04
05 2015
1025

ANRCETI a făcut public raportul despre evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială www.anrceti.md raportul Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2014, document care conţine o analiză amplă a indicatorilor înregistraţi anul trecut pe această piaţă în raport cu situaţiile din ultimii patru ani. Analiza efectuată de ANRCETI reflectă evoluţiile situaţiei de pe cinci segmente de piaţă: telefonia mobilă, telefonia fixă, accesul la Internet fix şi la Internet mobil, difuzarea şi retransmisia programelor audiovizuale. Raportul a fost elaborat de către ANRCETI în baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de către furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice. La întocmirea documentului au fost utilizate, de asemenea, informații din rapoartele publicate de organisme europene și internaționale în domeniu, date relevante ale sondajului de opinie organizat de ANRCETI în toamna anului 2014. ANRCETI colectează, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, datele statistice de la furnizori privind situația trimestrială pe toate segmentele pieţei de comunicaţii electronice. În baza datelor raportate de furnizori, specialiştii ANRCETI acumulează informaţia necesară pentru evaluarea tendinţelor existente pe piaţă, iar în fiecare an, până în data de 30 aprilie, face public raportul privind evoluția pieței comunicaţiilor electronice în anul precedent. Spre deosebire de anii trecuţi, raportul pentru anul 2014 cuprinde o analiză mai detaliată a veniturilor obţinute şi a investiţiilor efectuate în sectorul comunicaţiilor electronice, a situaţiei de pe piaţa serviciilor de acces la Internet fix şi la Internet mobil, precum şi pe piaţa serviciului de televiziune contra plată. ANRCETI publică anual rapoarte despre evoluţia pieţei comunicaţiilor electronice pentru a informa participanţii la această piaţă, inclusiv consumatorii de servicii, despre situaţia şi tendinţele de pe segmentele pieţei, pentru ca ei să cunoască starea reală de lucruri şi să se orienteze mai bine în lumea serviciilor de comunicaţii electronice. ANRCETI elaborează şi publică rapoartele respective pe pagina sa web oficială începând cu anul 2003. Versiunile în rusă şi engleză ale raportului pentru anul 2014 urmează să fie publicate pe pagina electronică a ANRCETI până la finele lunii mai curent.

via | www.anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.