20
04 2022
286

Programul de îmbunătățiri funciare. Subvenționarea în avans a deținătorilor de terenuri agricole

OLFIN te invită pe 5 mai la seminarul online ”Programul de îmbunătățiri funciare. Subvenționarea în avans a deținătorilor de terenuri agricole”.

Participă și fii informat din PRIMA SURSĂ!!!

 

Ce vom aborda?

1. Cadrul normativ la implementarea Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025;


Detalii

12
04 2022
183

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea construcțiilor este o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În acest context, compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 28 aprilie 2022 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.


Detalii

01
06 2022
350

Contabilitatea în domeniul alimentației publice

Sectorul alimentației publice include un număr enorm de unități economice, activitatea cărora trebuie să se desfășoare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Totodată, în contextul modificărilor legislative continue, pentru contabili este o adevărată provocare menținerea evidenței contabile și raportarea fiscală fără erori.


Detalii

11
02 2022
784

Instruirile organizate de SFS în trimestrul I al anului 2022

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficială a instituției programul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor pentru trimestrul I al anului 2022.

Toate seminarele sunt gratuite și vor avea loc în regim online, iar graficul de desfășurare a acestora poate fi consultat pe pagina-web oficială a Serviciului Fiscal de Stat, la compartimentul „Seminare”.


Detalii

03
11 2021
258

Contabilitatea în domeniul construcțiilor

Particularitățile contabile, fiscale și legale în activitatea de construcții este o provocare majoră pentru mulți contabili, ca urmare a tuturor modificărilor legislative și normative.

 

În acest sens, compania Vioser Tax Trainings te invită la data de 19 noiembrie 2021 să facem claritate împreună la capitolul interpretarea și aplicabilitatea prevederilor actelor legislative, inclusiv contabilizarea corectă a diferitor operațiuni contabile aferente tranzacțiilor specifice domeniului de construcții.


Detalii

21
10 2021
306

Seminar practic: Gestionarea documentelor de evidență a personalului

În afacerile moderne, resursele umane reprezintă o resursă indispensabilă pentru orice companie, indiferent de dimensiunea acesteia. Prin urmare, în cadrul  acestui seminar veți acumula cunoștințe și aptitudini avansate de gestionare a celei mai importante părți a unei companii: oamenii.

PROACTIVE vă propune un seminar unic, în cadrul căruia vei învață cum să lucrezi în practică cu documentele de evidență a personalului angajat, cum să stabilești un regim de muncă conform prevederilor legale, ce trebuie să conțină contractul colectiv de muncă, regulamentul intern de salarizare, dar și fișele de post.


Detalii

21
09 2021
290

Particularitățile contabilității și raportării în organizaţiile necomerciale

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sînt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.
Detalii
17
09 2021
402

Seminar practic: contabilitatea costului producției

Calculul costului bunurilor fabricate/serviciilor prestate  este o sarcină foarte dificilă din activitatea unui contabil, care necesită anumite cunoștințe și abilități. Determinarea corectă a mărimii acestuia este necesară nu doar pentru evaluarea stocurilor fabricate, dar și pentru luarea deciziilor manageriale.

 

Scopul seminarului: ce este legal de inclus în componența costului, care sunt pașii de urmat pentru calcularea acestui indicator, cum se folosește în procesul luării manageriale, vom explica în cadrul seminarului practic ” Calculația costului producției”.

 

Obiectivele seminarului:


Detalii