13
01 2021
380

Reexaminarea pensiei: depunerea cererii online

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte ce țin de depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Conform ultimelor date statistice ale instituţiei, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” de pe pagina oficială a CNAS au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate către data de 6 ianuarie 2021.  
 
Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea online completată de către solicitant urmează a fi completată corect, cu bifarea tuturor câmpurilor disponibile; solicitantul să fie beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; să confirme stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie;
Detalii
15
12 2020
190

Plata pensiilor militarilor nu va fi condiționată de locul de trai

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile legislației în vigoare ce stabileau că nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în continuare –militari), şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanent, iar prestațiile stabilite acestor persoane înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plăteau anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare. Astfel, plata prestației este condiționată de locul de trai al pensionarului.
 

Detalii
02
12 2020
643

Certificatele de viață urmează a fi prezentate până la 31 decembrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale amintește despre necesitatea prezentării Certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale de securitate socială.
 
Persoanele, care domiciliază pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova a semnat un acord în domeniul securităţii sociale (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus) şi beneficiază de pensie acordată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pentru continuarea procesului de plată a prestaţiei pe parcursul anului următor, sunt obligate să prezinte în adresa CNAS Certificatul de viaţă până pe data de 31 decembrie 2020.

Detalii
19
11 2020
207

Pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile angajaților structurilor de forță

Proiectul   de hotărâre ce are ca scop reglementarea modului de calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor CNA și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare a fost aprobat de Executiv în ședința din 18 noiembrie curent.
 
Acesta prevede ca pensia pentru familiile militarilor și ale funcţionarilor publici cu statut special, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special să constituie 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă,
Detalii
18
11 2020
300

Peste 22,5 mii de persoane au beneficiat de reexaminarea pensiei

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că deja 22571 de persoane au beneficiat de majorarea pensiei pentru limită de vârstă în anul 2020, fiind realizate alte două etape de reexaminare a pensiei pentru persoanele care au activat sau activează în câmpul muncii după atingerea vârstei de pensionare. Din numărul total, circa 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începând cu 1  ianuarie 2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005 lei. Totodată, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă a fost valorificat de către 19429 beneficiari, care au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2881,88 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care au beneficiat de reexaminare a pensiei constituie 5559,24 lei.

Detalii
15
10 2020
423

Impozitarea pensiei cetățeanului străin, stabilit cu traiul în RM

Urmează a fi impozitată pensia obținută de persoana fizică - cetățeanul Elveției, care s-a stabilit cu traiul în Republica Moldova?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din CF, anuitățile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și drepturi de asistență socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislația în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaționale la care Moldova este parte reprezintă surse de venit neimpozabile.

Detalii
09
10 2020
248

O nouă abordare de stabilire a pensiei pentru familiile militarilor în cazul pierderii întreţinătorului

Pentru familiile militarilor și funcţionarilor publici cu statut special care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special se propune sstabilirea pensiei în mărime de 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă.
 
Completările la Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (HG nr. 78/1994) au fost elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și sunt propuse pentru consultări publice.

Detalii
15
09 2020
428

Coeficienții cumulativi vor fi actualizați la fiecare indexare a pensiei

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (în continuare – Regulament). Amintim, acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. 

Documentul propus pentru consultări publice prevede modificarea Anexei nr.5 la Regulament, fiind revizuiți coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020. Fiind actualizați, aceștia vor fi aplicați din 1 octombrie 2020.
Detalii

11
08 2020
514

Dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă va putea fi solicitat online

Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanelor care activează în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie se va depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului sau în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetățeanului sau al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

 

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată legea nr. 158 din 20.07.2020 pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

Detalii