Analitica și statistica

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20141),2) Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 s-au cifrat la 184,9 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,2% mai puţin - comparativ cu luna septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1737,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,2%. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1103,5 mil. dolari SUA (63,5% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,5% faţă de ianuarie-septembrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%. Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 634,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 36,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 8,3%. Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 904,8 mil. dolari SUA (cu 14,9% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2013), deţinînd o cotă de 52,1% în total exporturi (45,2% în ianuarie-septembrie 2013). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-septembrie 2013 – 39,6%), ce corespunde unei valori de 569,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 17,3%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2013. Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+48,7%), Belarus (+55,5%), Germania (+39,7%), România (+4,3%), Elveţia (+51,3%), Bulgaria (+28,0%), Franţa (+28,5%), Olanda (+42,5%), Austria (+43,4%), Belgia (+80,6%), Spania (+81,0%), Cipru (de 2,7 ori), Indonezia (de 5,4 ori), Kazakstan (+9,9%), Grecia (+6,8%), Republica Cehă (+7,1%), Lituania (+23,1%), Letonia (+57,6%) şi China (+89,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 11,1%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-29,2%), Turcia (-23,6%), Ucraina (-16,3%), Polonia (-24,0%), Ungaria (-64,1%), Noua Zeelandă (-11,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-10,6%), Georgia (-7,5%) şi Irak (-28,8%) atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,6%. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+64,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,2 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,0 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+12,7%), carne şi preparate din carne (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+17,5%), seminţe şi fructe oleaginoase (+12,0%), hrană destinată animalelor (de 6,4 ori), maşini şi aparate electrice (+2,5%), mobilă şi părţile ei (+7,8%), articole din minerale nemetalice (+2,7%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,1%), produse chimice organice (de 2,3 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 12,6%. Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-30,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-59,0%), articole prelucrate din metal (-63,3%), vehicule rutiere (-54,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-25,1%), tutun brut şi prelucrat (-44,6%), fire, ţesături şi articole textile (-15,6%), legume şi fructe (-4,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-34,0%), cauciuc prelucrat (-42,8%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-86,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-13,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-13,7%), fier şi oţel (-41,9%), materiale plastice prelucrate (-50,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-57,1%), încălţăminte (-8,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,5%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-19,3%), articole din lemn (-18,0%), cauciuc brut (-21,7%), materiale plastice sub forme primare (-55,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-43,2%), metale neferoase (-49,0%), produse tanante şi colorante (-44,0%) atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,6%. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 au însumat 458,9 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,7% - comparativ cu luna septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2014 importurile au totalizat 3865,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,6%. Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1912,9 mil. dolari SUA (cu 7,7% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (44,7% în ianuarie-septembrie 2013). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1038,9 mil. dolari SUA (cu 14,0% mai puţin decît în ianuarie-septembrie 2013), care echivalează cu o cotă de 26,9% în total importuri (30,4% în ianuarie-septembrie 2013). Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel: Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-13,6%), Turcia (-23,2%), Federaţia Rusă (-11,5%), Belarus (-26,7%), Israel (-61,9%), Bulgaria (-15,4%), Austria (-8,1%), Franţa (-9,0%), Ungaria (-10,8%), China (-0,6%), Japonia (-18,6%) şi Slovacia (-11,8%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 7,8%. Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+19,3%), Germania (+10,3%), Italia (+7,1%), Polonia (+12,9%), Coreea de Sud (+28,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+11,3%), Olanda (+16,3%), Spania (+9,6%), Elveţia (+21,9%), India (+11,6%) şi Serbia (+45,5%). Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel: În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-49,0%), maşini şi aparate electrice (-12,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-5,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-56,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-21,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-27,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-1,5%), fire, ţesături, articole textile (-3,1%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,6%), legume şi fructe (-6,6%), fier şi oţel (-2,5%), articole prelucrate din metal (-4,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-3,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,1%), tutun brut şi prelucrat (-9,1%), mobilă şi părţile ei (-11,5%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-11,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-10,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-11,3%), încălţăminte (-11,9%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-15,9%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-15,3%), cărbune, cocs şi brichete (-35,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-44,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,1%. Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+27,3%), metale neferoase (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+7,8%), materiale plastice prelucrate (+18,0%), carne şi preparate din carne (+33,4%), piele şi blană prelucrate (+42,2%), animale vii (de 2,6 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,9%), materiale plastice sub forme primare (+4,2%), hrană destinată animalelor (+32,4%), lemn şi plută (+13,9%), seminţe şi fructe oleaginoase (+12,7%). Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2128,1 mil. dolari SUA, cu 101,0 mil. dolari SUA (-4,5%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1008,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2013 – 988,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 469,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2013 – 519,0 mil. dolari SUA). Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel: Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel: Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 43,9% în perioada corespunzătoare din anul 2013. Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 92,3 mil. dolari SUA, cu 24,6% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-27,8%), cărora le-au revenit 87,9% din importurile realizate de persoanele fizice. Notă: 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Datele pentru luna septembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate. Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1193 vizualizări

Data publicării:

13 Noiembrie /2014 10:35

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

comerţ | Biroul Național de Statistică | export de mărfuri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon