01
03 2016
928

Analiza grafică a transferurilor de mijloace bănești efectuate în favoarea persoanelor fizice, ianuarie 2016

În luna ianuarie 2016, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 58.60 mil. USD (în scădere cu 16.2 la sută față de ianuarie 2015). Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, 2014 – ianuarie 2016 (mil. USD) Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 4.9 puncte procentuale la scăderea totală a transferurilor în ianuarie 2016, în timp ce diminuarea efectivă a transferurilor (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a constituit 11.2 la sută. Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, 2015 – ianuarie 2016 (mil. USD) - impactul cursului de schimb Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, anul 2014 (mil. USD) - impactul cursului de schimb Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) reprezintă sumele de bani remise în ţară prin intermediul sistemului bancar naţional, inclusiv prin sistemele de transfer internaţional de bani. Transferurile nete conțin datele pe sistemele de remitere de bani în bază de clearing dintre sistem şi banca licenţiată (soldul dintre intrări şi ieşiri). Datele sunt comparabile cu cele publicate anterior (anii 2007-2013). Transferurile brute conțin sumele transferurilor prin sistemele de remitere de bani eliberate persoanelor fizice. Sumele sunt recalculate din valuta originală a transferului în dolari SUA la cursul oficial al BNM la data efectuării transferului. De menţionat că atât provenienţa, cât şi destinaţia acestor sume pot fi diferite. Ele includ, pe lângă remiterile migranţilor moldoveni ce muncesc peste hotarele ţării, şi alte transferuri valutare. Datele nu includ decontările băncilor din partea stângă a Nistrului. Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul canalelor oficiale, precum și structura lor valutară, pot fi găsite pe site-ul web oficial al BNM: Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice, în bază netă Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice, în bază brută Seriile statistice ajustate sezonier ale transferurilor de mijloace băneşti din străinătate Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea fluctuaţiilor sezoniere şi a efectelor de calendar pentru a permite analiza evoluţiei fenomenului economic.

via | bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.