24
02 2015
932

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-decembrie 2014. În ianuarie-decembrie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 7616,9 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 101,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2013. Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-decembrie 2014 se prezintă după cum urmează: Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi, realizate în volum de 3629,3 mil. lei, ponderea cărora a constituit 47,7% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 7,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrările de reparaţii capitale şi curente au însumat 3649,0 mil.lei. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2013 acest volum s-a majorat cu 10,6% (în preţuri comparabile). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 16,7% faţă de realizările pentru ianuarie-decembrie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 11,9%, respectiv 11,6% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 6031,9 mil. lei sau 71,7% din volumul total al lucrărilor executate şi 100,4% faţă de ianuarie-decembrie 2013. Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-decembrie 2014 se prezintă astfel:

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.