04
01 2017
1416

Acţiuni pentru minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic”

În primele 9 luni ale anului 2016 de către grupurile multidisciplinare au fost efectuate controale ce ţin de respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului de practicare a muncii „la negru” şi de achitare a salariilor „în plic”. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada 01.01-30.09.2016 a supus verificărilor 452 contribuabili, prin ieşiri la faţa locului şi/sau prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale, cu obținerea următoarelor rezultate:
  • au fost întocmite 262 acte de control, cu emiterea a 134 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor salariale, impozitelor și defalcărilor aferente lor
  • au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 3 073 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 884,1mii lei, din suma totală au fost achitate 1 646,6 mii lei.
  • Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, în baza deciziilor adoptate au fost calculate:
  • impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 157,2 mii lei, inclusiv calculat prin metode şi din surse indirecte 54,3 mii lei;
  • contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 1 017,4 mii lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 1 408,2 mii lei;
  • penalităţi, sancţiuni şi alte impozite în sumă de 490,2 mii lei.
În cadrul controalelor respective au fost identificate 118 persoane care practică munca „la negru” şi beneficiază de salarii „în plic”, suma estimată a lor fiind de 1 750 mii lei. SFS a întocmit 4 449 procese-verbale contravenţionale pentru desfășurarea activității ilicite, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 4 797,4 mii lei. 59 procese-verbale contravenţionale au fost întocmite cu consemnarea încălcărilor şi abaterilor de la prevederile actelor legislative şi normative ce ţin de domeniul raporturilor de muncă, cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale în sumă de 56 mii lei. 2 125 de contribuabili au fost aduşi în cadrul legal prin:
  • eliberarea a 1 574 patente de întreprinzător,
  • angajarea a 458 persoane în calitate de salariaţi,
  • înregistrarea a 17 întreprinderi individuale, 32 societăţi cu răspundere limitată şi 44 gospodării ţărăneşti (de fermieri).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.