobat cu 52 de voturi ale deputaților în ședința de ieri a Legislativului, ținând cont de situația pandemică gravă și necesitatea asigurării securității statului și interesului național.
 
Art.2 din Hotărâre prevede că, pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:
 
1) instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară;
2) instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării;


Detalii

31
03 2021
9502

Moldova intră în stare de urgență până la 30 mai

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 1 aprilie-30 mai curent.
 
Decizia de instituire a stării de urgență se bazează pe Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale privind necesitatea declarării stării de urgenţă, potrivit căruia, până la data de 28 martie 2021 au fost înregistrate 226521 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 19926. Incidenţa în ultimele 14 zile este de 635 cazuri la 100 mii persoane, incidenţa totală – 6520 cazuri la 100 mii oameni, mortalitatea în ultimele 14 zile este de 14 decese la 100 mii persoane, iar mortalitatea totală – 138 decese la 100 mii persoane. Formele grave reprezintă 8,6 %, formele medii – 10,8%, formele uşoare şi asimptomatice – 80,6%.


Detalii

17
03 2021
602

Mecanismul de indexare a pensiilor a fost modificat

Pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie  – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.
 
Proiectul de lege care are drept scop majorarea coeficientului de indexare a pensiilor și altor prestații sociale a fost aprobat de Parlamentul RM, în acest sens fiind necesară intervenția în modalitatea de indexare.
 


Detalii

04
03 2021
2583

Lectură finală: Parlamentul a votat modificările în Codul muncii și Legea salarizării

În ședința de astăzi a Parlamentului, cu 83 de voturi ale deputaților, în lectură finală au fost aprobate modificări și completări în Codul muncii, Legea salarizării și Legea salarizării în sectorul bugetar, scopul intervenției în aceste acte legislative fiind motivarea angajaților pentru prestarea muncii în condiții cu risc sporit.
 
Astfel, pentru munca prestată în condiții nefavorabile și a celor cu risc sporit pentru sănătate pe perioada decretării stării de urgență în sănătate publică, salariaților li se vor stabili sporuri de compensare. Cuantumul sporurilor urmează a fi stabilite de Guvern în funcție de greutate și nocivitate, cu consultarea patronatelor și sindicatelor, dar nu poate fi mai mic decât cel prevăzută de Legea salarizării.
Detalii
18
02 2021
841

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc.,
Detalii
17
12 2020
640

Proiectele legilor bugetare 2021, aprobate în lectura a doua

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 a fost votat ieri în lectura a doua. Acesta prevede că veniturile bugetului de stat vor constitui 41,415 mld. lei, în creștere cu circa 11,3% față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Ponderea veniturilor în PIB se estimează la un nivel de 18,7%. În structura veniturilor bugetului de stat pentru anul viitor, partea preponderentă – 92,2%, o vor deține încasările din impozite și taxe, cu o creștere de 11,6% comparativ cu anul curent.
 
Cheltuielile bugetului de stat vor atinge 55,399 mld. lei, înregistrând o creștere cu 4,1% comparativ cu 2020.
Detalii
17
12 2020
901

Parlamentul a aprobat Politica fiscală și vamală 2021

În ședința de ieri, 16 decembrie, Parlamentul a aprobat, cu 56 de voturi, în a doua lectură proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce ține de Politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Documentul conține modificări la 43 de legi, acestea având ca obiectiv ajustarea legislației bugetar-fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale, consolidarea capacităților instituțiilor statului la colectarea veniturilor bugetare și eficientizării administrării fiscale și vamale, precum și susținerii mediului de afaceri în scopul dezvoltării economice sustenabile a țării.

Detalii
16
12 2020
379

„Legea miliardului”, abrogată

Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235  din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 a fost votat astăzi, 16 decembrie 2020, în două lecturi.
 
La prezentarea proiectului a fost menționat că acesta are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei țării, utilizarea eficientă și în interesul cetățenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub formă de taxe și impozite și neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat provocată de emiterea obligațiunilor de stat în valoare ce depășește 13,5 mld. lei și transmiterea acestora către Banca Națională a Moldovei.

Detalii