18
05 2021
44

CNAS: veniturile BASS au sporit cu 10,8%

În primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 mil. lei, ceea ce constituie 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea BASS, în lunile ianuarie-aprilie au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 4933,6 mil. lei (32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei). Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 480,2 mil. lei sau cu 10,8%.
 


Detalii

07
05 2021
110

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget

În primele 4 luni a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 22,5 mld. lei, aceasta fiind în creștere cu 3,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent. Cheltuielile au constituit 24,7 mld. lei, cu 3,3 mld. lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 7,8 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
Veniturile bugetului de stat în primele 4 luni a anului 2021 au constituit 14,0 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 mld. lei. 


Detalii

08
04 2021
125

Veniturile și cheltuielile CNAM, în creștere

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în primele trei luni ale anului 2021, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri proprii (fără transferuri de la bugetul de stat) de peste 1,3 mld. lei, cu 89 mil. lei sau cu 7% mai mult faţă de perioada similară a anului 2020.
 
Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au depășit 1,2 mld. lei, fiind în creștere cu 75 mil. lei față de primul trimestru al anului precedent.
 


Detalii

05
04 2021
155

Executarea bugetului public național la situația din 31 martie 2021

Ministerul Finanțelor informează că în primele 3 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 16,7 mld. lei, fiind în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 17,3 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 1,8 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 563,4 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,3 mld. lei.


Detalii

01
04 2021
134

În anul 2020 asiguratorii au achitat mai puține despăgubiri

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în anul 2020 au constituit 607 mil. lei, în descreștere cu 8,5% față de achitările efectuate în anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică. Cele mai multe despăgubiri au fost achitate pentru asigurările de răspundere civilă auto – 276,9 mil. lei, iar cele mai puține – pentru alte asigurări de viață – 1,9 mil. lei.
 
Astfel, în anul 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus respectiv cu 6,9% şi, respectiv, 12,1% față de anul 2019. Totodată, în anul 2020, asigurătorii au obținut profit până la impozitare în valoare de 109,7 mil. lei, comparativ cu pierderile înregistrate până la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei din anul 2019.


Detalii

25
03 2021
332

(37.42) Pot persoanele fizice, care pe parcursul perioadei fiscale au obținut venituri impozabile conform cap.1 titlul X din Codul fiscal, să utilizeze scutirile prevăzute la art.33-35 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art.121 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163/1997, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. 


Detalii

24
03 2021
189

Diferența de curs valutar a sporit veniturile băncilor

Veniturile băncilor comerciale moldovenești din diferența de curs valutar în lunile ianuarie-februarie 2021 au sporit cu 9,2% (13,4 mil. lei) față de aceeași perioadă din anul 2020 și au constituit 159,23 mil. lei, comunică Banca Națională a Moldovei.
 
Cel mai mare venit din diferența de curs valutar (41,79 mil. lei față de 38,72 mil. lei cu un an mai devreme) a fost obținut de BC „ Moldova-Agroindbank” SA. Aceasta este urmată de „Moldindconbank”, care în lunile ianuarie-februarie 2021 a obținut  28,05 mil. lei (în ianuarie-februarie 2020 – 23,86 mil. lei). Locul trei a revenit „Mobiasbanca - OTP Group”, veniturile din diferența de curs valutar fiind de 23,28 mil. lei ( primele două luni ale anului precedent – 21,43 mil. lei).

Detalii
18
03 2021
154

Veniturile BASS sunt în creștere

Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele două luni ale anului 2021 publicat recent de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în ianuarie-februarie ale anului curent a înregistrat o creştere cu 44,1 mil. lei (1,9%) față de cea acumulată în aceeași perioadă de raportare din anul 2020 și a atins cifra 2338,8 mil. lei sau 15,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. La situația din 1 martie în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivel de 18,2% a planului anual de 25792,0 mil. lei.
 
Alte venituri au fost încasate constituie 42,5 mil. lei, dintre care 42,2 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 


Detalii

12
03 2021
657

Prezentarea repetată a CET18 în cazul oferirii de către angajator a informației incorecte despre venituri

Legislația în vigoare prevede expres obligația prezentării, până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, beneficiarilor acestor plăţi (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.901 şi art.91 alin.(1) din Codul fiscal) a informaţiei privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii (în continuare – Informație) (art.92 alin. (4) din CF).
 

Detalii