23
09 2022
86

Piața de capital, în creștere

Piața de capital în semestrul I din anul curent a înregistrat o creștere dinamică atât pe segmental primar, cât și secundar, comunică Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

 

Astfel, pe piața primară de capital în această perioadă au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei, dintre care 23 emisiuni de acțiuni în volum de 1683,56 mil. lei și o emisiune de obligațiuni în volum de 65,00 mil. lei. În aceeași perioadă a anului precedent au fost înregistrate 12 emisiuni în volum total de 30,44 mil. lei. Respectiv, în semestrul I al anului curent a fost înregistrată o creștere cu 1718,12 mil. lei a volumului total de valori mobiliare emise pe piața
Detalii

24
05 2022
176

Revenirea societăților de registru

Societate de registru este persoană juridică cu forma de organizare juridică de societate pe acțiuni, autorizată în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, a cărei activitate de bază, cu titlu exclusiv pe piața de capital este ţinerea registrelor acționarilor. Noțiunea se va regăsi în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și are drept scop restabilirea cadrului legal pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru. Amintim, reglementările acestei activități existente anterior pe piața valorilor mobiliare au fost abrogate prin Legea nr. 58/2017, funcțiile ce țin de evidența conturilor și registrelor deținătorilor de VM fiind delegate Depozitarului unic central.
 

Detalii
11
10 2021
403

Capitala va emite obligațiuni municipale pentru modernizarea parcului de troleibuze

Consiliul municipal Chișinău a aprobat decizia cu privire la emiterea obligațiunilor în valoare de 65 mil. lei cu scadența de 7 ani pentru modernizarea parcului de troleibuze din Chișinău. Prima în istoria capitalei emisiune de valori mobiliare municipale va fi realizată cu sprijinul BC „Moldova-Agroindbank”, care a câștigat licitația pentru furnizarea serviciilor de intermedere pentru subscrierea și plasarea obligațiunilor.
 
Astfel, prospectul ofertei publice pentru plasarea obligațiunilor municipale urmează a fi prezentat Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Acesta prevede o rată a dobânzii variabilă (rata medie ponderată a VMS cu circulație de 364 de zile pentru o perioadă de 6 luni anterioară plasării cuponului + marjă fixă de 1,1%).


Detalii

11
08 2021
441

Admiterea spre tranzacţionare a VMS cu termen de circulație mai mare de un an: proiectul noului Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condițiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) a valorilor mobiliare de stat (VMS) cu termen de circulație mai mare de un an.

 

Astfel, vor fi admise spre tranzacționare VMS cu termen de circulație mai mare de un an atât pe piața reglementată, cât și în cadrul sistemului MTF, iar în cazul în care pe piața internă există un singur operator de piață reglementată și MTF, VMS se admit spre tranzacționare doar pe piața reglementată.


Detalii
25
06 2021
758

Vânzarea acțiunilor proprietate publică: reglementări, proceduri, particularități, noutăți

Procesul de privatizare constituie un element ce necesită o reglementare vădită și minuțioasă. Reglementările legislative ce țin de subiectul dat, atât domeniul privatizării, cât și cel al deetatizării, au fost sistematizate și enunțate în Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, sub incidența căreia cad proprietatea publică a statului şi proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia finanţelor publice şi a locuinţelor.


Detalii

11
03 2021
586

Moldovenii vor avea acces direct la VMS

Persoanele fizice vor putea cumpăra și vinde în mod direct valori mobiliare de stat și alte instrumente financiare. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU) a inițiat consultări publice referitoare la crearea unei platforme electronice pentru investitorii în instrumente financiare. Platforma va permite efectuarea on-line a operațiunilor cu valori mobiliare de stat, dar și cu alte instrumente financiare, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
Conceptul platformei a fost elaborat în cadrul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru dezvoltarea pieței financiare din țara noastră.

Detalii
05
03 2021
520

Determinarea prețului inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică

În cadrul ultimei ședințe Executivul a aprobat proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii nr.453/2010 a Guvernului cu privire la modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării.
 
Proiectul stabilește obligativitatea determinării prețului inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depăşeşte 33,3%, în baza expertizei efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, iar în cazul în care cota statului este mai mică de 33,3%, preţul iniţial urmează a fi stabilit de către comisia instituită de Guvern sau autorităţile abilitate cu atribuţii de privatizare.

Detalii
25
08 2020
1142

SRL vor fi în drept să emită obligațiuni

În vederea finanţării activității, societățile cu răspundere limitată vor fi în drept, la decizia adunării generale a asociaților, să emită obligaţiuni, în cazul în care statutul entității conține această prevedere. SRL emitentă de obligațiuni, pe toată durata deținerii acestor valori mobiliare, va fi obligată să dezvăluie public pe pagina web a sa și/sau publică într-o publicație de circulație națională și asigură neîntârziat, la cererea oricărui deținător de obligațiuni, accesul la acte/informații în condițiile Legii nr.171/2012 privind piața de capital. 
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, acesta vizând Legea nr.135  privind societăţile cu răspundere limitată și Legea nr.171. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
16
06 2020
1949

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS (Continuare. Partea I în nr. 3 (58))

Structura financiară a Asociației de economii și împrumut (AEÎ) este cel mai important factor generalizator în determinarea potențialului de creștere, a capacității de a genera avantaje economice, venit, profit și a durabilității financiare generale. Indicatorii ce determină structura financiară a AEÎ exprimă cele mai importante elemente patrimoniale ale acesteia.


Structură financiară se consideră eficientă dacă ea asigură AEÎ protecția activelor și creșterea lor reală. Grupa de indicatori E. Eficiența structurii financiare utilizați în sistemul PEARLS estimează activele, datoriile și capitalul propriu și recomandă o structură „ideală” a bilanțului AEÎ:


Detalii