25
11 2021
442

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022, aprobat în prima lectură

Parlamentul a aprobat în prima lectură astăzi, 25 noiembrie, proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Documentul conține modificări în 13 acte legislative, inclusiv Codul fiscal, Legea fondului rutier, Codul vamal, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legea Fondului de susținere a populației etc.
 
Astfel, în anul viitor cuantumul scutirii personale se majorează de la 25,2 mii la 27 mii lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute va crește de la 4,5 mii lei la 9 mii lei.


Detalii

19
11 2021
173

Modificările în bugetul de stat au fost votate în prima lectură

Veniturile bugetului de stat vor fi majorate cu 767,8 mil. lei: din contul încasărilor provenite din impozite și taxe cu circa 700 mil. lei, din alte venituri – cu 67,8 mil.lei. Totodată, se majorează și cheltuielile cu 421,7 mil. lei, iar deficitul bugetar se reduce cu 346,1 mil. lei și va constitui 5,1% din PIB. În consecință, veniturile BS vor constitui 45,8 mld. lei, cheltuielile – 57,6 mld. lei, în timp ce deficitul bugetar va atinge nivelul de 11,7 mld. lei.
 
Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 a fost aprobat cu 58 de voturi în prima lectură în ședința plenară a Parlamentului din 18 noiembrie curent.


Detalii

16
11 2021
236

Rigorile noii legi a publicității

Proiectul de lege cu privire la publicitate, care va substitui actuala lege ce reglementează acest domeniu, aprobată încă în anul 1997, a fost votat în prima lectură de către Parlament.
 
Proiectul prevede excluderea din legislație a sintagmei „publicitatea socială” și înlocuirea cu „mesaj de interes public”, fiind creat regimul juridic al acestor mesaje ce vor fi coordonate cu un Consiliu privind mesajele de interes public, structura, modul de organizare și funcționare ale căruia vor fi aprobate de Guvern. Consiliul, în baza propunerilor entităților din sectorul de stat, va elabora și propune spre aprobare Executivului planul difuzării mesajelor de interes public.


Detalii

01
10 2021
538

Prima lectură: majorarea salariilor personalului administrativ-gospodăresc din instituțiile medicale

Personalul administrativ-gospodăresc din cadrul instituțiilor medico-sanitare, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, va primi salarii majorate cu 57%. În cadrul ședinței de astăzi, 1 octombrie, Parlamentul a aprobat, în prima lectură, proiectul de modificare al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Astfel, de la 1 noiembrie 2021 salariul pentru muncitorii necalificați va fi majorat de la 2470 lei la 3840 lei, pentru muncitorii calificați – de la 3240 lei până la 5040 lei, iar pentru specialiștii cu studii superioare încadrați în aceste instituții – de la 5850 lei la 9090 lei.
Detalii
13
09 2021
430

Directorii Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal vor obține statutul de persoane cu funcție de demnitate publică

Directorul Serviciului Fiscal de Stat și cel al Serviciului Vamal, care în momentul de față sunt funcționari publici, prin derogare de la art.9 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, vor avea statutul de persoane cu funcție de demnitate publică și vor fi numiți/eliberați din funcție de către Guvern, la propunerea ministrului Finanțelor.  
Proiectul de lege ce prevede modificarea statului conducătorilor autorităților menționate a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, fiind votate modificări la art. 1323 din Codul fiscal, art. 6 din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal și un șir de modificări în Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 


Detalii

22
04 2021
295

Taxele pentru resursele naturale: 60% vor rămâne în bugetele comunelor

Proiectul de lege ce prevede stabilirea cotei a defalcării din taxele pentru resursele naturale în mărime de 60% pentru bugetele satelor/ comunelor și orașelor a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului de astăzi, 22 aprilie 2021. Respectiv, 40% din volumul acestor taxe în continuare vor fi acumulate în bugetele raionale.
 
Actualmente, potrivit Legii finanțelor publice locale și Codului fiscal, plătitorii achită taxele pentru resursele naturale în bugetul local de nivelul doi.
 


Detalii

20
04 2021
1023

Extinderea perioadei de prezentare a rapoartelor nu va depăși 20 de zile lucrătoare

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce prevede prelungirea termenului de depunere a declarațiilor și dărilor de seamă  fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor de achitare a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii în cazul în care conducătorul întreprinderii sau o altă persoană împuternicită din cadrul întreprinderilor micro la data-limită de depunere a declarațiilor și dărilor de seamă se află în concediu medical în legătură cu tratamentul COVID-19.
 

Termenul maxim de extindere nu va depăși 20 de zile lucrătoare de la data încetării concediului medical, iar exercitarea dreptului se va efectua în baza
Detalii

16
04 2021
546

Statul ar putea compensa consumul de energie electrică în perioada stării de urgență

Consumatorii gospodăriilor casnice (persoane fizice) vor beneficia de o compensație în sumă de 428 lei pentru lunile aprilie și mai curent – perioada acțiunii stării de urgență (câte 214 lei lunar).  În ședința de astăzi, 16 aprilie 2021, Parlamentul a aprobat, în prima lectură, proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică consumată în perioada stării de urgență.
 
Compensația va fi alocată în două tranșe egale per consumator, achitată din contul mijloacelor bugetului de stat, pentru energia electrică consumată pentru lunile februarie și martie ale anului 2021. Transferurile vor fi efectuate la 25 mai  și 25 iunie 2021.


Detalii

08
02 2021
243

Și dispozitivele medicale vor fi compensate din FAOAM

Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege ce va asigura temeiul legal de compensare a medicamentelor și dispozitivelor medicale din contul asigurări obligatorii de asistență medicală.
 
Documentul va reglementa relațiile contractuale dintre asigurator și furnizorul de dispozitive medicale compensate. Astfel, părțile vor încheia un contract, conform căruia furnizorul se va obliga să asigure disponibilitatea medicamentelor și a dispozitivelor compensate în stoc și livrarea acestora către toți prestatorii de servicii farmaceutice contractați de asigurator. Contractul-tip privind livrarea dispozitivelor medicale compensate prestatorilor de servicii farmaceutice se va aproba de către Guvern.

Detalii
03
12 2020
443

Proiectele legilor bugetului de stat, FAOAM și BASS, aprobate în prima lectură

Parlamentul a aprobat în prima lectură astăzi, 3 noiembrie 2020, proiectul  legii bugetului de stat pentru anul 2021, care prevede că veniturile vor constitui 41,415 mld. lei, în creștere cu 11,3% față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Totodată, cheltuielile bugetului de stat vor constitui, conform proiectului, 55,399 mld. lei, înregistrând o creștere cu 4,1% față de bugetul aprobat în 2020.
 
Deputații au aprobat astăzi în prima lectură și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), veniturile şi cheltuielile fiind prognozate în sumă de 25,095 mld. lei, cu 6,8% mai mult în raport cu cele aprobate pe anul 2020.
 

Detalii