Analitica și statistica

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20141),2) Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 s-au cifrat la 208,3 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin - comparativ cu luna noiembrie 2013. În ianuarie-noiembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2158,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,9%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1401,9 mil. dolari SUA (65,0% din total exporturi), cu 5,5% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2013. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 756,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 2,2%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1145,5 mil. dolari SUA (cu 10,6% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o cotă de 53,1% în total exporturi (46,6% în ianuarie-noiembrie 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,1% (în ianuarie-noiembrie 2013 – 38,3%), ce corespunde unei valori de 692,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 18,8%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+37,2%), Belarus (+50,6%), Germania (+26,2%), România (+4,9%), Liban (de 4,7 ori), Letonia (de 2,2 ori), Elveţia (+13,8%), Kazahstan (+11,6%), Bulgaria (+18,7%), Franţa (+12,5%), Republica Cehă (+15,0%), Olanda (+26,5%), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+1,3%), Grecia (+7,5%), Austria (+18,1%), Lituania (+11,2%), Belgia (+46,5%), China (+29,9%) şi Cipru (+46,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 9,5%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-31,0%), Ucraina (-20,1%), Turcia (-18,7%), Polonia (-27,1%), Noua Zeelandă (-32,0%), Georgia (-9,4%), Statele Unite ale Americii (-9,8%) şi Irak (-21,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+51,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+88,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+96,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (+8,2%), carne şi preparate din carne (+96,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+9,9%), hrană destinată animalelor (de 2,4 ori), maşini şi aparate electrice (+2,7%), mobilă şi părţile ei (+5,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 8,8%. Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-25,8%), articole prelucrate din metal (-59,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,9%), legume şi fructe (-9,0%), vehicule rutiere (-52,1%), fire, ţesături şi articole textile (-17,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,9%), tutun brut şi prelucrat (-37,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,6%), cauciuc prelucrat (-46,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-88,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-10,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-14,6%), fier şi oţel (-45,2%), materiale plastice prelucrate (-56,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-57,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-1,0%), articole din minerale nemetalice (-3,9%), încălţăminte (-8,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-17,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-33,1%), materiale plastice sub forme primare (-47,1%), metale neferoase (-41,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,5%. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 au însumat 464,4 mil. dolari SUA, cu 3,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,7% - comparativ cu luna noiembrie 2013. În ianuarie-noiembrie 2014 importurile au totalizat 4811,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,5%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2359,7 mil. dolari SUA (cu 5,6% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o pondere de 49,0% în total importuri (45,2% în ianuarie-noiembrie 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1302,7 mil. dolari SUA (cu 12,6% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2013), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri (30,2% în ianuarie-noiembrie 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-14,9%), Turcia (-20,1%), Federaţia Rusă (-9,2%), Belarus (-19,7%), Israel (-51,6%), Austria (-12,2%), Franţa (-9,0%), Ungaria (-12,7%), China (-0,9%), Republica Cehă (-4,8%) şi Kazahstan (-11,5%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 6,7%. Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+15,6%), Germania (+8,3%), Polonia (+11,1%), Italia (+2,6%), Japonia (+26,3%), Statele Unite ale Americii (+4,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+12,3%), Olanda (+15,5%), Elveţia (+7,4%), Coreea de Sud (+19,7%), Serbia (+25,6%) şi Uzbekistan (+38,9%). Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-48,0%), maşini şi aparate electrice (-10,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-54,5%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-2,4%), fire, ţesături, articole textile (-6,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-24,9%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,0%), legume şi fructe (-6,0%), tutun brut şi prelucrat (-15,3%), mobilă şi părţile ei (-14,3%), cărbune, cocs şi brichete (-37,3%), articole prelucrate din metal (-5,4%), fier şi oţel (-2,4%), articole din minerale nemetalice (-2,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (-6,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-5,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,3%), cauciuc prelucrat (-6,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-7,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-15,5%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-36,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 5,5%. Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+25,0%), metale neferoase (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+5,9%), materiale plastice prelucrate (+14,8%), carne şi preparate din carne (+23,7%), piele şi blană prelucrate (+30,7%), animale vii (de 2,1 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+8,8%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+15,0%), lemn şi plută (+10,4%), hrană destinată animalelor (+25,6%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,0%). Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2653,6 mil. dolari SUA, cu 60,3 mil. dolari SUA (-2,2%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1214,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2013 – 1198,3 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 610,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2013 – 637,5 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 45,0% în perioada corespunzătoare din anul 2013. Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 110,0 mil. dolari SUA, cu 28,1% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-30,2%), cărora le-au revenit 89,0% din importurile realizate de persoanele fizice. Notă: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna noiembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1203 vizualizări

Data publicării:

14 Ianuarie /2015 14:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

comerţ | Export | Biroul Național de Statistică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon