05
12 2019
850

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice va rămâne în bugetele locale

Defalcările din impozitul pe veniturile persoanelor fizice vor fi incluse în bugetele satelor/comunelor și orașelor/municipiilor în mărime de 100%. Excepție sunt municipiile-reședință de raion, pentru care va fi stabilită o cotă de 50% din defalcările respective.


Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale. Proiectul are ca scop fortificarea autonomiei financiare a autorităților publice locale prin majorarea veniturilor disponibile ale acestora.
Detalii
19
07 2019
938

Comerțul cu amănuntul: patenta de întreprinzător va fi valabilă până în anul 2022

Desfășurarea comerțului cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător va fi permisă până la 31 decembrie 2022. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, extinderea acestui termen, care, potrivit art.4 alin. 12 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător, era preconizat până la 31 decembrie 2019.

Este vorba despre două inițiative legislative, care au fost comasate. Esența lor constă în extinderea termenului cu încă trei ani, pentru asigurarea continuității activității titularilor de patentă și susținerea micilor întreprinzători.

Autorii consideră că extinderea termenului va oferi dreptul patentarilor să activeze legal în continuare, va asigura menținerea locurilor de muncă existente și creșterea volumului de vânzări pe piața internă de consum.
Detalii
30
11 2018
1112

Suport unic de 600 lei pentru beneficiarii de pensii

Beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 decembrie 2018, al căror cuantum lunar nu depășește 2000 lei, vor primi un suport unic de 600 lei.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede acordarea suportului unic unor categorii de beneficiari de pensii, în prima lectură.

De acest suport vor beneficia 553 mii de persoane, inclusiv 422 mii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, 114 mii beneficiari de pensii de dizabilitate, 11 mii de beneficiari de pensii de urmaș și 584 militari în termen.
Detalii
11
10 2018
361

La trecerea în funcția de subofițer, garanțiile sociale se vor păstra

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a căror funcție a trecut din categoria corpului de ofițeri în cea de subofițeri își vor păstra drepturile și garanțiile acumulate anterior, inclusiv salariile, la accederea în noua funcție.

În ședința Parlamentului din 11 octombrie deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.
Detalii
06
10 2018
386

Extinderea zonei de intervenție a Consiliului Concurenței

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), anual, până la data de 1 martie, va prezenta Consiliului Concurenţei un raport privind beneficiarii efectivi şi nivelul concentrării pieţei în domeniul audiovizualului. Totodată, în cazul în care CCA constată semne de concentrare economică, acesta va sesiza Consiliul Concurenţei şi îi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute.

Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede completarea Legii Concurenței cu un nou articol — 251, ce va reglementa evaluarea concentrărilor economice în domeniul mass-media.
Detalii
27
09 2018
381

Administrarea temporară a băncilor va putea fi extinsă, la necesitate

Banca Naţională a Moldovei va putea prelungi, în mod excepţional, perioada de desemnare a unui administrator temporar, ori de câte ori este necesar, în cazul în care condiţiile de desemnare a administratorului temporar continuă să fie îndeplinite.

Deputații au votat astăzi, 27 septembrie 2018, în prima ședință legislativă din sesiunea de toamnă, un proiect de lege ce prevede modificarea art.52 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.
Detalii
02
08 2018
435

Proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, votat în prima lectură

Săptămâna trecută Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară. Documentul stabilește cadrul general și atribuțiile Comitetului în vederea realizării politicii macroprundențaile, precum și prevenirii, reducerii sau eliminării riscurilor care amenință stabilitatea la nivel de sistem și gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică.

Astfel, proiectul urmărește reorganizarea structurii create prin Hotărârea Guvernului nr.449 din 02.06.2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, document ce urmează a fi abrogat după intrarea în vigoare a legii.
Detalii
01
08 2018
638

ZEL-urile, în ascensiune

Parlamentul a adoptat în prima lectură amendamentele necesare la legislația în vigoare, care au drept scop îmbunătățirea cadrului legal cu privire la activitatea ZEL-urilor din Chișinău, Bălți și Ungheni, dar și optimizarea unor teritorii ale acestora.

Datele oficiale denotă că volumul total al investițiilor în Zonele Economice Libere ale Moldovei au atins la finele anului 2017 $350 mil., în creștere cu 22,5% pe parcursul anului precedent. Totodată, volumul vânzărilor nete a sporit cu 49,1%, iar numărul angajaților rezidenţilor ZEL consituie circa 12 mii persoane.
Detalii
23
04 2018
1187

Serviciul Fiscal de Stat are suficiente pârghii pentru incasarea restanţelor

La autentificarea contractului de înstrăinare sau grevare al bunurilor imobile ce urmează a fi supuse înregistrării, persoanele fizice şi juridice nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor.

Un proiect de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la notariat a fost votat în primă lectură de Parlament.

Proiectul are drept scop optimizarea procedurilor de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile prin exonerare a persoanelor fizice și juridice de obligația prezentării certificatului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
04 2018
819

Comisia de control a finanțelor publice

Parlamentul ar putea institui o comisie permanentă care va examina rapoartele Curții de Conturi. Noua comisie se va numi Comisia de control a finanțelor publice și urmează să-şi înceapă activitatea din următoarea legislatură parlamentară. Inițiativa a fost examinată în ședința de ieri a legislativului și susținută de majoritatea deputaților în prima lectură.

Noile prevederi introduc un nou concept, cel de audit extern și presupun că Comisia de control a finanțelor publice va avea atribuții de asigurare a cadrului legal privind auditul public extern și organizarea instituției supreme de audit.
Detalii