09
09 2021
354

Supliment de solidaritate pentru unii beneficiari de pensii

În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se va acoperi din mijloacele bugetului de stat. Totodată, dacă pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mic de 50% din pensia minimă.
 
În ședința Guvernului de ieri, 8 septembrie 2021, a fost aprobat proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.
Detalii
06
09 2021
360

Guvernul a definitivat proiectul de creștere a pensiei minime

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul Natalia Gavrilița a anunțat că Guvernul a definitivat proiectul de creștere a pensiei minime. Astfel, începând cu 1 octombrie 2021, circa 183 mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau sub 2000 de lei, vor primi o pensie minimă de 2000 de lei lunar, la momentul de față pensia minimă fiind de 1188,05 lei.


În medie cu 366 lei va crește pensia pentru persoanele cu stagiul complet de cotizare și care au avut până în prezent o pensie mai mică de 2000 de lei. Totodată, 125 mii de persoane cu un stagiu incomplet de cotizare vor beneficia de o creștere a pensiei în medie cu 398 lei. Alocațiile pentru 84 de mii de beneficiari de alocații sociale, mărimea cărora depinde de valoarea pensiei minime, vor crește în medie cu 450 de lei.
Detalii

16
08 2021
1126

Confirmarea stagiului de cotizare la stabilirea diferitelor prestații sociale

Confirmarea stagiului de cotizare este o condiţie obligatorie la etapa survenirii unui anumit drept social. Legislaţia în domeniul asigurărilor sociale prevede diferite perioade de stagiu de cotizare, care necesită a fi confirmate de către persoana asigurată la solicitarea prestaţiilor. Pentru stabilirea unor tipuri de indemnizaţii durata stagiul de cotizare care urmează a fi confirmat variază de la o prestaţie la alta. În continuare propunem câteva aspecte de bază de care trebuie ţinut cont la necesitatea stabilirii diferitelor prestaţii de asigurare socială.


Confirmarea stagiului de cotizare pentru acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă


Detalii

01
07 2021
693

Astăzi intră în vigoare noi reguli privind vârsta de pensionare

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că începând cu 1 iulie 2021, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani şi 6 luni, iar  stagiul complet de cotizare este de 32 de ani şi 6 luni.

În acelaşi timp, bărbaţii, care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă, trebuie să aibă 63 de ani și stagiu de cotizare de 34 de ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019.


Detalii

13
01 2021
1891

Reexaminarea pensiei: depunerea cererii online

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte ce țin de depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Conform ultimelor date statistice ale instituţiei, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” de pe pagina oficială a CNAS au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate către data de 6 ianuarie 2021.  
 
Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea online completată de către solicitant urmează a fi completată corect, cu bifarea tuturor câmpurilor disponibile; solicitantul să fie beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; să confirme stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie;
Detalii
15
12 2020
338

Plata pensiilor militarilor nu va fi condiționată de locul de trai

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile legislației în vigoare ce stabileau că nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în continuare –militari), şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanent, iar prestațiile stabilite acestor persoane înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plăteau anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare. Astfel, plata prestației este condiționată de locul de trai al pensionarului.
 

Detalii
02
12 2020
860

Certificatele de viață urmează a fi prezentate până la 31 decembrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale amintește despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială.
 
Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus) şi beneficiază de pensie acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru continuarea procesului de plată a prestaţiei pe parcursul anului următor, sunt obligate să prezinte în adresa CNAS Certificatul de viaţă până pe data de 31 decembrie 2020.

Detalii
19
11 2020
445

Pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile angajaților structurilor de forță

Proiectul   de hotărâre ce are ca scop reglementarea modului de calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor CNA și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare a fost aprobat de Executiv în ședința din 18 noiembrie curent.
 
Acesta prevede ca pensia pentru familiile militarilor și ale funcţionarilor publici cu statut special, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special să constituie 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă,
Detalii
18
11 2020
477

Peste 22,5 mii de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că deja 22571 de persoane au beneficiat de majorarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020, fiind realizate alte două etape de reexaminare a pensiei pentru persoanele care au activat sau activează în câmpul muncii după atingerea vârstei de pensionare. Din numărul total, circa 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 1  ianuarie 2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005 lei. Totodată, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă a fost valorificat de către 19429 beneficiari, care au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2881,88 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care au beneficiat de reexaminare a pensiei constituie 5559,24 lei.

Detalii
15
10 2020
592

Impozitarea pensiei cetățeanului străin, stabilit cu traiul în RM

Urmează a fi impozitată pensia obținută de persoana fizică - cetățeanul Elveției, care s-a stabilit cu traiul în Republica Moldova?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din CF, anuitățile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și drepturi de asistență socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislația în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaționale la care Moldova este parte reprezintă surse de venit neimpozabile.

Detalii