19
06 2020
241

Serviciile de marketing vs serviciile de merchandising prestate unui beneficiar din alt stat

În acest articol vom răspunde la întrebarea care dintre ele reprezintă export de servicii și oferă dreptul la restituirea TVA.

 

Aprecierea unui anumit serviciu drept export de servicii este important în contextul aprecierii livrărilor ca fiind scutite de TVA cu drept de deducere și în situațiile în care este solicitată restituirea TVA din buget aferent acestor livrări.

 

Conform prevederilor art.104 lit.a) din Codul fiscal (CF), se scutesc de TVA cu drept de deducere  mărfurile și serviciile pentru export. Export de servicii, potrivit art.93 pct.11 din CF, reprezintă prestare de către persoane juridice şi fizice rezidente ale RM persoanelor juridice şi fizice nerezidente ale RM de servicii al căror loc de livrare nu este RM.


Detalii
29
05 2020
551

1. (29.2.3.61) Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii?

Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.
Detalii
26
05 2020
203

Cifra de afaceri în trimestrul I

În primul trimestru al anului curent, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 9,9% faţă de perioada similară din 2019. Totodată, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei aceasta s-a micșorat cu 1,3%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Doar în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerț a înregistrat o creștere cu 3,2% faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0% comparativ cu luna martie 2019, iar pentru servicii cifra s-a diminuat cu 21,2% faţă de luna februarie 2020 şi cu 20,0% comparativ cu luna martie 2019.
Detalii
28
04 2020
296

Comerțul online: respectarea drepturilor consumatorilor

În contextul creșterii semnificative a cererii de produse în mediul online, o bună parte din producători s-au orientat spre mediul online, doar că aceștia plasează comenzile fără a furniza informații elementare pentru consumatori, în eventualitatea necorespunderii produselor livrate sau neconformităților.

În acest sens, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă producătorilor locali și furnizorilor să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind oferirea informaţiilor complete și corecte privind produsele.
Detalii
10
04 2020
363

CTIF vine cu noi recomandări pentru clienții săi

În condițiile situației epidemiologice în țară, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) solicită clienților săi, în cazurile în care prezența acestora la oficiile de deservire ale instituției este obligatorie, să respecte întocmai regulile de prevenție și de igienă stabilite de autorități.

CTIF informează persoanele juridice care doresc să perfecteze contracte de conectare la serviciile fiscale electronice și doritorii de a procura semnături electronice că aceștia au obligația să-și programeze vizitele la oficiul de deservire a clienților din mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, la Centrul de apel al instituției, la numărul de telefon 022 822 222.
Detalii
13
02 2020
244

Ordinul nr. 89 din 10.12.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
02 2020
243

2. (28.7.11) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal?

Conform art.95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].
11
02 2020
2587

Contabilitatea și impozitarea creanțelor cu termenul de prescripție expirat (partea I)

În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc. al căror termen de prescripție a expirat. Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale.

În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.
Detalii