28
09 2016
2550

Impozitele pentru bunurile imobiliare povestite copiilor

Dragi copii, fiecare dintre voi are o casă în care locuiește împreună cu familia, sau poate un apartament. Cei dintre voi care locuiesc la țară aveți câțiva ari de pământ pe care-l prelucrați. Cum credeți, pentru acestea trebuie să achităm vreun impozit? Într-un articol recent v-am dezvăluit câte ceva despre ce reprezintă un impozit și am menționat că oamenii plătesc mai multe tipuri de impozite, unul dintre care este impozitul pentru bunurile imobile. Să o luăm pe rând. Ce înseamnă impozit deja cunoașteți: că este o sumă de bani pe care contribuabilul, adică persoana angajată, este obligat să o achite statului. Dar ce reprezintă un bun imobil? Bunurile imobile sunt lucrurile cu o așezare fixă și care nu pot fi mutate dintr-un loc în altul. Acestea sunt: pământul și orice alte lucruri încorporate acestuia, cum ar fi clădirile, conductele, recoltele prinse de rădăcini și fructele de arbori neculese încă. Pentru deținerea acestora trebuie să achităm impozite, care se numesc impozite pentru bunuri imobile. Deci, pentru casa în care locuiți se achită acest tip de impozit, precum și pentru terenurile agricole pe care ați plantat împreună cu familia diverse culturi: porumb, bunăoară. Cine achită impozitul pentru bunuri agricole? Toți cei care au bunuri imobiliare, dar și arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată. Cum credeți, părinții voștri și ceilalți contribuabili știu că trebuie să achite și ce sumă anume trebuie achitate? Cineva dintre ei ar putea să spună că nu știe despre așa tip de impozit sau să plătească mai puțin. În cadrul primăriei există o persoană care prezintă subiecţilor impunerii, adică celor care trebuie să achite, în termen de până la data de 25 mai, informaţia privind valoarea estimată a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune. Părinții voștri trebuie să achite impozitul pe bunurile imobiliare în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie a anului. Ce se întâmplă atunci când un teren agricol este deținut nu doar de tatăl vostru, de exemplu, dar și de un unchi sau bunica? Nu plătește impozitul cel mai mare, sau cel care are cea mai mare parte de pământ. În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosinţă) comună a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. În cazul în care părinții voștri au început a construi o casă și în perioada achitării impozitelor încă nu este finisată, nu ar trebui să stea fără griji, pentru că impozitul pe bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult la fel se achită. Trebuie să mai știți că există persoane care sunt scutite, adică nu plătesc acest impozit. Acestea sunt persoanele de vârstă pensionară, și unele categorii de invalizi. Familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea țării noastre şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia, precum și familiile care au copii invalizi în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi la fel sunt scutite de achitarea impozitului. Impozit pe bunurile imobiliare nu achită nici autorităţile publice - primăriile, societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor, întreprinderile penitenciarelor, organizaţiile religioase, adică bisericile, și altele. Sperăm că am reușit cât de cât să vă informăm despre această categorie de impozit. Important este să rețineți că există un așa tip de impozit și el se achită pentru casa și loturile voastre de pământ. Dacă sunteți copii isteți, ceea de ce nu ne îndoim, s-ar putea să vă ajutați părinții și să le amintiți că până la data de 15 august și 15 octombrie al fiecărui an trebuie să achite acest impozit. De asemenea, dacă cineva o întreabă pe bunica voastră dacă a fost să achite impozitul pentru bunurile imobiliare și se întâmplă să fiți prin preajmă, să le spuneți că bunica este scutită de plata acestui impozit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.