22
05 2019
50

Modulul Apă-Canal – soluție industrială pe baza Сontabilizare 4.0

Modulul «Apă-Canal» este o soluție complexă specializată, dezvoltată pe baza platformei 1C: Întreprindere 8 și configurarea Contabilizare 4.0 pentru evidența relațiilor cu abonații serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, integrată cu evidența contabilă și managerială a întreprinderii.

Produsul este destinat întreprinderilor care furnizează aceste servicii pentru un număr mare de abonați, persoane fizice și / sau juridice.

Produsul include o evidență complet funcțională a standardelor contabile din Moldova, precum și funcții speciale pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu abonații serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.
Detalii
16
05 2019
120

Modulul “Cultura Plantelor” – o soluție industrială bazată pe Contabilizare 4.0

Modulul “Cultura Plantelor” este o soluție completă dezvoltată pe baza platformei 1С: Întreprindere 8 și a configurației Contabilizare 4.0 pentru a facilita contabilizarea producției vegetale în agricultură. Această soluție conține un set de instrumente necesare pentru efectuarea operațiunilor, începând cu semănatul, plantarea livezilor și până la recoltare.

Posibilitățile funcționale ale modulului Cultura plantelor

Gestionarea cheltuielilor și calcularea sinecosturilor, gestionarea datelor privind culturile, inclusiv:
– posibilitatea de radiere a diferitelor materiale pentru diferite tipuri de culturi
– posibilitatea de a crea hărți tehnologice pentru culturi
Detalii
02
05 2019
297

3. (28.20.12) Care este modul de aplicare a TVA la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii, cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.
Detalii
23
04 2019
257

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii
16
04 2019
79

Serviciile IT prestate de CTIF sunt prezente și în raioanele republicii

În primele trei luni ale anului curent, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a încheiat contracte de prestare a serviciilor IT cu peste 1,1 mii de autorități și instituții bugetare din raioanele republicii. Aceste servicii sunt acordate de către reprezentanții CTIF în teritoriu, care oferă, totodată, consultanță și suport tehnic utilizatorilor Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) al Ministerului Finanțelor din toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării.

Majoritatea numărului contractelor de prestare a serviciilor IT încheiate de reprezentanții CTIF în teritoriu vizează executarea lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor de calculatoare și echipamentelor de rețea, a stațiilor de
Detalii
15
04 2019
429

Respectarea legislației muncii în contextul achizițiilor publice ce au ca obiect serviciile de pază

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), cu modifcările și completările ulterioare, reglementează la art. 43 condițiile referitoare la impozite, aspectele de mediu și la protecția muncii.

Astfel, potrivit alin. (1) din articolul menționat, autoritatea contractantă va indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, privind dispoziţiile referitoare la protecţia muncii și la condiţiile de muncă în RM, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a
Detalii
13
04 2019
696

Contabilizarea operațiunilor aferente procurării de bunuri/servicii de la agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar

Potrivit art. 4 alin. (5) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII/1997, operaţiunile de import-export efectuate de către agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern.
Detalii
05
04 2019
205

Un nou serviciu pentru persoanele cu dizabilități

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate a fost aprobat în ședința din 4 aprilie a Guvernului.

Potrivit Regulamentului, serviciul va fi prestat la nivel național de către un prestator public sau privat acreditat în condițiile Legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, care este contractat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii