02
04 2018
333

Liberarea de pedeapsă penală pentru infracţiuni economice nu se va face arbitrar

Proiectul ce are drept scop reducerea presiunii sancționatorie asupra business-ului a fost din nou discutat în cadrul ședinței unui grup de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, acesta fiind prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

Discuțiile au avut loc în urma solicitării ca autoritățile implicate să remită propuneri de îmbunătățire a proiectului. Astfel, 13 instituții au remis avizele asupra proiectului.
Detalii
22
12 2017
418

Ce amenzi poate aplica băncilor BNM

Amenzile aplicate persoanelor juridice şi fizice pentru încălcările depistate în rezultatul controlului activităţii instituţiilor bancare de către Banca Naţională a Moldovei se vor vărsa la bugetul de stat. Prevederea este inclusă în Legea privind activitatea băncilor, publicată în ediţia MO din 15 decembrie curent.
Detalii
14
12 2017
220

15. (31.2.22) Urmează a fi sancționat contribuabilul pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, caz depistat în cadrul controlului fiscal repetat?

În conformitate cu art. 234 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor și penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
Detalii
24
11 2016
638

Supravegherea internă (art. 311 din Lege 131)

Conform modificărilor operate, Legea a fost completată cu art. 311 „Supravegherea internă a legalității controlului efectuat”, prin care conducătorul organului de control sau al organului ierarhic superior va dispune periodic, dar nu mai rar de o dată în semestru, verificarea legalităţii, oportunităţii şi motivării acţiunilor de control inopinat efectuate de inspectorii din cadrul organului de control în cauză.
Detalii
31
10 2016
1332

Prelungirea nejustificată a controlului de stat va fi sancționată

Instituțiile abilitate cu funcții de control vor fi sancționate în cazul în care nu respectă regulile de aplicare a controlului inopinat și admit ilegalități în timpul controlului la fala locului. Pentru a putea face posibilă sancționarea instituțiilor responsabile, Codul Contravențional a fost completat cu prevederi în acest sens.
Detalii
25
03 2016
925

Privind sancționarea în cazul nereținerii impozitului pe venit la sursă

În luna curentă întreprinderea „X” SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice pentru perioadele 2014 – 2016, în rezultatul căruia s-a constatat că întreprinderea în luna octombrie 2014 a procurat de la o persoană fizică o construcție fără a reţine impozit pe venit la sursă din mijloacele băneşti achitate persoanei fizice în aceeaşi lună. Care vor fi sancțiunile aplicate de organul fiscal şi pentru ce perioadă urmează să-i fie aplicată majorare de întîrziere contribuabilului „X” SRL în situaţia respectivă?
Detalii