Analitica și statistica

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20141),2) Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2014 s-au cifrat la 212,5 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin - comparativ cu luna octombrie 2013. În ianuarie-octombrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1950,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,9%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1250,3 mil. dolari SUA (64,1% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,4% faţă de ianuarie-octombrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 699,8 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-octombrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 6,0%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1018,1 mil. dolari SUA (cu 12,7% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2013), deţinînd o cotă de 52,2% în total exporturi (45,9% în ianuarie-octombrie 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-octombrie 2013 – 39,0%), ce corespunde unei valori de 639,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 16,7%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+40,1%), Belarus (+57,0%), Germania (+30,7%), România (+4,7%), Kazakstan (+9,7%), Elveţia (+34,5%), Bulgaria (+26,9%), Franţa (+16,4%), Austria (+28,2%), Olanda (+38,9%), Belgia (+62,9%), Spania (+52,8%), Letonia (+84,0%), Cipru (de 2,6 ori), Indonezia (de 4,6 ori), Republica Cehă (+12,3%), Lituania (+12,0%) şi China (+72,4%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 10,1%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-29,1%), Turcia (-19,7%), Ucraina (-16,4%), Polonia (-23,9%), Ungaria (-64,0%), Noua Zeelandă (-24,4%), Georgia (-6,7%), Statele Unite ale Americii (-10,6%) şi Irak (-20,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,8%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+60,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 2,4 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+99,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (+10,0%), carne şi preparate din carne (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+19,0%), hrană destinată animalelor (de 3,6 ori), seminţe şi fructe oleaginoase (+8,0%), mobilă şi părţile ei (+6,3%), maşini şi aparate electrice (+2,1%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+9,2%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 11,3%. Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-27,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-56,9%), articole prelucrate din metal (-61,4%), legume şi fructe (-8,2%), vehicule rutiere (-52,3%), fire, ţesături şi articole textile (-16,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-23,5%), tutun brut şi prelucrat (-41,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,5%), cauciuc prelucrat (-44,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-86,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-11,9%), fier şi oţel (-44,2%), materiale plastice prelucrate (-52,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-55,8%), încălţăminte (-6,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-15,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-9,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,1%), articole din lemn (-16,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-36,5%), materiale plastice sub forme primare (-48,2%), metale neferoase (-46,5%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2014 au însumat 481,8 mil. dolari SUA, cu 5,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,3% - comparativ cu luna octombrie 2013. În ianuarie-octombrie 2014 importurile au totalizat 4347,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,3%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2153,9 mil. dolari SUA (cu 7,5% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (45,0% în ianuarie-octombrie 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1164,6 mil. dolari SUA (cu 13,7% mai puţin decît în ianuarie-octombrie 2013), care echivalează cu o cotă de 26,8% în total importuri (30,3% în ianuarie-octombrie 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-12,2%), Ucraina (-14,1%), Turcia (-21,2%), Belarus (-21,2%), Israel (-52,9%), Austria (-9,9%), Franţa (-10,1%), Ungaria (-12,4%), China (-0,7%), Republica Cehă (-4,6%) şi Japonia (-9,6%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 7,0%. Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+18,7%), Germania (+9,6%), Italia (+5,2%), Polonia (+12,9%), Olanda (+18,1%), Elveţia (+24,7%), Statele Unite ale Americii (+4,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+12,5%), Coreea de Sud (+21,0%), India (+8,8%), Serbia (+29,7%), Danemarca (+21,1%) şi Uzbekistan (+38,5%). Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-octombrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-48,2%), maşini şi aparate electrice (-12,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-55,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,2%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-26,6%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-4,3%), fire, ţesături, articole textile (-5,1%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-8,4%), mobilă şi părţile ei (-13,3%), cărbune, cocs şi brichete (-35,3%), fier şi oţel (-3,0%), articole prelucrate din metal (-5,0%), legume şi fructe (-6,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-4,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,7%), cauciuc prelucrat (-4,5%), tutun brut şi prelucrat (-11,2%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-6,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-10,8%), produse lactate şi ouă de păsări (-6,2%), încălţăminte (-14,0%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-14,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-40,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 5,9%. Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+27,5%), metale neferoase (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+10,5%), materiale plastice prelucrate (+17,2%), carne şi preparate din carne (+31,2%), piele şi blană prelucrate (+34,3%), animale vii (de 2,4 ori), vehicule rutiere (+1,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,6%), materiale plastice sub forme primare (+7,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+11,6%), produse tanante şi colorante (+4,9%), lemn şi plută (+13,4%), hrană destinată animalelor (+27,7%). Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2397,4 mil. dolari SUA, cu 84,6 mil. dolari SUA (-3,4%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1135,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2013 – 1099,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 525,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2013 – 581,3 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 44,2% în perioada corespunzătoare din anul 2013. Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 101,1 mil. dolari SUA, cu 26,8% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-29,3%), cărora le-au revenit 88,5% din importurile realizate de persoanele fizice. Notă: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna octombrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1273 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2014 10:51

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

comerţ | evolutia | Biroul Național de Statistică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon