19
10 2018
551

1. (28.17.27) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?

Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:
Detalii
08
10 2018
438

Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului

Entitatea X SRL își desfășoară activitatea în domeniul dării în locațiune a oficiilor, apartamentelor și parcărilor. Exemplu din contract: La intrarea în vigoare a prezentului contract LOCATORUL va percepe de la LOCATAR plata în avans pentru 2 (două) luni calendaristice, în sumă de 10 000 lei, din care 5 000 lei este plata pentru arenda curentă și 5 000 lei — suma garantă.
Detalii
02
10 2018
160

Moldova IT Park: eficientizarea interacțiunii cu rezidenții parcului

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern, scopul căreia este ajustarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” în vederea facilitării activității acesteia și eficientizării interacțiunii cu rezidenții parcului.

Astfel, se propune ca Administrația să convoace adunarea rezidenților Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea acestuia, cu un preaviz expediat prin poșta electronică cu cel puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi.
Detalii
18
09 2018
122

PIB în trimestrul II a sporit cu 5,2%

În trimestrul II al anului curent Produsul intern brut (PIB), în serie brută, a constituit 44166 mil. lei și este în creștere cu 5,2% față de trimestrul II 2017, informează Biroul Național de Statistică.
Detalii
17
09 2018
554

Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru gospodăriile țărănești

Apare obligația de depunere a Notificării privind inițierea activității de comerţ la autoritatea administrației publice locale, în cazul în care activitatea respectivă se inițiază de către personale fizice: întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier); pentru activitatea de comerț în baza patentei de întreprinzător; pentru activitatea independentă?
Care taxe se achită de către persoanele nominalizate?
Este obligată de a depune Notificarea gospodăria țărănească (de fermier) care realizează producția proprie în piața deja autorizată pentru administratorul pieței?

Detalii
03
09 2018
514

Eficientizarea emiterii, acordării și rambursării valorii tichetelor de masă

La data de 3 august 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 285-294, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.132 din 30 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.95 din 07 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază.
Detalii
22
08 2018
682

Refacturarea cheltuielilor compensate prin eliberarea facturii fiscale

Firma X ne oferă servicii de transport, folosind motorina noastră, dar în factura emisă către noi indică prețul cu motorina lor. În cazul dat firma X va emite factura cu „minus” (refacurare) pe cantitatea de motorină eliberata de către noi sau compania noastră le va elibera motorina, după care se va întocmi act de compensare?
Detalii
21
08 2018
1200

Responsabilitatea pentru ținerea evidenței contabile

În cazul în care directorul este înregistrat și în calitate de contabil-șef la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), și ulterior acesta încheie un contract de prestări servicii de contabilitate cu o companie, unde se menționează că responsabilitatea pentru ținerea evidenței contabile revine în totalitate companiei contractate. Până la urmă, cine poartă responsabilitate pentru ținerea evidenței contabile? Persoana înregistrată la SFS sau persoana numită responsabilă conform contractului de contabilitate?
Detalii