14
02 2018
383

4. (29.2.1.3) Se consideră oare drept surse de venit impozabile indemnizațiile, potrivit art. 42 alin. (6) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 primite de către funcționarii publici?Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării din serviciul public?

În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public”, reprezintă surse de venit impozabile.
Detalii
15
08 2016
850

Despre unele particularități aferente verificării fiscale a persoanei fizice

În ce caz pot fi aplicate metode indirecte de estimare a venitului impozabil?

În conformitate cu prevederile art. 189 din CF, organul fiscal calculează impozitele şi taxele contribuabililor în urma controalelor fiscale, dacă au fost stabilite cazuri de nerespectare a legislației fiscale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislația fiscală.
Detalii
08
08 2016
4919

Cuantumul scutirilor personale s-ar putea majora în anul 2017

Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2017 a fost elaborat și publicat pe site-ul guvernamental particip.gov.md.

Potrivit notei informative a proiectului, la capitolul impozitul pe venit, se prevede majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute.
Detalii
15
07 2016
1277

Modificările Codului fiscal în anul 2016 referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

Prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (în vigoare – 01.07.2016) au fost operate modificări și completări ale Codului fiscal. În continuare ne vom referi la unele modificări aferente aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului.
Detalii
22
03 2016
1079

Urmează să fie supusă impozitării dobînda aferentă împrumuturilor acordate?

În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) și (2) din Codul civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Detalii
04
03 2016
1597

2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.
Detalii
04
12 2015
1067

ORDIN IFPS NR. 1095 din 03.12.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

04
12 2015
861

5. (29.1.1.1) Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)?

În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici) sub formă de indemnizație unică, precum și ajutor material, reprezintă surse de venit impozabile.
Detalii
04
12 2015
806

4. (29.1.1.3) Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?

În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public”, reprezintă surse de venit impozabil.
Detalii
17
03 2015
4077

Suma venitului anual impozabil al persoanelor fizice în 2015 se va majora

În anul curent tranșa de venit anual impozabil pentru persoanele fizice și scutirile personale și pentru persoanele întreținute se majorează, prin ajustarea la rata inflaţiei, prognozată pentru 2015, de 6,4 %, potrivit proiectului modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare, ce se referă la politica bugetar-fiscală pe 2015.
Detalii