12
05 2022
166

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, potrivit Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele patru luni ale anului 2022 în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 11180,9 mil. lei sau 35,8% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 5601,7 mil. lei sau 30,5% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor este în creștere cu 668,1 mil. lei sau cu 13,5% faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2021.
 
Alte venituri au fost încasate în sumă de 124,3 mil. lei, dintre care 122,9 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere cu 41,4% comparativ cu perioada
Detalii
17
05 2022
382

Aspecte contabile și fiscale privind veniturile și cheltuielile anticipate

P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vă invită la un webinar cu genericul: Aspecte contabile și fiscale privind veniturile și cheltuielile anticipate”.

 

Webinarul are drept scop atragerea atenției la cele mai principale aspecte teoretice și practice privind:
  • Modul de recunoaștere, decontare și restituire a subvențiilor: aspecte contabile și fiscale;
  • Aspecte contabile și fiscale privind alte venituri anticipate (stocuri primite cu titlu gratuit (în scop de publicitate sau promovare a vânzărilor etc.); recuperarea prejudiciului material; operațiuni în comision etc.);

    Detalii
14
04 2022
177

Ajustarea parametrilor de bază a bugetului de stat pentru anul curent

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei, cheltuielile cu 6884,9 mil. lei, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 205/2021).
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorit majorării veniturilor la componenta de bază cu 2 519,7 mil. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei.
 

Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa
Detalii

07
04 2022
249

Veniturile și cheltuielile BASS pentru anul 2022 vor fi majorate

Veniturile  și cheltuielile totale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se propun a fi majorate cu peste 2,16 mld. lei. În cazul aprobării proiectului modificărilor la Legea nr.206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 în redacția elaborată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, veniturile și cheltuielile BASS vor crește de la 31,2 mld. lei până la circa 33,4 mld. lei.
 
Documentul a fost elaborat cu scopul precizării parametrilor BASS, urmare a aprobării completărilor la un șir de acte normative cu un impact semnificativ asupra BASS
Detalii
06
04 2022
151

Ministerul Finanțelor: gestionarea eficientă a finanțelor publice

În trimestrul I al anului 2022, în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 20 mld. lei, cu 3,3 mld. lei mai mult față de perioada similară a anului precedent. Totodată, cheltuielile au constituit 21,1 mld. lei, sporind comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 cu 3,9 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,4 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Veniturile bugetului de stat în perioada ianuarie - martie 2022 s-au majorat cu 2,5 mil. lei și au constituit 13 mld. lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 6,4 mld. lei,
Detalii
06
04 2022
108

FAOAM: revizuirea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2022

Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul curent ar putea fi majorate cu 86087,9 mii lei sau cu 0,7% față de indicatorul aprobat (până la 12,3 mld. lei), în timp ce cheltuielile ar putea crește cu 331087,9 mii lei sau cu 2,7% față de suma aprobată și vor constitui 12,6 mld. lei. Deficitul bugetar al FAOAM pentru anul curent ar putea constitui 245000,0 mii lei, acoperirea acestuia fiind preconizată din contul soldului mijloacelor financiare înregistrate la începutul anului în volum de 674689,8 mii lei.
 
Ministerul Sănătății propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.207/2021 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022.
Detalii
01
04 2022
205

BNS: veniturile populației în anul 2021

Veniturile lunare disponibile ale populației în anul 2021 în medie per persoană au constituit 3510,1 lei, fiind în creștere cu 13,4% față de anul 2020. În termeni reali, cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum, indicatorul a înregistrat o creștere de 7,8%, denotă datele din Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) realizată de Biroul Național de Statistică.
 
Potrivit datelor publicate, câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 50,8% în veniturile totale, care s-a majorat anul trecut cu 0,6 p.p. în raport cu anul precedent. A doua după importanță sursă de venit au fost prestațiile sociale,
Detalii
02
03 2022
280

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 13,2%

În primele două luni ale anului 2022 încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,5 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 870,9 mil. lei sau cu 13,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Astfel, în bugetul de stat (BS), au fost încasate peste 3,1 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 328,3 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere cu 11,8 %. 


Detalii

25
02 2022
1195

Declararea de către cetățeni a conturilor deschise în străinătate

Diversificarea investițiilor pe piețele de capital străine, obținerea unor venituri sub forma dobânzilor bancare pentru banii depozitați sau obținerea unor prestații sociale într-un stat străin (ex. alocația de stat pentru copiii sub vârsta de 18 ani). Acestea reprezintă câteva motive pentru care cetățenii deschid diferite tipuri de conturi în străinătate, iar extinderea procesului de globalizare, liberalizarea circulației cetățenilor în străinătate, digitalizarea serviciilor și simplificarea accesului la diferite platforme de investiții peste hotare creează premise favorabile în acest sens.


Detalii

10
02 2022
832

Veniturile și cheltuielile anticipate: modalitatea de contabilizare

Veniturile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu, cu excepția creșterilor legate de contribuțiile proprietarilor. Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obținute sau care urmează să fie obținute de entitate în conturile acesteia.


Veniturile anticipate reprezintă sumele primite (calculate) în perioada de gestiune, dar care urmează a fi atribuite la veniturile curente ale perioadelor viitoare.


Detalii